Linh Tinh

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

Tải xuống Bản in

Mẫu sổ theo dõi chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là mẫu sổ được lập để ghi chép theo dõi chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018 / TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số S85a-BH: Sổ theo dõi chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
  • Mẫu S84-BH: Tổng hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Sổ ghi chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ LÊN LỚP: ………… ..
ĐƠN VỊ:………………………………….

Mẫu số: S85b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI KỲ THI Y TẾ VÀ ĐIỀU TRỊ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KỲ THI VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ

Năm …………….

Tên cơ sở KCB ……………………………………… …………………….

Mã cơ sở KCB ……………………

Đơn vị:…………..

STT

Giấy phép

Giải thích

toàn bộ

Con số

Ngày

Một

GỠ BỎ

DỄ

Đầu tiên

Số dư đầu kỳ

Thời kỳ phát sinh loài phụ gia

Hàng quý cộng

Lũy kế từ đầu quý

– Cuốn sách này có …………, trang, được đánh số từ trang 01 đến trang …………………….

– Ngày khai giảng: ………………………………………………………………

GHI HÌNH CÁ NHÂN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm ....
CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

#Mẫu #số #S85bBH #Sổ #theo #dõi #chi #khám #chữa #bệnh #BHYT

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYTSổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYTMẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi chi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu số S85a-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYTMẫu số S84-BH: Sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXHSổ theo dõi về việc chi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám chữa bệnhĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..ĐƠN VỊ:………………………………….Mẫu số: S85b-BH(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)SỔ THEO DÕI CHI KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Năm …………….Tên cơ sở KCB …………………………….Mã cơ sở KCB ………………………Đơn vị tính:…………..STTChứng từDiễn giảiTổng cộngSố hiệuNgày thángABCD1Số dư đầu kỳCộng phát sinh kỳCộng phát sinh quýCộng lũy kế từ đầu quý- Sổ này có………, trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………- Ngày mở sổ: ………………………………………………………………NGƯỜI GHI SỔ(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Ngày ….tháng….. năm ….THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.