Linh Tinh

Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân

Tải xuống Bản in

Hatienvenicevillas.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân chuẩn nhất được chúng tôi sưu tầm và đăng tải dưới đây. Mẫu phiếu dùng để bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Kịch bản chương trình bầu ban thanh tra nhân dân
  • Nội quy, nguyên tắc bầu cử Ban thanh tra nhân dân
  • Biên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Mẫu phiếu bầu ban thanh tra nhân dân

  • 1. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 1.
  • 2. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 2.

1. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 1.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————-

PHÚT XÉT NGHIỆM VOTING

THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Ngày ___ tháng ____phút, ngày __tháng __năm, 200____, Ban kiểm phiếu bầu các thành viên Ban thanh tra nhân dân ở ấp, tổ dân phố ____ (1), gồm các ông, bà có tên sau:

1.- Ông (Bà) __________________, Trưởng nhóm;

2.- Ông (Bà) __________________, Thư ký;

3.- Ông (Bà) __________________, Thành viên nhóm;

Phiếu bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân đã được kiểm phiếu.

Trước khi Ban kiểm phiếu mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu và mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại Hội nghị chứng kiến ​​việc kiểm phiếu:

1.- Ông (Bà) ____________________, nơi ở (nơi ở hiện nay) bây giờ)_______________

2.- Ông (bà) ____________________, nơi ở (nơi ở hiện nay) bây giờ)_______________

Kết quả bình chọn như sau:

– Tổng số cử tri (hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) của ấp, tổ dân phố có ______ người.

– Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu _____ người, bằng _____% tổng số cử tri.

Vắng ____, ai có lý do

– Số phiếu phát ra: ________ phiếu

– Số phiếu thu về: ________ phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ________ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ________ phiếu

Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau:

1.- Ông (Bà) _____________________ được ___ phiếu bầu; đạt được tỷ lệ ____%

2.- Ông (Bà) _____________________ được ___ phiếu; đạt được tỷ lệ ____%

Biên bản kết thúc lúc ___ giờ___ phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được thông báo đến toàn thể Hội nghị cử tri. Biên bản được lập thành 03 bản có cùng nội dung gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn 01 bản; Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng ấp, Tổ trưởng tổ dân phố mỗi người giữ một bản.

Hai cử tri chứng kiến ​​việc kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên của nhóm kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi rõ tên thôn, tổ dân phố

2. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 2.

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ………… ..

TRƯỜNG HỌC……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

VOTING VOICES
BAN KIỂM TRA NHÂN DÂN

KỲ HẠN……….

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phiếu bầu tin cậy

Đáng tin cậy

Chú ý:

  • Việc bầu ban thanh tra nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.
  • Danh sách cử tri được in trên phiếu bầu

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân

#Mẫu #phiếu #bầu #cử #Ban #thanh #tra #nhân #dân

Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dânPhiếu bầu ban thanh tra nhân dân Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hatienvenicevillas.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân chuẩn nhất mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải sau đây. Mẫu dùng để bỏ phiếu bầu các thành viên của Ban thanh tra nhân dân. Mời các bạn tham khảo và tải về.Kịch bản dẫn chương trình bầu ban thanh tra nhân dânThể lệ, nguyên tắc bầu cử ban thanh tra nhân dânBiên bản kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dânMẫu phiếu bầu ban thanh tra nhân dân1. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 12. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 21. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMÐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————- BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂNHồi ___giờ___phút, ngày___tháng___năm 200____, Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân tại ấp hoặc tổ dân phố_______ (1), gồm các ông bà có tên sau đây :1.- Ông (bà)__________________, Tổ trưởng;2.- Ông (bà)__________________, Thư ký;3.- Ông (bà)__________________, Tổ viên;Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân.Trước khi Ban kiểm phiếu mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu đã tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu và mời hai cử tri, không phải là người ứng cử có mặt tại Hội nghị chứng kiến việc kiểm phiếu là :1.- Ông (bà) ____________________, nơi cư trú (nơi ở hiện nay)_______________2.- Ông (bà) ____________________, nơi cư trú (nơi ở hiện nay)_______________Kết quả kiểm phiếu như sau :- Tổng số cử tri (hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) của ấp hoặc tổ dân phố có______ người.- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu_____người, bằng_____% tổng số cử tri.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Vắng_______, người có lý do- Số phiếu phát ra : ________ phiếu- Số phiếu thu về : ________ phiếu- Số phiếu hợp lệ : ________ phiếu- Số phiếu không hợp lệ : ________ phiếu- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau :1.- Ông (bà) _____________________được_____phiếu; đạt tỷ lệ____%2.- Ông (bà) _____________________được_____phiếu; đạt tỷ lệ____%Biên bản kết thúc lúc___ giờ___ phút cùng ngày. Ðã công bố nội dung biên bản trước toàn thể Hội nghị cử tri. Biên bản lập thành 03 bản có nội dung như nhau, gửi đến Ban Thường trực UBMTTQ xã, phường, thị trấn 01 bản; Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng ấp hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố mỗi người giữ 01 bản.Hai cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu(Ký tên, ghi rõ họ và tên)Các thành viên Tổ kiểm phiếu(Ký tên, ghi rõ họ và tên)Ghi chú : (1) Ghi rõ tên ấp hoặc tổ dân phố 2. Mẫu phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân số 2PHÒNG GD&ĐT HUYỆN…………..TRƯỜNG……………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU BẦU CỬBAN THANH TRA NHÂN DÂNNHIỆM KỲ……….STTHọ và tênChức vụTín nhiệm bầuKhông tín nhiệm(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chú ý:Việc bầu cử ban thanh tra nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.Danh sách bầu cử được in trên phiếu bầuMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.