Linh Tinh

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến tái định cư

Tải xuống

Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​về tái định cư

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến ​​về tái định cư là mẫu biểu được lập ra để lấy ý kiến ​​về việc tái định cư. Mẫu nêu rõ nội dung cuộc trưng cầu ý dân … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu bảng kê chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư

Nội dung cơ bản của Phiếu lấy ý kiến ​​về tái định cư như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

BỘ SƯU TẬP
Về việc tái định cư để thực hiện dự án

(Áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải di dời hoàn toàn)

Thân mến: ……………………………………….. . …………………….

Tên chủ sở hữu đất: …………………………………….. ……………………………………………… ………..

Cư dân: ……………………………………….. . ………………………..

Số người: ………………………………………. ……………………………

Diện tích đất ở … …………………………………………. m2

Khu vực phục hồi: …………………………………………… ……………………………. ………….. m2

Hình thức tái định cư: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Diện tích đất còn lại: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Đây là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và cam kết thực hiện các yêu cầu trên.

…………, ngày tháng năm…

Chủ đất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Kính gửi: Cơ quan, tổ chức nào lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì gửi cơ quan, tổ chức đó.

– Diện tích còn lại: Ghi rõ diện tích còn lại (nếu có) và ghi rõ sử dụng phần diện tích còn lại, nếu không sử dụng thì ghi chưa sử dụng và đề nghị Nhà nước thu hồi.

– Hình thức tái định cư: Nếu vào khu tái định cư thì ghi tại khu tái định cư, nếu tái định cư tự do thì ghi tái định cư tự do (trường hợp ra ngoài tỉnh thì ghi tái định cư tự do ngoài tỉnh). biết rõ).

Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​về tái định cư

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến tái định cư

#Mẫu #phiếu #trưng #cầu #kiến #tái #định #cư

Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến tái định cưPhiếu trưng cầu ý kiến Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cưMẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư là mẫu phiếu được lập ra để trưng cầu ý kiến về việc tái định cư. Mẫu nêu rõ nội dung trưng cầu ý kiến… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu biên bản chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cưMẫu bảng kê chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cưHợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cưNội dung cơ bản của mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư như sau:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾNVề việc tái định cư để thực hiện dự án(Áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di chuyển hẳn chỗ ở)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: ……………………………………………………………..Tên chủ sử dụng đất: ……………………………………………………………………..Thường trú: ………………………………………………………………………………….Số nhân khẩu: ……………………………………………………………………………….Diện tích thửa đất ở ……………………………………………………………………m2Diện tích thu hồi: …………………………………………………………………….. m2Hình thức tái định cư: …………………………………………………………………….Diện tích đất còn: ………………………………………………………………………….Đây là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và cam kết sẽ thực hiện đúng theo những nội dung đã yêu cầu nêu trên./.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………, ngày…tháng…năm…Chủ sử dụng đất(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Kính gửi: Cơ quan, tổ chức nào lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì gửi cho cơ quan, tổ chức đó.- Diện tích còn lại: Ghi rõ diện tích còn lại (nếu có) và ghi rõ có sử dụng diện tích còn lại không, nếu không sử dụng thì ghi không sử dụng và đề nghị Nhà nước thu hồi luôn.- Hình thức tái định cư: Nếu vào khu tái định cư thì ghi vào khu tái định cư, nếu tái định cư tự do thì ghi tái định cư tự do (trường hợp di chuyển ra ngoài tỉnh thì ghi tái định cư tự do ngoài tỉnh).Mẫu phiếu trưng cầu ý kiến về việc tái định cư(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.