Linh Tinh

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu 2022

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM TIỀM NĂNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ YÊU THÍCH TRƯỜNG HỌC”

Cuộc thi viết về thầy cô và mái trường 2022 với tên gọi chính thức “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” đã chính thức được phát động. nhận đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2022. Nội dung các bài dự thi tập trung vào những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô, mái trường và những ấn tượng sâu sắc về thầy cô mà tác giả yêu quý. Sau đây là chi tiết mẫu đơn xin việc viết về những kỉ niệm sâu sắc bên thầy cô và mái trường thân yêu năm 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc bên thầy cô và mái trường thân yêu

Bài văn mẫu viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường thân yêu 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định 2662 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên:…………………………….……………

Ngày sinh:……………………………

Quê hương:………………………………………..

Địa chỉ làm việc và học tập hiện tại: ……………………

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có): ……………………

2. Thông tin về giáo viên hoặc cơ sở giáo dục được ghi trong mục nhập

một. Giáo viên

Tên:…………………………………………………….

Ngày sinh:……………………

Địa chỉ làm việc / học tập hiện tại: ………………………

Điện thoại, Email (nếu có): ……………………

b. Cơ sở giáo dục

– Tên của cơ sở giáo dục:…………………………………………………….

– Địa chỉ và thông tin liên hệ: ……………………

PHẦN II: NHẬP CÔNG TRÌNH

Tên công việc: ………………………………………. ……………………………………………… …………………………….

Nội dung công việc: ……………………………………… ………………………………………. ………………….

……………………………. ……………. ……………..

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu 2022

#Mẫu #giấy #thi #Viết #về #những #kỷ #niệm #sâu #sắc #về #thầy #cô #và #mái #trường #mến #yêu

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu 2022Biểu mẫu dự thi viết về thầy cô và mái trường mến yêu 2022 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”Cuộc thi viết về thầy cô và mái trường 2022 với tên gọi chính thức là cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” đã chính thức được phát động. Bài dự thi viết về thầy cô và mái trường sẽ được nhận đến hết ngày 15/10/2022. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, về những ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả yêu quý. Sau đây là chi tiết mẫu giấy bài dự thi viết về Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2022, mời các bạn cùng tham khảo.Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy bài dự thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến yêu 2022(Ban hành kèm quyết định 2662/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN1. Thông tin về tác giảHọ và tên:…………………………….……………Ngày tháng năm sinh:……………………………Quê quán:………………………………………..Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:……………………Địa chỉ liên lạc:……………………………………………Điện thoại, Email (nếu có):…………………………2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thia. Thầy/cô giáoHọ tên:…………………………………Ngày tháng năm sinh:……………………Địa chỉ công tác/học tập hiện nay:………………………Điện thoại, Email (nếu có):………………………………b. Cơ sở giáo dục- Tên cơ sở giáo dục:………………………………………….- Địa chỉ và các thông tin liên lạc:……………………………PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THITên tác phẩm:……………………………………………………………………………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nội dung tác phẩm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *