Linh Tinh

Mẫu dự án công nghệ thông tin 2022

Mẫu dự án công nghệ thông tin bao gồm bản mô tả dự án và trình bày chi tiết thiết kế của dự án nhằm giúp nhà đầu tư có cơ sở phê duyệt dự án này. Các dự án công nghệ thông tin ra đời nhằm đưa ra những đề xuất mới, sáng tạo và cải tiến nhằm hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro trong tương lai. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết của Hatienvenicevillas.vn.

Tìm hiểu về các dự án công nghệ thông tin

 • 1. Công nghệ thông tin là gì?
 • 2. Dự án công nghệ thông tin là gì?
 • 3. Đặc điểm của dự án công nghệ thông tin
 • 4. Phân loại quản lý dự án CNTT
 • 5. Mẫu dự án công nghệ thông tin

1. Công nghệ thông tin là gì?

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện, công cụ kỹ thuật hiện đại – chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.

2. Dự án công nghệ thông tin là gì?

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin là tập hợp các đề xuất liên quan đến việc đầu tư vốn để thiết lập, mở rộng hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao tốc độ, hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Đặc điểm của dự án công nghệ thông tin

Dự án công nghệ thông tin có các đặc điểm sau:

– Xuất hiện cùng với sự ra đời của công nghệ thông tin như một lẽ tất yếu.

– Thực hiện theo quy trình PMI: Khởi xướng – Lập kế hoạch – Thực hiện – Giám sát & Kiểm soát – Kết thúc Dự án.

– Các yếu tố phối hợp: Phần cứng – Phần mềm – Mạng – Con người.

– Tôn trọng Giao tiếp: Bên cạnh việc kiểm soát thời gian, quản lý ngân sách, ứng biến rủi ro, linh hoạt trong giao tiếp cũng là điều mà bất kỳ dự án nào cũng cần phải coi trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT.

– Dù công nghệ thay đổi từng ngày, từng giờ đang mang lại những giá trị mới cho nhân loại, nhưng chúng vốn dĩ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến các dự án CNTT gặp khó, phải chuyển hướng, thậm chí thất bại.

– Khi một yêu cầu thay đổi nhỏ trong phần mềm hoặc phần cứng không được truyền đạt đủ nhanh – đến các bên liên quan, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi những rắc rối vô hình do vấn đề công nghệ gây ra thường khó kiểm soát thì yếu tố con người luôn được duy trì ổn định nhất. Sự phối hợp giao tiếp và xử lý tình huống của nhà quản lý luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các rủi ro đặc thù của lĩnh vực này.

– Vòng đời triển khai ngắn: Khác với sản phẩm của các công trình xây dựng cơ bản có thời hạn sử dụng vài chục năm, sản phẩm của các công trình CNTT thường có vòng đời ngắn hơn khi gặp các yếu tố lạc hậu. về công nghệ, yêu cầu của người dùng thay đổi. Như vậy, một dự án CNTT có thể được luân chuyển nhiều lần để nâng cấp theo kịp sự phát triển.

– Đào tạo kết hợp: Sau khi hoàn thành sản phẩm cũng như đi vào bàn giao, những người thực hiện dự án phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin cũng phải lên kế hoạch, chuẩn bị tài liệu cũng như phương pháp đào tạo. tạo người dùng. Một sản phẩm CNTT trở nên vô dụng khi nó không được sử dụng một cách hiệu quả.

4. Phân loại quản lý dự án CNTT

Một dự án công nghệ thông tin nhận biết được rủi ro về công nghệ và truyền thông đồng thời chú trọng đến yếu tố con người sẽ giúp dự án vượt qua những bất ổn tiêu cực do đặc thù ngành mang lại. Có hai loại quản lý dự án CNTT:

– Dự án phần cứng: Triển khai, lắp đặt, đưa thiết bị công nghệ, phần cứng vào vận hành (ví dụ: Dự án lắp đặt hệ thống xử lý nước thải ….)

