Linh Tinh

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2022

Tải xuống

Bạn cần một mẫu bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho người lao động, dù nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Hatienvenicevillas.vn xin giới thiệu Bảng chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC và Thông tư 133/2016 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn xem và tải mẫu bảng chấm công nhân viên tại đây.

Chấm công là công việc thường xuyên và rất quan trọng của mỗi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Bảng chấm công thường được tạo dưới dạng bảng tính Excel hoặc trong Word. Khi xây dựng bảng chấm công doanh nghiệp cần đảm bảo những tiêu chuẩn nhất định để không xảy ra sai sót dẫn đến việc tính lương cho người lao động không chính xác. Dưới đây là các mẫu Biểu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công theo Thông tư 133 và 200 dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ. Bạn có thể dễ dàng tải xuống để sử dụng cho công việc kinh doanh của mình.

 • Bảng chấm công trên Excel
 • Bảng chấm công bằng tiếng Anh
 • Bảng chấm công mẫu cho thời gian làm thêm giờ
 • Bảng thanh toán tiền thưởng
 • Bảng thanh toán thuê ngoài

Bảng chấm công

 • 1. Bảng chấm công là gì?
 • 2. Các phương pháp chấm công
 • 3. Bảng chấm công mẫu mới theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC
 • 4. Bảng chấm công mẫu mới theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC
 • 5. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
 • 6 Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006 / QĐ-BTC:

1. Bảng chấm công là gì?

Bảng chấm công là căn cứ quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để theo dõi số ngày làm việc thực tế, ngày nghỉ phép, nghỉ việc hưởng BHXH, … để đánh giá tính siêng năng, chăm chỉ, tích cực. , hiệu quả công việc của từng nhân viên, từ đó làm cơ sở để trả lương.

Đối với một số mô hình kinh doanh thì việc chấm công không quá quan trọng, tuy nhiên để xây dựng doanh nghiệp ổn định và lâu dài thì việc chấm công là rất cần thiết.

2. Các phương pháp chấm công

Tùy theo mô hình hoạt động và tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có những phương pháp chấm công khác nhau.

 • Điểm danh theo ngày: Nhân viên sẽ thực hiện việc chấm công trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ca làm việc trong ngày. Mỗi ngày làm việc được tính bằng một ký hiệu đã chỉ định trước đó trong bảng chấm công. Nếu trong ngày, người lao động làm 2 công việc với thời gian khác nhau thì việc chấm công sẽ theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. ra phía trước. Thường các doanh nghiệp áp dụng hình thức chấm công này sẽ có nhân viên làm việc trong giờ hành chính, thường là 8 tiếng / ngày. Dựa vào bảng chấm công hàng ngày, người phụ trách sẽ tập hợp và tính ra bảng chấm công hàng tháng
 • Chấm công theo giờ (hoặc theo ca): Người lao động làm bao nhiêu công việc sẽ được tính giờ theo các ký hiệu quy định trên ca và ghi số giờ làm việc bên cạnh theo ký hiệu tương ứng. Đây là hình thức chấm công khá linh hoạt, áp dụng cho những doanh nghiệp có nhân viên làm việc bán thời gian, khối lượng công việc được tính theo giờ, ngày làm việc được chia thành nhiều ca khác nhau ..

3. Bảng chấm công mẫu mới theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

Đơn vị:………………………………………..

Mẫu số C01- HD

Phần:………………………………………

Mã QHNS: …………………..

LẦN

Có thể………

Con số:……………….

Không

Họ và tên

Ngày trong tháng

Đặt ra để công khai

Đầu tiên

2

3

31

Số lương thời gian

Số lần nghỉ không lương

Số lần trợ cấp bảo hiểm xã hội

Một

TẨY

Đầu tiên

2

3

…..

31

32

33

34

Thêm vào

Ngày tháng năm…

NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ký, họ tên)

TÍNH PHÍ CỦA

(Ký, họ tên)

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

Các ký hiệu dấu câu:

– Lương thời gian

+

– Hội nghị, học tập

H

– Ốm đau, điều dưỡng

Ô

– Nghỉ bù

Nb

– Tôi bị ốm

– Nghỉ phép không lương

Không

– Sản phụ

Ts

– Ngừng hoạt động

ĐÀN BÀ

– Tai nạn

HÀNG TRIỆU

– Lao động bắt buộc

Ld

– Nghỉ

P

4. Bảng chấm công mẫu mới theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC

Mẫu bảng chấm công ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ nhà:………………………………

Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

LẦN

Có thể………….

