Linh Tinh

Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện

Tải xuống Bản in

Mẫu phiếu nhận xét bổ sung dành cho cán bộ phản biện như thế nào? Nội dung của phiếu đánh giá bổ sung là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực

  • 1. Định nghĩa của mẫu đơn phúc khảo bổ sung cho người nhận xét là gì?
  • 2. Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân sự áp dụng cho phản biện

1. Định nghĩa của mẫu đơn phúc khảo bổ sung cho người nhận xét là gì?

Mẫu phiếu nhận xét bổ sung áp dụng cho ủy viên phản biện là biểu mẫu được lập ra để ghi lại phiếu nhận xét bổ sung áp dụng cho ủy viên phản biện. Mẫu nêu rõ thông tin góp ý bổ sung … Mẫu được ban hành theo Quyết định 1913 / QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân sự áp dụng cho phản biện

NHẬN XÉT BỔ SUNG
VỀ NHÂN SỰ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO NỘI DUNG

(Áp dụng cho người đánh giá)

Tổng quan nghiên cứu:

– Người quản lý: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên chính: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên tham gia: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

Đánh giá tình hình:

– Người quản lý: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên chính: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên tham gia: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

………… ..

Tổng đánh giá:

– Người quản lý: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên chính: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên tham gia: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

Tổng số ngày làm việc được quy đổi:

– Người quản lý: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên chính: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Thành viên tham gia: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

– Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày làm việc cần thiết để chuyển đổi)

Ngày… .. tháng …… năm 20…

(Chuyên gia phản biện, ghi rõ họ tên)

Mẫu nhận xét nhân sự bổ sung áp dụng cho người đánh giá

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện

#Mẫu #phiếu #nhận #xét #bổ #sung #nhân #lực #áp #dụng #với #ủy #viên #phản #biện

Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện là gì? Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhận lực gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực1. Định nghĩa mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện là gì?2. Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện1. Định nghĩa mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện là gì?Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biện. Mẫu nêu rõ thông tin nhận xét bổ sung… Mẫu được ban hành theo Quyết định 1913/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biệnPHIẾU NHẬN XÉT BỔ SUNGVỀ NHÂN LỰC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC THEO TỪNG NỘI DUNG(Áp dụng đối với ủy viên phản biện)Nghiên cứu tổng quan:- Chủ nhiệm: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên chính: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên tham gia: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày công quy đổi cần thiết)Đánh giá thực trạng:- Chủ nhiệm: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên chính: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên tham gia: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày công quy đổi cần thiết)………………..Tổng kết đánh giá:- Chủ nhiệm: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên chính: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên tham gia: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày công quy đổi cần thiết)Cộng tổng ngày công quy đổi:- Chủ nhiệm: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên chính: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Thành viên tham gia: (Số ngày công quy đổi cần thiết)- Nhân viên hỗ trợ: (Số ngày công quy đổi cần thiết)Ngày ….. tháng …… năm 20…(Chuyên gia phản biện, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu phiếu nhận xét bổ sung nhân lực áp dụng với ủy viên phản biệnMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.