Linh Tinh

Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

Tải xuống Bản in

Mẫu bảng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

Mẫu số C74a-HD: Bảng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, thất nghiệp là biểu mẫu được lập để ghi nhận việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018 / TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số C73-HD: Đơn đề nghị tạm ứng lương hưu, trợ cấp BHXH
  • Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

Bảng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp

ĐƠN VỊ:…………………….
PHẦN…………………..
———–

Số mô hình: C74a-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số Đầu tiên02/2018 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 2018 của Bộ Tài chính)

LỊCH THANH TOÁN HÀNG THÁNG TÌNH HÌNH VÀ VẬN CHUYỂN VẬN CHUYỂN, CUNG CẤP BẤT NGỜ

Có thể ………………

Con số: ……………………

A. Trạng thái Thanh toán

Đơn vị:……………

STT

Loại đối tượng

Số tiền phải trả

Số thực đã thanh toán

Số tiền chưa thanh toán

Cơ quan BHXH phê duyệt số thực chi.

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Một

GỠ BỎ

Đầu tiên

2

3

4

5

Oh

7

số 8

Tôi

Ngân sách nhà nước đảm bảo

Đầu tiên

Hưu trí trong quân đội

2

Công chức đã nghỉ hưu

3

Phụ cấp cho công nhân cao su

4

Trợ cấp mất sức lao động

5

Phụ cấp 91

6

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

7

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

số 8

Trợ cấp tuất của HSB

9

Trợ cấp Tử vong của Nhân dân

mười

Trợ cấp 613

…… ..

II

Quỹ bảo hiểm xã hội

Đầu tiên

Quỹ hưu trí và tử tuất

1.1

Hưu trí trong quân đội

1,2

Công chức đã nghỉ hưu

1,3

Phụ cấp cán bộ xã

1,4

Trợ cấp tuất của HSB

1,5

Trợ cấp Tử vong của Nhân dân

1,6

Lương hưu (bảo hiểm xã hội tự nguyện)

…..

2

Quỹ tai nạn lao động, BNN

1.1

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1,2

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

……

III

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp

…..

Tổng I + II + III

B. Tình hình tài trợ

1. Kinh phí của kỳ trước sẽ được chuyển thành: …………………… VNĐ

2. Kinh phí nhận được trong kỳ: …………………… đồng

– Phần 1: ……………………

– Kỳ 2: ………………

3. Số đã nộp và quyết toán trong kỳ: ……………… đồng (viết bằng chữ): ………… Số người: ………………

Số tiền hoàn trả (nếu có) ……………………. Bằng chữ: …………… ..

4. Kinh phí chuyển kỳ sau: ……………… đồng

Cơ quan bảo hiểm xã hội

Ngày tháng năm………….
Bưu điện

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C74a-HD: Bảng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, thất nghiệp

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục bảo hiểm trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

#Mẫu #số #C74aHD #Bảng #thanh #toán #lương #hưu #và #trợ #cấp #BHXH #hàng #tháng #thất #nghiệp

Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệpBảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệpMẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu số C73-HD: Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXHMẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệpBảng thanh toán về lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệpĐƠN VỊ:…………………….BỘ PHẬN…………………..———–Mẫu số: C74a-HD(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆPTháng ………….năm ………………Số: ……………………A. Tình hình chi trảĐơn vị tính:……………STTLoại đối tượngSố phải trảSố thực trảSố chưa trảCơ quan BHXH duyệt số thực trảSố ngườiSố tiềnSố ngườiSố tiềnSố ngườiSố tiềnSố ngườiSố tiềnAB12345ố78INgân sách Nhà nước đảm bảo1Hưu quân đội2Hưu công nhân viên chức3Trợ cấp công nhân cao su4Trợ cấp mất sức lao động5Trợ cấp 916Trợ cấp TNLĐ-BNN7Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN8Trợ cấp tuất ĐSCB9Trợ cấp tuất ĐSND10Trợ cấp 613……..IIQuỹ BHXH1Quỹ hưu trí, tử tuất1.1Hưu quân đội1.2Hưu công nhân viên chức1.3Trợ cấp cán bộ xã1.4Trợ cấp tuất ĐSCB1.5Trợ cấp tuất ĐSND1.6Lương hưu (BHXH tự nguyện)…..2Quỹ tai nạn lao động, BNN1.1Trợ cấp TNLĐ-BNN1.2Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN……IIIQuỹ bảo hiểm thất nghiệpTrợ cấp thất nghiệp…..Tổng cộng I + II + III(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. Tình hình kinh phí1. Kinh phí kỳ trước chuyển sang: ………………………………đồng2. Kinh phí nhận trong kỳ: ………………………………đồng- Kỳ 1: ………………- Kỳ 2: ………………3. Số tiền đã chi quyết toán trong kỳ: ………………đồng (viết bằng chữ): ……………………… Ấn định số người: ………………Số tiền hoàn ứng (nếu có) …………………………….viết bằng chữ:…………………………..4. Kinh phí chuyển kỳ sau: ………………………………đồngCơ quan BHXHNgày …. tháng……….. năm…………. Cơ quan Bưu điệnKẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.