STT Họ và tên Cấp bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ Ngày trong tháng Đặt ra để công khai
Đầu tiên 2 3 31 Số lượng phúc lợi lương sản phẩm Số lương thời gian Số việc nghỉ việc, ngừng việc, 100% lương Số việc nghỉ việc, ngừng việc …% lương Số lần trợ cấp bảo hiểm xã hội
Một TẨY Đầu tiên 2 3 31 32 33 34 35 36
Thêm vào:
Ngày tháng năm…..
Người quản lý
(Ký, họ tên)
Phụ trách
(Ký, họ tên)

Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

Các ký hiệu dấu câu:

Lương sản phẩm: SP – Nghỉ: P
– Lương thời gian: + – Hội nghị, học tập: H
– Ốm đau, điều dưỡng: Ô – Nghỉ bù: NB
– Tôi bị ốm: – Nghỉ phép không lương: KL
– Sản phụ TS – Ngừng hoạt động ĐÀN BÀ
– Tai nạn HÀNG TRIỆU – Nghĩa vụ lao động: nhân công

5. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ nhà:………………………………

Số hiệu: 01a – LDTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

LẦN

Có thể………….

STT Họ và tên Các cấp độ
lương hoặc
cấp
Chức vụ
Ngày trong tháng Đặt ra để công khai
Đầu tiên 2 3 ….. 31 Không
được trả tiền
sản phẩm
Không
được trả tiền
thời gian
Không
bỏ việc của một người,
ngừng tận hưởng
100% lương
Số kỳ nghỉ
làm việc, ngừng làm việc
hưởng ….% lương

Không
vui thích
Bảo hiểm xã hội

Một TẨY Đầu tiên 2 3 ….. 31 32 33 34 35 36

Thêm vào
Người quản lý
(Ký, họ tên)
Phụ trách
(Ký, họ tên)
Ngày tháng năm…..
Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

Các ký hiệu dấu câu:

– Lương sản phẩm:
– Lương thời gian:
– Ốm đau, điều dưỡng:
– Tôi bị ốm:
– Sản phụ:
– Tai nạn:
SP
+
Ô

TS
HÀNG TRIỆU
– Nghỉ
– Hội nghị, học tập:
– Nghỉ bù
– Nghỉ phép không lương
– Ngừng hoạt động
– Lao động bắt buộc

P
H
NB
KL
ĐÀN BÀ
nhân công

6 Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006 / QĐ-BTC:

Đơn vị:……………………..

Phần:……………………

Số hiệu: 01a- LDTL
(Ban hành theo Quyết định số 48/2006 / QĐ-BTC
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ BTC)

LẦN

Có thể….

STT Họ và tên Cấp bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ Ngày trong tháng Đặt ra để công khai
Đầu tiên 2 3 31 Số lượng phúc lợi lương sản phẩm Số lương thời gian Số việc nghỉ việc, ngừng việc, 100% lương Số việc nghỉ việc, ngừng việc …% lương Số lần trợ cấp bảo hiểm xã hội
Một TẨY Đầu tiên 2 3 31 32 33 34 35 36
Thêm vào
Ngày tháng năm…..
Người quản lý
(Ký, họ tên)
Phụ trách
(Ký, họ tên)
Được chấp nhận bởi
(Ký, họ tên)

Các ký hiệu dấu câu:

Lương sản phẩm: SP – Nghỉ: P
– Lương thời gian: + – Hội nghị, học tập: H
– Ốm đau, điều dưỡng: Ô – Nghỉ bù: NB
– Tôi bị ốm: – Nghỉ phép không lương: KL
– Sản phụ TS – Ngừng hoạt động ĐÀN BÀ
– Tai nạn HÀNG TRIỆU – Nghĩa vụ lao động: nhân công

