Linh Tinh

Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)

Tải xuống Bản in

Mẫu thư nghiệm thu công việc, sản phẩm (đảm nhận cấp cơ sở) là gì? Phiếu nghiệm thu công việc và sản phẩm gồm những nội dung gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Phiếu nghiệm thu mẫu cho công việc và sản phẩm

  • 1. Định nghĩa mẫu phiếu nghiệm thu công việc và sản phẩm (đảm nhận cấp cơ sở) là gì?
  • 2. Mẫu nghiệm thu công trình, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)

1. Định nghĩa mẫu phiếu nghiệm thu công việc và sản phẩm (đảm nhận cấp cơ sở) là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở) là biểu mẫu được lập để ghi lại việc nghiệm thu công việc, sản phẩm. Mẫu nêu rõ thông tin nghiệm thu … Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019 / TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu nghiệm thu công trình, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)

CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ
TỔ CHỨC LƯU TRỮ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ……………………. / NTCS

địa điểmh, ngày … tháng … năm ……

XÁC NHẬN CÔNG VIỆC VÀ BỘ SƯU TẬP SẢN PHẨM *

Tên công việc, sản phẩm: …………………………………………………….

Dự án ……………………………………………………, năm …………

– Căn cứ vào phiếu phân công công việc (Quyết định, hợp đồng,…) số: ………… ..ngày …… .tháng ……………….

A. Những người tham gia nghiệm thu

1. Cán bộ nghiệm thu: ghi đầy đủ danh sách cán bộ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác).

2. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………… ..

3. Đơn vị thi công:

– Đại diện đơn vị thi công: ……………………

– Đại diện những người thực hiện: …………………… .. …………

B. Kết quả kiểm tra chấp nhận

1. Thông tin chung:

– Thời gian thực hiện: ngày …. tháng …. ………… .; kết thúc: ngày …. tháng …..

– Thời gian thụ lý: từ ngày …. tháng … năm …… đến ngày ….. tháng …

– Tài liệu kèm theo (ghi rõ từng loại tài liệu thành lập, số lượng).

2. Đánh giá chất lượng: (đạt / không đạt / không đạt) **

3. Khối lượng nghiệm thu:

TT

Tên công việc, sản phẩm

Đơn vị

Khối lượng công việc

Trọng lượng được chấp nhận

Đầu tiên

2

4. Khối lượng chưa thanh toán:

Lý do:……………………………………….. . ……………………………………………… ……..

… ……………………………………………… …

5. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công việc và khối lượng đề nghị thanh toán:

… ………………………….. …………

6. Những kiến ​​nghị cần tiếp tục giải quyết:

… ……………………………………………… …

Đại diện của
người biểu diễn
(Ký, họ tên)

Quản lý dự án
(Ký, họ tên)

Đại diện
đơn vị thi công
(Ký, họ tên)

Cán bộ nghiệm thu
(Ký, họ tên)

* Mẫu này dùng để nghiệm thu cấp cơ sở để nghiệm thu các loại công việc, sản phẩm như lấy mẫu, điều tra địa chất – khoáng sản, đo địa vật lý, địa chất thủy văn, báo cáo, bản đồ, … các hợp đồng, đề tài, …

** Đối với loại công việc bao gồm nhiều hạng mục (hợp đồng, đề tài, …) thì chất lượng của từng hạng mục được đánh giá.

Mẫu nghiệm thu công trình, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)

#Mẫu #phiếu #nghiệm #thu #công #việc #sản #phẩm #nghiệm #thu #cấp #cơ #sở

Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở) Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở) là gì? Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm1. Định nghĩa mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở) là gì?2. Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)1. Định nghĩa mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở) là gì?Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở) là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu công việc, sản phẩm. Mẫu nêu rõ thông tin nghiệm thu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)CƠ QUAN QUẢN LÝĐƠN VỊ CHỦ TRÌ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số:………………./NTCSĐịa danh, ngày … tháng … năm……PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM*Tên công việc, sản phẩm:………………………………………………….Đề án …………………………………………………………, năm ………- Căn cứ vào phiếu giao việc (QĐ, hợp đồng,…) số:…………….ngày……..tháng……năm…….A. Thành phần tham gia nghiệm thu1. Cán bộ nghiệm thu: ghi đầy đủ danh sách cán bộ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác).2. Chủ nhiệm đề án:……………………………………………………………..3. Đơn vị thi công:- Đại diện đơn vị thi công: ………………………………………………………- Đại diện những người thực hiện: ……………………..………………………B. Kết quả nghiệm thu1. Thông tin chung:- Thời gian thực hiện: ngày ….tháng…. năm………..; kết thúc: ngày ….tháng…..năm……..- Thời gian nghiệm thu: từ ngày….tháng…..năm……đến ngày…..tháng…..năm……- Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập, số lượng).2. Đánh giá chất lượng: (đạt/chưa đạt/không đạt)**3. Khối lượng nghiệm thu:TTTên công việc, sản phẩmĐơn vị tínhKhối lượng thực hiệnKhối lượng được nghiệm thu124. Khối lượng không được thanh toán:Nguyên nhân:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và khối lượng đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………………..6. Những đề nghị cần giải quyết tiếp:…………………………………………………………………………………………………………………..Đại diện nhữngngười thực hiện(Ký, họ tên)Chủ nhiệm đề án(Ký, họ tên)Đại diệnđơn vị thi công(Ký, họ tên)Cán bộ nghiệm thu(Ký, họ tên)* Phiếu này được sử dụng cho nghiệm thu cấp cơ sở để nghiệm thu các dạng công việc, sản phẩm như lấy mẫu, điều tra địa chất – khoáng sản, đo địa vật lý, địa chất thủy văn, báo cáo, bản đồ, hợp đồng, chuyên đề,…**Đối với dạng công việc gồm nhiều hạng mục (hợp đồng, chuyên đề,…) thì đánh giá chất lượng từng hạng mục thực hiện.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sở)Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.