Tài liệu

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Giấy ủy quyền cho trẻ em bay là hình thức được tạo ra trong trường hợp bố mẹ không đi cùng con trên chuyến bay mà để người thân đi cùng.

Thư ủy quyền bay là thủ tục pháp lý cần thiết để người thân đưa trẻ em đi máy bay mà các hãng hàng không hiện nay đều yêu cầu. Nội dung giấy ủy quyền đi máy bay bao gồm thông tin về người xin đi máy bay, thông tin về người sẽ đưa trẻ em đi máy bay. Người làm giấy ủy quyền cần ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, chỗ ở hiện tại và mối quan hệ với trẻ.

Giấy ủy quyền cho trẻ em đi máy bay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———- o0o —————

GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc người thân đưa trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay)

Thân mến: Uỷ ban nhân dân ………………………………………… …………………………………… ……….. ……

Tên tôi là: ………………………………………. ……………………, Sinh tại:…………………. ……………………..

Số CMND: …………….., cấp ngày ………… / ……………… …………………, nơi cấp: ………. ………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… ………………………………………. ……………………………

Là cha của đứa bé ………………………………………. ……………………………………………… …………….., ngày sinh: ………/…….. /………

Bây giờ tôi viết giấy ủy quyền này để đồng ý

Bà: … ……………………………………, Sinh tại: …. … / ………. / ……….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… ………………………………………. ……………………………

Số CMND: …………………, cấp ngày ……………… / ….. ….. / ……….., do …………………….. cấp.

Là …………….. của bé ………………………… .. …. thay mặt tôi đưa em bé đi du lịch tại …………….. trên chuyến bay từ …… …….. đi ……… ngày đi …… / …… / …….. giờ bay: ….. .giờ ….. … tối thiểu.

Và từ …………. . / ………… thời gian bay: ……. giờ ……… phút.

Tôi xin hứa sẽ không phàn nàn về nội dung trên.

…………, ngày tháng năm….

Xác nhận của Ủy ban nhân dân
Chủ tọa

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

#Mẫu #giấy #ủy #quyền #trẻ #đi #máy #bay #với #người #thân


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.