Linh Tinh

Mẫu thông báo đi lễ đầu năm

Tải xuống Bản in

Mẫu giấy báo đi lễ đầu năm mới

Mẫu thông báo dâng lễ đầu năm mới, mẫu thông báo nêu rõ thời gian đăng ký, địa điểm đi lễ, kinh phí cho chuyến đi … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây .

  • Biểu mẫu giải trình việc mất hóa đơn
  • Mẫu giải trình về chênh lệch sau kiểm toán

Thông báo về Lễ đón năm mới

Mẫu giấy báo đi lễ tết được làm để thông báo việc đi lễ chùa đầu năm.

Mẫu giấy báo đi lễ Tết nêu rõ:

+ Thông tin về tổ chức thực hiện thông báo

+ Nội dung thông báo

+ Giờ đi lễ.

+ Vị trí và chi phí

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu thông báo đi lễ đầu năm

#Mẫu #thông #báo #đi #lễ #đầu #năm

Mẫu thông báo đi lễ đầu năm Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản thông báo đi lễ đầu nămMẫu thông báo đi lễ đầu năm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc đi lễ đầu năm. Mẫu thông báo nêu rõ thời gian đăng ký, địa điểm đi lễ, kinh phí cho chuyến đi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu giải trình mất hóa đơnMẫu giải trình chênh lệch sau kiểm toánBản thông báo đi lễ đầu năm(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thông báo đi lễ đầu năm được lập ra để thông báo về việc đi lễ chùa đầu năm.Mẫu thông báo đi lễ đầu năm nêu rõ:+ Thông tin tổ chức ra thông báo+ Nội dung thông báo+ Thời gian đi lễ+ Địa điểm và kinh phíMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.