Linh Tinh

Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ con

Tải xuống Bản in

Mẫu sổ nhật ký sinh sản của động vật hoang dã đối với động vật sinh con

Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã đối với động vật đẻ sống là mẫu sổ theo dõi được lập để theo dõi tình hình sinh sản của động vật hoang dã áp dụng đối với động vật đẻ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 06/2019 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã áp dụng đối với động vật đẻ trứng
  • Mẫu sổ theo dõi hoạt động chăn nuôi động vật rừng đối với cơ sở nuôi

Sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã đối với động vật sinh con

SÁCH GIÁM SÁT SINH SẢN CỦA Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp, PHỤ LỤC CITES VÀ SỬA ĐỘNG VẬT RỪNG

(Áp dụng cho động vật đẻ con)

1. Họ và tên của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi:

2. Địa chỉ (bao gồm địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi và địa điểm nuôi):

3. Tên thông thường của loài nuôi:

4. Tên khoa học của loài nuôi:

5. Tuổi của bố mẹ:

6. Phương thức chăn nuôi: Chăn nuôi Nuôi khác

7. Mã cơ sở nuôi:

TT

Ngày (sinh, mất …)

Số lượng cá thể bố mẹ

Số lượng con non

Số trẻ em chết

Số lượng gà con sống

Số con tích lũy theo thời gian

Số gà con bị tách khỏi nơi nuôi nhốt (tách đàn)

Số đàn con còn lại

Ghi chú

Chứng nhận của Cơ quan Lâm nghiệp / Thủy sản

Nam giới

Giống cái

Đầu tiên

2

3

4

7

số 8

9 = 7-8

mười

11

12 = 10-11

13

14

Tổng cộng

Ghi chú:

1. Sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã được lập riêng cho từng loài.

2. Số liệu vào sổ, chủ nuôi phải ghi ngay khi có biến động và định kỳ khóa sổ vào ngày cuối tháng hoặc cuối mùa sinh sản của vật nuôi.

3. Số lượng cá thể tách ra khỏi khu vực ương được hiểu là khi chủ bán con giống hoặc con non được ghép đàn với các cá thể trưởng thành.

Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã đối với động vật đang sinh đẻ

Mời bạn đọc tham khảo phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ con

#Mẫu #sổ #theo #dõi #sinh #sản #của #động #vật #rừng #áp #dụng #cho #động #vật #đẻ #con

Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ conSổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ con Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu sổ theo dõi về việc sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ conMẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ con là mẫu sổ theo dõi được lập ra để theo dõi về việc sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ con. Mẫu được ban hành theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ trứngMẫu sổ theo dõi hoạt động nuôi động vật rừng áp dụng cho cơ sở nuôi sinh trưởngSổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ conSỔ THEO DÕI SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM, ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC PHỤ LỤC CITES VÀ ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(Áp dụng cho các loài động vật đẻ con)1. Họ và tên của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi:2. Địa chỉ (gồm địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi và địa điểm nuôi):3. Tên tiếng phổ thông của loài nuôi:4. Tên khoa học của loài nuôi:5. Độ tuổi của các cá thể bố mẹ:6. Hình thức nuôi: □ Nuôi sinh sản □ Nuôi khác7. Mã số cơ sở nuôi:TTNgày (đẻ, chết…)Số cá thể bố mẹSố con non nởSố con con bị chếtSố con non còn sốngSố con con cộng dồn theo thời gianSố con non tách khỏi khu nuôi nhốt (tách đàn)Số con non còn lạiGhi chúXác nhận của cơ quan Kiểm lâm/ thủy sảnĐựcCái1234789=7-8101112=10-111314Tổng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ghi chú:1. Sổ theo dõi sinh sản của động vật hoang dã được lập riêng cho từng loài.2. Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng hoặc kết thúc mùa sinh sản của động vật.3. Số cá thể tách khỏi khu nuôi nhốt con non được hiểu là khi chủ nuôi bán con giống hoặc con non được gia nhập đàn với các cá thể trưởng thành.Mẫu sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng áp dụng cho động vật đẻ con(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.