– Dự án phần mềm: Triển khai các ứng dụng phần mềm vào các hoạt động quản lý, bảo mật, sản xuất (ví dụ: Dự án an ninh mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu …)

5. Mẫu dự án công nghệ thông tin

I. THỂ HIỆN DỰ ÁN:

1. Giới thiệu dự án:

1.1. Tên dự án:

1.2. Mục tiêu đầu tư dự án: tóm tắt

1.3. Căn cứ pháp lý: Các căn cứ liên quan trực tiếp đến dự án (quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chỉ định thầu tư vấn …).

1.4. Tổng mức đầu tư:

1.5. Thời gian thực hiện dự án:

1.6. Chủ đầu tư:

1.7. Cơ quan chủ quản của chủ đầu tư:

1.8. Đơn vị tư vấn:

2. Sự cần thiết đầu tư dự án

2.1. Mục tiêu đầu tư dự án: Nêu rõ

2.2. Điều tra và phân tích hiện trạng:

 • Cơ cấu tổ chức: Liệt kê các phòng, ban, đơn vị, cơ quan bên ngoài có liên quan đến hệ thống (dạng sơ đồ), mô tả ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ liên quan đến nội dung cần đầu tư.
 • Quy trình tổ chức và quản lý doanh nghiệp: Mô tả ngắn gọn quy trình tổ chức và xử lý nghiệp vụ liên quan đến nội dung cần đầu tư vào hệ thống.
 • Hạ tầng kỹ thuật của các sở thuộc hệ thống sẽ đầu tư: Các thông số kỹ thuật của thiết bị và đánh giá khả năng sử dụng đối với hệ thống được đầu tư.
 • Hồ sơ, dữ liệu liên quan đến nội dung đầu tư, yêu cầu và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các bộ phận và với các đơn vị bên ngoài.
 • Cơ sở dữ liệu, khả năng tích hợp với hệ thống sẽ xây dựng.
 • Ứng dụng: liệt kê các ứng dụng, các vấn đề được áp dụng. Đánh giá khả năng tích hợp hệ thống cần xây dựng.
 • Nhân sự, đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

2.3. Sự cần thiết đầu tư:

2.4. Điều kiện khó khăn và thuận lợi:

3. Quy mô đầu tư:

Hạng mục đầu tư: Trình bày hạng mục đầu tư (nếu có)

3.1. Hạ tầng kỹ thuật: Ghi rõ các thông số kỹ thuật chính của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, máy trạm, hạ tầng thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi, thiết bị chống sét, thiết bị an ninh …).

3.2. Phần mềm sử dụng: Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, xác định đối tượng và hoạt động, sơ đồ triển khai.

3.3. Cơ sở dữ liệu: mô tả các mục dữ liệu, kiểu dữ liệu, đối tượng và mục đích sử dụng, phương pháp kế thừa dữ liệu hiện có và tích hợp dữ liệu của các bộ môn liên quan.

3.4. Đào tạo nguồn nhân lực có hệ thống: Xác định đối tượng đào tạo và nội dung đào tạo

4. Phân tích và định hướng lựa chọn công nghệ

4.1. Phân tích, lựa chọn công nghệ mạng phổ biến hoặc mới, phù hợp với mục tiêu đầu tư, trong đó:

 • Các công nghệ hạ tầng kỹ thuật được định hướng.
 • Thu thập số liệu và xây dựng, xác định sơ bộ các phương án kỹ thuật.
 • Giải pháp phần mềm ứng dụng cần thiết.

