Linh Tinh

Mẫu số 02/LN lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩu

Tải xuống Bản in

Mẫu sơ yếu lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu

Mẫu số 02 / LN lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu là mẫu sơ yếu lý lịch được lập để ghi lại lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018 / TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số 01 / LN Giấy đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp
  • Mẫu số 08 / TT Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen

Sơ yếu lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu

Mẫu số 02 / LN

CƠ SỞ GIỐNG LÂM SẢN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU

1. Thông tin giống

– Tên giống:

+ Tên giống cây trồng được viết bằng tiếng Việt, nếu giống cây trồng chưa có ở Việt Nam thì phải viết bằng tiếng Anh hoặc phiên âm tiếng La-tinh sang tiếng địa phương nơi nhập khẩu: ……….. ……….

+ Tên khoa học (đặc trưng cho loài, họ, bộ): …………………………………… ……….

– Đặc điểm thực vật chính: ……………………………………… …………………………………………. ………….

– Bộ phận sử dụng:

+ Gỗ: ……………………….
Sản phẩm ngoài gỗ: ……………………………………… …
– Hạt giống thu hái từ (rừng giống, vườn giống, rừng trồng ……): ……………………

– Các đặc tính ưu việt của giống nhập nội: năng suất, khả năng kháng bệnh, tính chất cơ lý của gỗ …………………………………………………………… …..

2. Điều kiện tự nhiên nơi thu hái hạt giống

2.1. Đặc điểm địa lý

• Kinh độ: …………………..

• Vĩ độ: ………………………

• Độ cao so với mực nước biển: …………………..

2.2. Đặc điểm khí hậu

• Nhiệt độ trung bình hàng năm:

• Nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất:

• Nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất:

• Lượng mưa trung bình hàng năm:

• Mùa mưa:

• Lượng bay hơi:

3. Kỹ thuật canh tác (đối với giống cây trồng lần đầu nhập nội):

– Yêu cầu về điều kiện sinh thái (vĩ độ, nhiệt độ, thổ nhưỡng …): …………………………………… ……………

– Thời vụ gieo trồng: ……………………………………… …………………………………… ……….. ……….

– Mật độ, lượng giống / ha: ………………………………….. …………………… …

– Sâu bệnh hại chính: ………………………………………. ………………………………….. ….. ………

4. Cảnh báo tác hại:

Ghi rõ dự báo tác động xấu của cây trồng nhập nội đến môi trường sinh thái như đất, nước, sinh vật khác và sức khỏe con người (nếu có): …………. ……. ……….

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin khai báo hồ sơ giống chó này.

……….ngày tháng năm ….
Đề nghị các tổ chức, cá nhân
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 02 / LN CV giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu

Mời bạn đọc tham khảo phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 02/LN lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩu

#Mẫu #số #02LN #lý #lịch #giống #cây #trồng #lâm #nghiệp #đề #nghị #nhập #khẩu

Mẫu số 02/LN lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩuLý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩu Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩuMẫu số 02/LN lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩu là mẫu bản lý lịch được lập ra để ghi chép về lý lịch của giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu số 01/LN văn bản đề nghị nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệpMẫu số 08/TT giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi genLý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩuMẫu số 02/LNLÝ LỊCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU1. Thông tin về giống- Tên giống:+ Tên giống cây trồng ghi bằng tiếng Việt, nếu cây trồng chưa có ở Việt Nam thì ghi bằng tiếng Anh hoặc phiên âm La tinh tiếng bản địa nơi nhập về:…………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Tên khoa học (cụ thể đến loài, họ, bộ): ………………………………………………………………- Đặc điểm thực vật học chủ yếu: ………………………………………………………………………..- Bộ phận sử dụng:+ Gỗ: …………………………………..Sản phẩm ngoài gỗ: …………………………- Giống được thu hái từ (rừng giống, vườn giống, rừng trồng……): ……………………- Những đặc điểm ưu việt của giống nhập khẩu: năng suất, khả năng kháng bệnh, tính chất cơ lý gỗ ………………….2. Điều kiện tự nhiên nơi thu hái giống2.1. Đặc điểm địa lý• Kinh độ: …………………..• Vĩ độ: ………………………• Độ cao so với mực nước biển: …………………..2.2. Đặc điểm khí hậu• Nhiệt độ bình quân năm:• Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:• Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:• Lượng mưa bình quân năm:• Mùa mưa:• Lượng bốc hơi:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Kỹ thuật gieo trồng (đối với giống cây trồng nhập khẩu lần đầu):- Yêu cầu điều kiện sinh thái ( vĩ độ, nhiệt độ, đất đai…): ……………………………………….- Thời vụ trồng: …………………………………………………………………………………………………- Mật độ, lượng giống /ha: …………………………………………………………………………………..- Sâu bệnh hại chính: ………………………………………………………………………………………….4. Cảnh báo các tác hại:Nêu rõ những dự báo tác động xấu của loại cây trồng nhập khẩu đến môi trường sinh thái như đất, nước, sinh vật khác và sức khỏe con người (nếu có): ………………………….Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong tờ khai lý lịch giống này……………, ngày … tháng … năm ….Tổ chức, cá nhân đề nghị(ký tên, đóng dấu)Mẫu số 02/LN lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị nhập khẩu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.