Linh Tinh

Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi sai

Tải xuống Bản in

Giải thích mẫu về việc thu hồi thanh toán sai

Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi nhầm là mẫu thuyết minh được lập ra để làm nội dung thuyết minh về việc thu hồi chi sai. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018 / TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số S91-BH: Tập hợp chi phí bảo hiểm
  • Mẫu số S90-BH: Sổ theo dõi số tiền phải trả cho người thụ hưởng

Bản giải trình về việc thu hồi các khoản chi sai

Số mô hình: S91TM-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

* GIẢI THÍCH VIỆC THU THANH TOÁN SAI LẦM

Đơn vị:………

Mục tiêu

Mã đích

Số tiền

Giải thích về việc thu hồi thanh toán sai

Một

GỠ BỎ

Đầu tiên

2

Nguồn ngân sách nhà nước

THN00

Số chưa nộp cho BHXH cấp trên của năm trước chuyển sang.

THN01

Số tiền phải trả trong năm

Tổng cong

THN02

Cơ quan REDHXH

THN03

Đại diện chi trả xã, phường

THN04

Hở Bưu điệnHở?N

THN05

Cá nhân, thực thể khác

THN06

SOh Dmột Nop trong năm

THN07

Số còn lại nộp BHXH cấp trên chuyển sang kỳ sau.

Tổng cong

THN08

Hở cơ quan bảo hiểm xã hội

THN09

Đại diện chi trả xã, phường

THN10

Bưu điện Đianh em

THN11

Cá nhân, thực thể khác

THN12

Nguồn QuVâng

THQ00

Số chưa nộp cho BHXH cấp trên của năm trước chuyển sang.

THQ01

Số tiền phải trả trong năm

Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tổng cong

THQ02

Cơ quan bảo hiểm xã hội

THQ03

Đại diện chi trả xã, phường

THQ04

Bưu điện

THQ05

Trung tâm dịch vụ việc làm

THQ06

Đơn vị sử dụng lao động

THQ07

Cá nhân, thực thể khác

THQ08

Quỹ bảo hiểm y tế

HÀNG TRIỆUlái xecong

THQ09

Bắp thịt Phòng ban KCB

THQ10

Cá nhân, thực thể khác

THQ11

Con số DVângop trong năm

THQ12

Số còn lại nộp BHXH cấp trên chuyển sang kỳ sau.

HÀNG TRIỆUlái xeNg cong

THQ13

Cơ quan bảo hiểm xã hội

THQ14

Đại diện chi trả xã, phường

THQ15

Hở Bưu điệnHở?N

THQ16

Trung tâm dịch vụ việc làm

THQ17

Đơn vị sử dụng lao động

THQ18

Hở Phòng ban KCB

THQ19

Cá nhân, thực thể khác

THQ20

Mẫu số S91TM-BH: Giải trình về việc thu hồi thanh toán sai

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục bảo hiểm trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi sai

#Mẫu #số #S91TMBH #Thuyết #minh #thu #hồi #chi #sai

Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi saiThuyết minh thu hồi chi sai Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu thuyết minh thu hồi chi saiMẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi sai là mẫu bản thuyết minh được lập ra để lên nội dung bài thuyết minh về việc thu hồi chi sai. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu số S91-BH: Tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểmMẫu số S90-BH: Sổ theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởngBản thuyết minh thu hồi chi saiMẫu số: S91TM-BH(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)* THUYẾT MINH THU HỒI CHI SAIĐơn vị tính:………Chỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiềnThuyết minh thu hồi chi saiAB12Nguồn NSNNTHN00Số chưa nộp về BHXH cấp trên năm trước chuyển sangTHN01Số phải nộp trong nămTổng cộngTHN02Cơ quan BHXHTHN03Đại diện chi trả xã, phườngTHN04Cơ quan Bưu điệnTHN05Cá nhân, đơn vị khácTHN06Số đã nộp trong nămTHN07Số còn phải nộp BHXH cấp trên chuyển kỳ sauTổng cộngTHN08Cơ quan BHXHTHN09Đại diện chi trả xã, phườngTHN10Cơ quan Bưu điệnTHN11Cá nhân, đơn vị khácTHN12Nguồn QuỹTHQ00Số chưa nộp về BHXH cấp trên năm trước chuyển sangTHQ01Số phải nộp trong nămQuỹ BHXH, BHTNTổng cộngTHQ02Cơ quan BHXHTHQ03Đại diện chi trả xã, phườngTHQ04Cơ quan Bưu điệnTHQ05Trung tâm dịch vụ việc làmTHQ06Đơn vị sử dụng lao độngTHQ07Cá nhân, đơn vị khácTHQ08Quỹ BHYTTổng cộngTHQ09Cơ sở KCBTHQ10Cá nhân, đơn vị khácTHQ11Số đã nộp trong nămTHQ12Số còn phải nộp BHXH cấp trên chuyển kỳ sauTổng cộngTHQ13Cơ quan BHXHTHQ14Đại diện chi trả xã, phườngTHQ15Cơ quan Bưu điệnTHQ16Trung tâm dịch vụ việc làmTHQ17Đơn vị sử dụng lao độngTHQ18Cơ sở KCBTHQ19Cá nhân, đơn vị khácTHQ20(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi saiMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.