4.2. Phân tích hiệu quả của hệ thống sau khi được đầu tư.

5. Tổng mức đầu tư của dự án

5.1. Căn cứ xác định tổng mức đầu tư: Phần này nêu các văn bản quy phạm pháp luật về định mức dự toán.

5.2. Xác định tổng mức đầu tư

 • Chi phí đầu tư:
  • Phí cài đặt.
  • Chi phí máy móc thiết bị.
  • Chi phí mua sắm phần mềm, tạo cơ sở dữ liệu
  • Chi phí đào tạo
 • Các chi phí khác: chi phí chuẩn bị đầu tư (khảo sát, lập dự án, thẩm định …)
 • Quỹ đầu tư
 • Thời gian đầu tư (nếu có)

6. Tổ chức thực hiện, cơ chế quản lý và khai thác các dự án đầu tư

6.1. Tiến độ thực hiện dự án

6.2. Đề xuất hình thức quản lý thực hiện dự án

6.3. Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa

6.4. Cơ chế quản lý và khai thác công trình sau khi hoàn thành: tổ chức bộ máy quản lý, nguyên tắc tổ chức và điều hành …

II. PHẦN THIẾT KẾ CƠ SỞ:

1. Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế

5.1. Tóm tắt mối quan hệ của công trình với hiện trạng và quy hoạch tổng thể:

 • Dữ liệu hiện trạng (liệt kê cụ thể dữ liệu hiện trạng liên quan đến các hạng mục đầu tư)
 • Giới thiệu các kế hoạch hoặc dự án trước đây có liên quan
 • Mối liên quan của dự án với hiện trạng
 • Mối quan hệ của dự án với các dự án khác có liên quan và quy hoạch tổng thể.
 • Xác định tính kế thừa.

5.2. Nhu cầu xây dựng

2. Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Liệt kê và mô tả các tiêu chuẩn đối với từng hạng mục đầu tư: tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức đơn giá áp dụng (đối với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cần phân tích rõ lý do áp dụng). sử dụng)

2.1. Cơ sở pháp lý:

2.2. Thời gian thực hiện dự án:

2.3. Chủ đầu tư:

2.4. Cơ quan chủ quản của chủ đầu tư:

2.5. Đơn vị tư vấn:

3. Lựa chọn công nghệ và giải pháp

3.1. Giải thích công nghệ: Phân tích lựa chọn công nghệ trên cơ sở định hướng công nghệ của bản mô tả dự án, phân tích để lựa chọn công nghệ phù hợp cho hạng mục đầu tư trên các khía cạnh: sự phù hợp của chức năng công nghệ với yêu cầu của dự án. dự án, tính mở, tính kế thừa, tích hợp, khả năng triển khai, tính kinh tế …

3.2. Thuyết minh giải pháp và các sơ đồ, hình vẽ giải pháp: Giải thích việc lựa chọn các giải pháp nền và thiết kế

4. Giải thích và sơ đồ

4.1. Bản vẽ sơ đồ

 • Sơ đồ hệ thống: trình bày khối chức năng
 • Giải thích sơ đồ hệ thống: giải thích chức năng của từng khối, mối quan hệ giữa các khối.
 • Phương pháp kế thừa và tích hợp hệ thống, các tùy chọn bảo mật: trình bày phương án kế thừa hệ thống hiện tại và tích hợp các hệ thống liên quan, phương án bảo mật của hệ thống.

4.2. Thành phần hệ thống:

Thuyết minh các thành phần hệ thống và sơ đồ, hình vẽ: Các thành phần hệ thống có thể bao gồm một hoặc nhiều nội dung sau:

 • Hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng và mạng, thiết bị ngoại vi …), bản vẽ và thuyết minh.
 • Phần mềm hệ thống; Mô tả đối tượng và mục đích sử dụng
 • Phần mềm ứng dụng: Phân tích chức năng, đối tượng và mục đích sử dụng
 • Cơ sở dữ liệu

5. Danh mục thiết bị và hạng mục đầu tư

5.1. Hạ tầng kỹ thuật: danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật, khối lượng

5.2. Dữ liệu, khối lượng dữ liệu

5.3. Danh sách phần mềm

5.4. Đào tạo: đối tượng, nội dung, kế hoạch đào tạo, dự trù kinh phí và kết quả đào tạo.

Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu đồ án công nghệ thông tin. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn:

 • Giấy đặt cọc mua đất 2022
 • Phân biệt BHXH và BHTN
 • Tranh chấp lao động có cần hòa giải không?

