Linh Tinh

Mẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản

Tải xuống Bản in

Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản

Mẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản là đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số 14.NT: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản
  • Mẫu số 13.NT: Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản

Hồ sơ đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ………

…………, ngơ… tháng… năm ….

ĐƠN XIN NHẬP KHẨU
Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trưng bày tại hội chợ, triển lãm / nghiên cứu *

Thân mến: …………………………….

Tên của sự chia rời: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………… .. Số fax: ……………………. Email: …………

1. Đề xuất nhập khẩu các loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sau đây để giới thiệu hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu)

:

TT

Tên sản phẩm

Khối lượng

Bản chất và công dụng

Hình dạng, màu sắc

Quy cách đóng gói

Nhà sản xuất, nước sản xuất

Đầu tiên

2

3

2. Thời điểm nhập cảnh: …………………………………………………… ..

3. Cửa khẩu nhập: …………………………………….. …………………………………………. ……………….. ……….

4. Thời gian và địa điểm trưng bày tại hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu)

: ………….

5. Phương án xử lý mẫu sau hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu)
: …………………….

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thức ăn thủy sản và các sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

: Ghi rõ mục đích đăng ký (triển lãm tại hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu) Mẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản Mẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục

các thủ tục hành chính trong biểu mẫu mặt hàngXin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản

#Mẫu #số #15NT #Đơn #đăng #ký #nhập #khẩu #thức #ăn #thủy #sản

Mẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sảnĐơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sảnMẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản là mẫu đơn được lập ra để đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu số 14.NT: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sảnMẫu số 13.NT: Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sảnĐơn đăng ký về việc nhập khẩu thức ăn thủy sảnTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ………………, ngày … tháng … năm ….…ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨUThức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để trưng bày tại hội chợ, triển lãm/để nghiên cứu*(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: …………………………….Tên cơ sở: ………………………………………..……………………………………Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….Số điện thoại: ………………………….. Số fax: …………………. Email: …………1. Đề nghị nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sau đây để giới thiệu hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu)(*):TTTên sản phẩmKhối lượngBản chất, công dụngDạng, màuQuy cách bao góiHãng, nước sản xuất123…2. Thời gian nhập: ……………………………………………………………………………..3. Cửa khẩu nhập: …………………………………………………………………………………………..4. Thời gian, địa điểm trưng bày tại hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu)(*): ….…….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5. Phương án xử lý mẫu sau hội chợ, triển lãm (hoặc nghiên cứu) (*): ……………….Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)(*): Ghi rõ một mục đích đăng ký (trưng bày tại hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu)Mẫu số 15.NT: Đơn đăng ký nhập khẩu thức ăn thủy sản(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.