Linh Tinh

Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

Tải xuống

Phiếu bầu cử đại hội chi bộ trên hoatieu.vn là biểu mẫu không thể thiếu trong các cuộc họp chi bộ. Mẫu được dùng để ghi tên người ứng cử hoặc tự ứng cử vào các chức vụ trong chi bộ như bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, v.v.

Lá phiếu bầu cử đại hội chi bộ

  • 1. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 1
  • 2. Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Đảng bộ phường số 2.
  • 3. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ bầu chức danh Bí thư chi bộ 3.
  • 4. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi đoàn lần thứ IV.
  • 5. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ bầu chức danh phó bí thư.
  • 6. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ bầu chức danh phó bí thư chi bộ.
  • 7. Mẫu phiếu tham gia Đại hội Đảng bộ xã.
  • 8. Bỏ phiếu bầu cử Đại hội Đảng bộ xã.
  • 9. Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử đại biểu Đảng bộ.

Bài phát biểu mẫu đại hội chi bộ

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

1. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 1.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20…

VOTING VOICES
Chi ủy …………………….

Nhiệm kỳ 2020-2022

———-

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

Đầu tiên

2

3

4

2. Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Đảng bộ phường số 2.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20…

VOTING VOICES
Chi ủy …………………….

Nhiệm kỳ 2020-2022

———-

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

Đầu tiên

2

3

4

3. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ bầu chức danh Bí thư chi bộ 3.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20…

VOTING VOICES
Chức danh Bí thư chi bộ …………………….

Nhiệm kỳ 2020-2022

———-

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

Đầu tiên

2

4. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi đoàn lần thứ IV.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20….

VOTING VOICES
Chức danh Bí thư chi bộ …………………….

Nhiệm kỳ 2020-2022

———-

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

Đầu tiên

2

5. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ bầu chức danh phó bí thư.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20….

VOTING VOICES
Chức danh Phó Bí thư chi bộ ……………………
Nhiệm kỳ 2020-2022

———-

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

Đầu tiên

2

6. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ bầu chức danh phó bí thư chi bộ.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20….

VOTING VOICES
Chức danh Phó Bí thư chi bộ …………………… ..

Nhiệm kỳ 2020-2022

———-

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

Đầu tiên

2

7. Mẫu phiếu tham gia Đại hội Đảng bộ xã.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20….

VOTING VOICES
Đại biểu chi bộ ……………. dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã

———-

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu thay thế

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

8. Bỏ phiếu bầu cử Đại hội Đảng bộ xã.

ĐẢNG BỘ ………….

BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày… tháng… năm 20…

VOTING VOICES
Đại biểu chi bộ ………… dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã

———-

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu thay thế

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

9. Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử đại biểu Đảng bộ.

Mời các bạn tham khảo hình ảnh mẫu phiếu bầu cử đại biểu Đảng bộ

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

#Mẫu #phiếu #bầu #cử #đại #hội #chi #bộ

Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộPhiếu bầu cử đại hội chi bộ Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phiếu bầu cử đại hội chi bộ trên hoatieu.vn là mẫu phiếu không thể thiếu trong những cuộc họp đại hội chi bộ. Mẫu phiếu dùng để ghi tên người được ứng cử hoặc tự ứng cử trong các chức vụ của chi bộ như bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ,..Phiếu bầu cử đại hội chi bộ1. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 12. Mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ số 23. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh Bí thư Chi bộ 34. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 45. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh phó bí thư6. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh phó bí thư Chi bộ7. Mẫu phiếu bầu cử tham dự Đại hộ Đảng bộ xã8. Phiếu bầu cử Đại hội Đảng bộ xã9. Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ mẫuMẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-20221. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 1ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20…PHIẾU BẦU CỬChi ủy chi bộ …………………Nhiệm kỳ 2020 – 2022———STTHọ và tênĐồng ýKhông đồng ý12342. Mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ số 2ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20…PHIẾU BẦU CỬChi ủy chi bộ ……………………Nhiệm kỳ 2020 – 2022———STTHọ và tênĐồng ýKhông đồng ý12343. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh Bí thư Chi bộ 3ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})PHIẾU BẦU CỬChức danh Bí thư chi bộ ……………..Nhiệm kỳ 2020 – 2022———STTHọ và tênĐồng ýKhông đồng ý124. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 4ĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20….PHIẾU BẦU CỬChức danh Bí thư chi bộ …………………Nhiệm kỳ 2020 – 2022———STTHọ và tênĐồng ýKhông đồng ý125. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh phó bí thưĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20….PHIẾU BẦU CỬ Chức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………Nhiệm kỳ 2020 – 2022———STTHọ và tênĐồng ýKhông đồng ý126. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh phó bí thư Chi bộĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20….PHIẾU BẦU CỬChức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………..Nhiệm kỳ 2020 – 2022———STTHọ và tênĐồng ýKhông đồng ý12(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})7. Mẫu phiếu bầu cử tham dự Đại hộ Đảng bộ xãĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20….PHIẾU BẦU CỬĐại biểu của chi bộ ……………. tham dự Đại hội Đảng bộ xã———STTHọ và tênĐại biểu chính thứcĐại biểu dự khuyết12345678910118. Phiếu bầu cử Đại hội Đảng bộ xãĐẢNG BỘ ………….CHI BỘ ……………………*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày … tháng … năm 20…PHIẾU BẦU CỬĐại biểu của chi bộ ………. tham dự Đại hội Đảng bộ xã———STTHọ và tênĐại biểu chính thứcĐại biểu dự khuyết12345678910119. Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộTham khảo thêm Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.