Xem chi tiết bài viết

Mẫu dự án công nghệ thông tin 2022

#Mẫu #dự #án #công #nghệ #thông #tin

Mẫu dự án công nghệ thông tin 2022Lập và quản lý dự án công nghệ thông tin (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu dự án công nghệ thông tin bao gồm phần thuyết minh dự án và trình bày chi tiết về thiết kế của dự án giúp cho nhà đầu tư có cơ sở để xét duyệt cho dự án này. Dự án công nghệ thông tin được lập ra để đưa ra những đề xuất mới, sáng tạo, cải tiến hơn nhằm hạn chế và phòng ngừa các rủi ro sau này. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Hatienvenicevillas.vn. Tìm hiểu về dự án công nghệ thông tin1. Công nghệ thông tin là gì? 2. Dự án công nghệ thông tin là gì? 3. Đặc điểm dự án công nghệ thông tin4. Phân loại quản lý dự án CNTT5. Mẫu dự án công nghệ thông tin1. Công nghệ thông tin là gì?Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại – chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Dự án công nghệ thông tin là gì?Dự án ứng dụng công nghệ thông tin là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự cải thiện về tốc độ, hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ.3. Đặc điểm dự án công nghệ thông tinDự án công nghệ thông tin có những đặc điểm sau:- Xuất hiện cùng sự ra đời của công nghệ thông tin như một điều tất yếu.- Tuân theo quy trình PMI: Khởi tạo – Lập kế hoạch – Thực hiện – Theo dõi & Kiểm soát – Kết thúc Dự án.- Yếu tố phối hợp: Phần cứng – Phần mềm – Mạng – Con người.- Coi trọng Truyền thông:  Bên cạnh việc kiểm soát thời gian, quản lý ngân sách, ứng biến rủi ro thì linh hoạt trong truyền thông cũng là điều mà bất cứ dự án nào cần coi trọng, đặc biệt với lĩnh vực CNTT.- Tuy việc công nghệ thay đổi hàng ngày, hàng giờ đang mang lại những giá trị mới cho nhân loại nhưng chúng vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến các dự án CNTT gặp khó khăn, phải đổi hướng hay thậm chí là thất bại.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Khi một yêu cầu thay đổi nhỏ về phần mềm hay phần cứng không được truyền đạt nhanh – đủ tới các đối tượng liên quan thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong khi những rắc rối vô hình từ vấn đề công nghệ gây ra thường khó kiểm soát thì yếu tố con người luôn ổn định hơn cả. Sự phối hợp truyền thông và xử lý tình huống của người quản lý luôn đóng vai trò giải quyết đáng kể các rủi ro mà đặc thù lĩnh vực mang lại.- Vòng đời triển khai ngắn: Không giống như những sản phẩm của dự án xây dựng cơ bản có thời gian sử dụng đến vài chục năm, sản phẩm của các dự án CNTT thường có vòng đời ngắn hơn khi va phải yếu tố lạc hậu về công nghệ, yêu cầu người dùng thay đổi. Như vậy một dự án CNTT có thể quay vòng nhiều lần để nâng cấp theo kịp sự phát triển.- Kết hợp đào tạo: Sau khi hoàn thiện sản phẩm cũng như đi vào bàn giao, những người thực hiện dự án phần mềm hay ứng dụng công nghệ thông tin còn phải lên kế hoạch, chuẩn bị tài liệu cũng như các phương pháp đào tạo người dùng. Một sản phẩm CNTT sẽ trở nên vô dụng khi nó không được sử dụng hiệu quả.4. Phân loại quản lý dự án CNTTDự án công nghệ thông tin nhận biết được rủi ro công nghệ, rủi ro truyền thông, tập trung vào yếu tố con người sẽ giúp dự án khắc phục được các bất ổn tiêu cực mà đặc thù ngành mang lại. Quản lý dự án CNTT có 2 loại như sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Dự án phần cứng: Triển khai lắp đặt, đưa trang thiết bị công nghệ, phần cứng vào hoạt động (VD: Dự án lắp đặt hệ thống xử lý nước thải….)