Mời bạn đọc tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2022

#Mẫu #số #01aLĐTL #Bảng #chấm #công

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2022Bảng chấm công mới nhất theo Thông tư 133 và Thông tư 200 Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bạn cần một mẫu bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Hatienvenicevillas.vn xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng chấm công dành cho nhân viên tại đây.Chấm công là một công việc diễn ra thường xuyên và rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Bảng chấm công thường được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc trong Word. Khi xây dựng một bảng chấm công cho doanh nghiệp cần phải đảm bảo theo tiêu chuẩn nhất định để không có sai sót dẫn đến tính sai lương cho nhân viên. Dưới đây là các mẫu Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công theo Thông tư 133 và 200 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ. Các bạn có thể tải về dễ dàng để tiện sử dụng cho doanh nghiệp của mình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bảng chấm công trên ExcelBảng chấm công bằng tiếng AnhMẫu bảng chấm công làm thêm giờBảng thanh toán tiền thưởngBảng thanh toán tiền thuê ngoàiBảng chấm công1. Bảng chấm công là gì?2. Các phương pháp chấm công3. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC4. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTC5. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014/TT-BTC6 Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC:1. Bảng chấm công là gì?Bảng chấm công là căn cứ quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH,… để đánh giá sự chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, hiệu quả công việc của từng nhân viên, qua đó làm cơ sở để trả lương.Đối với một số mô hình doanh nghiệp, chấm công không quá quan trọng nhưng để xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định, lâu dài thì chấm công là rất cần thiết.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Các phương pháp chấm côngTùy theo mô hình hoạt động, tính chất công việc mà mỗi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức lại có những phương pháp chấm công khác nhauChấm công theo ngày: Nhân viên sẽ thực hiện chấm công trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ca làm việc trong ngày. Mỗi ngày công được tính bởi 1 ký hiệu đã quy định trước đó ở trong bảng chấm công. Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất còn nếu người lao động làm 2 công việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo công việc diễn ra trước. Thường những doanh nghiệp áp dụng hình thức chấm công này sẽ có nhân viên làm việc theo giờ hành chính, thường là 8 tiếng một ngày. Dựa vào bảng chấm công theo ngày thì người phụ trách sẽ tập hợp lại và tính ra bảng chấm công theo thángChấm công theo giờ (hoặc theo ca): Người lao động làm bao nhiêu công thì sẽ được chấm công theo các ký hiệu quy định về ca làm và ghi số giờ làm bên cạnh theo ký hiệu tương ứng. Đây là hình thức chấm công khá linh hoạt, áp dụng đối với các doanh nghiệp có nhân viên làm parttime, khối lượng công việc được tính theo giờ, có phân chia ngày làm việc thành các ca làm khác nhau..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTCĐơn vị:………………………………………..Mẫu số C01- HDBộ phận:………………………………………Mã QHNS: ……………………..BẢNG CHẤM CÔNGTháng ………năm………Số:……………….Số TTHọ và tênNgày trong thángQuy ra công123…31Số công hưởng lương thời gianSố công nghỉ không lươngSố công hưởng BHXHAB123…..31323334CộngNgày……tháng …. năm…NGƯỜI CHẤM CÔNG (Ký, họ tên) PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN (Ký, họ tên)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên)Ký hiệu chấm công:- Lương thời gian+- Hội nghị, học tậpH- Ốm, điều dưỡngÔ- Nghỉ bùNb- Con ốmCô- Nghỉ không lươngNo- Thai sảnTs- Ngừng việcN- Tai nạnT- Lao động nghĩa vụLđ- Nghỉ phépP(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTCMẫu bảng chấm công được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTCĐơn vị:………………………………Địa chỉ:………………………………Mẫu số 01a-LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)BẢNG CHẤM CÔNGTháng………….năm………….STTHọ và tênNgạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụNgày trong thángQuy ra công1 2 3 … 31 Số công hưởng lương sản phẩmSố công hưởng lương thời gianSố công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lươngSố công nghỉ việc, ngừng việc hương …% lươngSố công hưởng BHXHABC1 23…313233343536Cộng:Ngày……tháng……năm…..Người chấm công(Ký, họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)Ký hiệu chấm công:- Lương sản phẩm:SP- Nghỉ phép:P- Lương thời gian:+- Hội nghị, học tập:H- Ốm, điều dưỡng:Ô- Nghỉ bù:NB- Con ốm:Cô- Nghỉ không lương:KL- Thai sảnTS- Ngừng việcN- Tai nạnT- Lao động nghĩa vụ:LĐ5. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014/TT-BTCĐơn vị:………………………………Địa chỉ:………………………………Mẫu số: 01a – LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)BẢNG CHẤM CÔNGTháng………….năm………….STTHọ và tênNgạch bậc lương hoặc cấp bậcchức vụNgày trong thángQuy ra công1 2 3 …..31Số công hưởng lươngsản phẩmSố công hưởng lươngthời gianSố công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lươngSố công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ….% lươngSố công hưởng BHXHABC123…..313233343536CộngNgười chấm công(Ký, họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)Ngày ….. tháng ….. năm…..Người duyệt(Ký, họ tên)Ký hiệu chấm công:- Lương SP:- Lương thời gian:- Ốm, điều dưỡng:- Con ốm:- Thai sản:- Tai nạn:SP+ÔCôTST- Nghỉ phép- Hội nghị, học tập:- Nghỉ bù- Nghỉ không lương- Ngừng việc- Lao động nghĩa vụPHNBKLNLĐ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})6 Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC:Đơn vị:……………………..Bộ phận:……………………Mẫu số: 01a- LĐTL(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTCNgày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)BẢNG CHẤM CÔNGTháng….năm….STTHọ và tênNgạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụNgày trong thángQuy ra công1 2 3 … 31 Số công hưởng lương sản phẩmSố công hưởng lương thời gianSố công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lươngSố công nghỉ việc, ngừng việc hương …% lươngSố công hưởng BHXHABC1 23…313233343536CộngNgày……tháng……năm…..Người chấm công(Ký, họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)Ký hiệu chấm công:- Lương sản phẩm:SP- Nghỉ phép:P- Lương thời gian:+- Hội nghị, học tập:H- Ốm, điều dưỡng:Ô- Nghỉ bù:NB- Con ốm:Cô- Nghỉ không lương:KL- Thai sảnTS- Ngừng việcN- Tai nạnT- Lao động nghĩa vụ:LĐMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.