Linh Tinh

Mẫu hợp đồng gia hạn

Tải xuống Bản in

Gia hạn hợp đồng mẫu

Mẫu hợp đồng gia hạn là mẫu hợp đồng được tạo ra nhằm mục đích gia hạn, ghi lại việc ký kết giữa hai bên. Mẫu nêu rõ thông tin hai bên, nội dung gia hạn … Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018 / TT-BTC. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu hợp đồng chi tiết
  • Mẫu thư đề nghị gia hạn hợp đồng để đảm bảo tính thanh khoản

Gia hạn hợp đồng

GIA HẠN HỢP ĐỒNG

Số:…. / HDGH

Hợp đồng gia hạn này được thực hiện vào ngày …. tháng …. năm giữa:

Bên A: Kho bạc Nhà nước, đại diện là Ô / B: …………

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . …………………………….

Điện thoại: Fax: ……………… .. Email: ……………………

VND Tài khoản thanh toán số: …………………… tại ……………. ………….

Bên B:… (tên nhà lập chợ), đại diện là Ông / Bà: ………

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . …………………………….

Điện thoại: Fax: ……………. .. Email: ……………………

VND Tài khoản thanh toán số: ……………………… tại ………… ….. ……..

Căn cứ các quy định của Hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu đảm bảo tính thanh khoản số … ngày … tháng …… (Hợp đồng nguyên tắc) và chi tiết hợp đồng số … ngày. .. tháng … năm … (Hợp đồng chi tiết), hai bên thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng gia hạn với các điều khoản gia hạn như sau:

Điều 1. Điều kiện và điều khoản gia hạn hợp đồng

– Căn cứ đề nghị gia hạn hợp đồng bảo đảm thanh khoản của Bên B ngày …………, Bên A đồng ý gia hạn hợp đồng bảo đảm thanh khoản cho Bên B với chi phí thực hiện hợp đồng gia hạn là ……………. (số tiền được nêu trong giá thanh toán) tại…. Ngày và ngày đáo hạn của hợp đồng gia hạn là ………….

– Bên A cam kết trả lại tiền đặt cọc trị giá ………… (số tiền) vào ngày đáo hạn hợp đồng. Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số trái phiếu đã phát hành để đảm bảo thanh khoản cho Bên A.

Điều 2. Hợp đồng gia hạn này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng chi tiết. Hợp đồng gia hạn này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi thành viên thực hiện đầy đủ các cam kết tại Điều 1 của Hợp đồng này.

Hợp đồng Gia hạn này cùng với Hợp đồng chi tiết và Hợp đồng nguyên tắc tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa hai bên.

Hợp đồng gia hạn này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Gia hạn hợp đồng mẫu

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục tín dụng ngân hàng trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu hợp đồng gia hạn

#Mẫu #hợp #đồng #gia #hạn

Mẫu hợp đồng gia hạnHợp đồng gia hạn Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản hợp đồng gia hạnMẫu hợp đồng gia hạn là mẫu bản hợp đồng được lập ra để gia hạn, để ghi chép về việc ký kết giữa hai bên. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung gia hạn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 111/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu hợp đồng chi tiếtMẫu công văn đề nghị gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoảnBản hợp đồng gia hạnHỢP ĐỒNG GIA HẠNSố:…./HĐGHHợp đồng gia hạn này được lập vào ngày…. tháng…. năm giữa:Bên A: Kho bạc Nhà nước, người đại diện là ông/bà:……………………..Địa chỉ:………………………………………………………………………………………Điện thoại:……………………… FAX:……………….. E-mail:……………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tài Khoản thanh toán VND số:………………………. tại………………………..Bên B: …(tên nhà tạo lập thị trường), người đại diện là ông/bà:……….Địa chỉ:………………………………………………………………………………………Điện thoại:……………………….. FAX:……………… E-mail:……………………Tài Khoản thanh toán VND số:……………………… tại…………………………Căn cứ vào quy định của Hợp đồng nguyên tắc phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản số… ngày… tháng… năm… (Hợp đồng nguyên tắc) và Hợp đồng chi tiết số… ngày… tháng… năm… (Hợp đồng chi tiết), hai bên thỏa thuận, thống nhất ký kết Hợp đồng gia hạn với các điều khoản gia hạn như sau:Điều 1. Điều kiện điều khoản gia hạn hợp đồng- Căn cứ yêu cầu gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản ngày ………… của Bên B, Bên A đồng ý gia hạn hợp đồng đảm bảo thanh khoản cho Bên B với chi phí thực hiện hợp đồng gia hạn là…………. (số tiền ghi theo giá thanh toán) trong…. ngày và ngày đáo hạn hợp đồng gia hạn là ngày………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Bên A cam kết trả lại tiền ký quỹ với giá trị là………. (số tiền) vào ngày đáo hạn hợp đồng. Bên B có trách nhiệm chuyển lại toàn bộ trái phiếu phát hành để đảm bảo thanh khoản cho Bên A.Điều 2. Hợp đồng gia hạn này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng chi tiết. Hợp đồng gia hạn này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi thành viên hoàn thành đầy đủ các cam kết ở Điều 1 của Hợp đồng này.Hợp đồng gia hạn này cùng với Hợp đồng chi tiết và Hợp đồng nguyên tắc tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa hai bên.Hợp đồng gia hạn này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.ĐẠI DIỆN BÊN MUA(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……ĐẠI DIỆN BÊN BÁN(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Mẫu hợp đồng gia hạn(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *