Linh Tinh

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Tải xuống Bản in

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào? Nội dung của phiếu kết quả kiểm tra là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  • 1. Định nghĩa mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là gì?
  • 2. Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

1. Định nghĩa mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là mẫu kết quả được lập để ghi nhận kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả kiểm tra, kết quả xử lý …

2. Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN PHÁP LUẬT THỐNG KÊ THỜI GIAN TỪ: 24/5/2005 ĐẾN 30/6/2019
(Kèm theo Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 48-NQ / TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020)

Năm

Tổng số văn bản đã kiểm tra

Xử lý kết quả

Nội dung sai

Biểu mẫu sai

2005

2019

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

#Mẫu #kết #quả #kiểm #tra #xử #lý #văn #bản #quy #phạm #pháp #luật

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là gì? Mẫu bản kết quả kiểm tra gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật1. Định nghĩa mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là gì?2. Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật1. Định nghĩa mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là gì?Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là mẫu bản kết quả được lập ra để ghi chép về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả kiểm tra, kết quả xử lý…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luậtKẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THỜI GIAN THỐNG KÊ TỪ: 24/5/2005 ĐẾN 30/6/2019(Kèm theo Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020)NămTổng số văn bản đã kiểm traKết quả xử lýSai về nội dungSai về hình thức2005…2019Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.