Linh Tinh

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng

Tải xuống

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng

Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận việc sử dụng vũ khí quân dụng. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, người được chứng nhận … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Giấy khai nhận vũ khí thô sơ

Nội dung cơ bản của mẫu Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng như sau:

(Đầu tiên)……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

Số: ……….. / CN

GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN ĐỘI

Hình ảnh
2 x 3
cm

Họ và tên: ……………………………………… …

Ngày sinh: ………………………………………. …

Chức vụ: ……………………………………….. . …..

Cơ quan công tác: …………………………………………… ………………………

Hoàn thành chương trình huấn luyện vũ khí

……….., ngày tháng năm….
………………. (2) ………… ..

(1) Ghi rõ tên của tổ chức chứng nhận

(2) Ghi rõ chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp chứng chỉ

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng

#Mẫu #giấy #chứng #nhận #sử #dụng #vũ #khí #quân #dụng

Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụngGiấy chứng nhận sử dụng vũ khí Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụngMẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, người được chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợMẫu giấy phép trang bị vũ khí quân dụngGiấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơNội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng như sau:(1)……………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-Số: ……………/CNGIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ảnh 2 x 3 cmHọ và tên: …………………………………………..Sinh ngày: …………………………………………..Chức vụ: ……………………………………………..Cơ quan công tác: ………………………………….Đã hoàn thành chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí……….., ngày….tháng.năm….……………….(2)…………..(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy chứng nhận(2) Ghi rõ chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy chứng nhậnMẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.