- Dự án phần mềm: Triển khai ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý, an ninh, hoạt động sản xuất (VD: Dự án an ninh mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu…..)5. Mẫu dự án công nghệ thông tinI. PHẦN THUYẾT MINH DỰ ÁN:1. Giới thiệu dự án:1.1. Tên dự án:1.2. Mục tiêu đầu tư dự án: nêu tóm tắt1.3. Các căn cứ pháp lý: Căn cứ liên quan trực tiếp đến dự án (quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chỉ định thầu tư vấn…).1.4. Tổng mức đầu tư:1.5. Thời gian thực hiện dự án:1.6. Chủ đầu tư:1.7. Cơ quan chủ quản chủ đầu tư:1.8. Đơn vị tư vấn:2. Sự cần thiết đầu tư dự án2.1. Mục tiêu đầu tư dự án: Nêu cụ thể2.2. Khảo sát và phân tích hiện trạng:Cơ cấu tổ chức: Liệt kê các Phòng, Ban, đơn vị, các cơ quan bên ngoài liên quan đến hệ thống (dạng sơ đồ), mô tả sơ lược các chức năng nhiệm vụ liên quan đến nội dung sẽ đầu tư.Quy trình tổ chức quản lý và xử lý nghiệp vụ: mô tả sơ bộ quy trình tổ chức và xử lý nghiệp vụ liên quan đến nội dung sẽ đầu tư trong hệ thống.Hạ tầng kỹ thuật của các phòng ban thuộc hệ thống sẽ đầu tư: Các thông số kỹ thuật của thiết bị và đánh giá khả năng tận dụng cho hệ thống sẽ đầu tư.Hồ sơ, dữ liệu liên quan đến nội dung đầu tư, yêu cầu và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các phòng ban và với đơn vị bên ngoài.Các cơ sở dữ liệu, khả năng tích hợp với hệ thống sẽ xây dựng.Các ứng dụng: liệt kê các ứng dụng, các vấn đề được ứng dụng. Đánh giá khả năng tích hợp hệ thống sẽ xây dựng.Nhân lực, đánh giá khả năng thích hợp với hệ thống.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2.3. Sự cần thiết đầu tư:2.4. Các điều kiện khó khăn và thuận lợi:3. Quy mô đầu tư:Các hạng mục đầu tư: Trình bày về các hạng mục cần đầu tư (nếu có)3.1. Hạ tầng kỹ thuật: Nêu quy cách chủ yếu của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, máy trạm, hạ tầng thiết bị mạng, các thiết bị ngoại vi, thiết bị chống sét và thiết bị đảm bảo an ninh…).3.2. Các phần mềm sử dụng: Các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, xác định đối tượng và nghiệp vụ sử dụng, sơ đồ triển khai.3.3. Cơ sở dữ liệu: mô tả các hạng mục dữ liệu, kiểu dữ liệu, đối tượng và mục đích sử dụng, phương pháp kế thừa các dữ liệu đã có và tích hợp các dữ liệu của các chuyên ngành liên quan.3.4. Đào tạo nhân lực hệ thống: Xác định đối tượng đào tạo và nội dung cần đào tạo4. Phân tích và định hướng lựa chọn công nghệ4.1. Phân tích và lựa chọn công nghệ mạng tính phổ biến hoặc mới, phù hợp với mục tiêu đầu tư, trong đó:Các công nghệ hạ tầng kỹ thuật mang tính định hướng.Phần thu thập và xây dựng dữ liệu, xác định sơ bộ phương án kỹ thuật.Giải pháp phần mềm ứng dụng cần thiết.4.2. Phân tích hiệu quả của hệ thống sau khi được đầu tư.5. Tổng mức đầu tư của dự án5.1. Các căn cứ xác định tổng mức đầu tư: Phần này nêu các văn bản pháp lý, các qui định về định mức chi phí phục vụ cho dự toán kinh phí.5.2. Xác định tổng mức đầu tưChi phí đầu tư:Chi phí lắp đặt.Chi phí máy móc, thiết bị.Chi phí mua sắm phần mềm, tạo cơ sở dữ liệuChi phí đào tạoCác chi phí khác: chi phí chuẩn bị đầu tư (khảo sát, lập dự án, thẩm định…)Nguồn vốn đầu tưPhân kỳ đầu tư (nếu có)6. Tổ chức thực hiện, cơ chế quản lý và khai thác dự án đầu tư6.1. Tiến độ thực hiện dự án6.2. Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án6.3. Phân tích các rủi ro và biện pháp phòng ngừa6.4. Cơ chế quản lý, khai thác dự án sau khi hoàn thành: tổ chức bộ máy quản lý, nguyên tắc tổ chức và điều hành…II. PHẦN THIẾT KẾ CƠ SỞ:1. Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế5.1. Tóm tắt mối liên hệ của công trình với hiện trạng và qui hoạch tổng thể:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Số liệu hiện trạng (liệt kê cụ thể số liệu hiện trạng liên quan đến các hạng mục đầu tư)Giới thiệu các qui hoạch hoặc dự án trước đây có liên quanMối liên hệ của dự án so với hiện trạngMối quan hệ của dự án so với dự án có liên quan khác và qui hoạch tổng thể.Xác định khả năng kế thừa.5.2. Nhu cầu xây dựng2. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụngLiệt kê và mô tả các chuẩn cho từng hạng mục đầu tư: chuẩn ccông nghệ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức đơn giá áp dụng (đối với các chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cần phân tích rõ lý do áp dụng)2.1. Các căn cứ pháp lý:2.2. Thời gian thực hiện dự án:2.3. Chủ đầu tư:2.4. Cơ quan chủ quản chủ đầu tư:2.5. Đơn vị tư vấn:3. Công nghệ và lựa chọn giải pháp3.1. Thuyết minh về công nghệ: Phân tích việc lựa chọn công nghệ dựa trên định hướng công nghệ của phần thuyết minh dự án, phân tích để chọn công nghệ phù hợp cho các hạng mục đầu tư trên các mặt: sự phù hợp chức năng công nghệ với yêu cầu của dự án, tính mở, khả năng kế thừa, khả năng tích hợp, khả năng triển khai, tính kinh tế…3.2. Thuyết minh giải pháp và các sơ đồ, bản vẽ giải pháp: Thuyết minh việc lựa chọn giai pháp nền, giải pháp thiết kế4. Thuyết minh và các sơ đồ4.1. Sơ đồ bản vẽSơ đồ hệ thống: trình bày các khối chức năngThuyết minh sơ đồ hệ thống: thuyết minh các chức năng từng khối, mối quan hệ giữa các khối.Phương pháp kế thừa và tích hợp hệ thống, phương án bảo mật: trình bày phương án kế thừa hệ thống hiện tại và tích hợp các hệ thống liên quan, phương án bảo mật của hệ thống.4.2. Thành phần hệ thống:Thuyết minh thành phần của hệ thống và các sơ đồ, bản vẽ: Thành phần hệ thống có thể bảo gồm một hoặc nhiều các nội dung sau:Hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, máy trạm, mạng và thiết bị mạng, các thiết bị ngoại vi…), các bản vẽ và thuyết minh.Phần mềm hệ thống; trình bày đối tường và mục đích sử dụngPhần mềm ứng dụng: Phân tích chức năng, đối tượng và mục đích sử dụngCơ sở dữ liệu5. Danh mục các thiết bị, hạng mục đầu tư5.1. Hạ tầng kỹ thuật: danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật, khối lượng5.2. Dữ liệu, khối lượng dữ liệu5.3. Danh mục các phần mềm5.4. Đào tạo: đối tượng, nội dung, phương án đào tạo, dự kiến kinh phí và kết quả đào tạo.Trên đây, Hatienvenicevillas.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu dự án công nghệ thông tin. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của hatienvenicevillas.com.vn:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giấy đặt cọc mua đất 2022Phân biệt bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệpTranh chấp lao động có bắt buộc hòa giải không?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.