Tài liệu

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự mới nhất

Chứng chỉ dân sự là phiếu xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với công dân về lý lịch, việc thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành pháp luật, tiền án, tiền sự (nếu có) trong thời gian cư trú. , được quản lý tại địa phương.

Đơn xin cấp chứng chỉ dân sự hiện chưa được các văn bản quy phạm pháp luật công nhận về thủ tục cấp (thẩm quyền cấp, thời hạn cấp, …) cũng như mẫu mã và giá trị hiệu lực. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế nhiều trường hợp cần phải xin cấp chứng chỉ dân sự để thực hiện các giấy tờ, giao dịch như:

 • Sinh viên được nhà trường yêu cầu xin hộ khẩu để làm thủ tục tốt nghiệp, xác nhận thời gian sinh hoạt hè không vi phạm pháp luật v.v.
 • Người lao động phải làm thủ tục xin cấp chứng chỉ dân sự để đảm bảo chấp hành tốt nghĩa vụ công dân, chính sách của Đảng và Nhà nước trước khi vào làm việc tại công ty.
 • Công dân muốn nhập cảnh vào một quốc gia khác theo quy định của pháp luật quốc gia, để xin thị thực, họ không chỉ phải chứng minh tài chính, ngoại ngữ, … của công dân.

Mẫu chứng thực dân sự mới nhất

 • 1. Chứng chỉ dân sự là gì?
 • 2. Mẫu chứng thực dân sự
 • 3. Cách viết đơn xin chứng thực hộ tịch.
 • 4. Hồ sơ cấp chứng chỉ dân sự
 • 5. Tôi có thể xin cấp Giấy chứng nhận dân sự ở đâu?
 • 6. Thủ tục xin cấp chứng chỉ hộ tịch.
 • 7. Một số lưu ý khi viết đơn xin chứng thực dân sự

1. Chứng chỉ dân sự là gì?

Chứng chỉ dân sự được sử dụng với mục đích chứng minh nhân thân dùng để làm hồ sơ học tập hoặc xin việc tại một nơi nào đó. Hiện nay, các mẫu đơn xin chứng thực dân sự yêu cầu khá phổ biến, là một trong những nội dung cần thiết để xác nhận nhân sự tham gia giao dịch dân sự, môi trường yêu cầu lý lịch trong sạch, chứng minh một phần nhân thân chấp hành pháp luật.

2. Mẫu chứng thực dân sự

Chứng chỉ dân sự – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

ĐƠN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Thân mến: Công an phường (xã) … …………………………….

1. Tên tôi là:……………………………. ………….

Ngày sinh:………………………………………. …………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Nghề nghiệp:……………………………………….. . ………………………..

Nơi làm việc: ……………………………………….. ………………………..

2. Tên cha: ………………………………. ………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Nghề nghiệp:……………………………………….. . ………………………..

Nơi làm việc: ……………………………………….. ………………………..

3. Họ và tên mẹ: ..……………………………. ………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Nghề nghiệp:……………………………………….. . ………………………..

Nơi làm việc: ……………………………………….. ………………………..

4. Họ và tên của người phối ngẫu:……………………………. ………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Nghề nghiệp:……………………………………….. . ………………………..

Nơi làm việc: ……………………………………….. ………………………..

Tôi xin hỏi Công an phường (xã) ……………………………… ……………………….. để xác nhận nhân sự cho tôi trong thời gian thường trú tại địa phương không có tiền án, tiền sự, tôi chấp hành nghiêm túc theo chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương.

……., ngày tháng năm……..
XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG
(Trường hợp nhân sự có hộ khẩu)
NGƯỜI NỘP ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chứng chỉ dân sự – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

ĐƠN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Thân mến: Công an phường (xã) ……………………………………… ………………………….

Quận (Huyện) ………………………….. Tỉnh (Thành phố) ………. …… ………

Tên tôi là: ………………………………………. …………………………

Ngày sinh: ………………………………………. …

Số CMND / CCCD: .. ngày cấp: .. tại: ………………… ……..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….. …

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… .. …………………………

Số điện thoại: ………………………….. Fax: …………. …………………….

Lý do xin xác nhận hộ tịch: Đề nghị Công an xã, phường, thị trấn xác nhận cho tôi là ……………………. ……………… đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian tôi sinh sống tại địa phương.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

……….,ngày tháng năm……

NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

Công an Phường (Xã) ………… Quận (Huyện) ………… Tỉnh (Thành phố) ………… .

Xác nhận của Ông (Bà) …………………………………… …………………………

Có hộ khẩu thường trú tại ……………………. ……..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… .. ……………

Xác nhận rằng Ông (Bà) …………………………………… ………………….. đúng theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định và không vi phạm các quy định của pháp luật. Nội dung Công an Phường (Xã) ……… Quận (Huyện) ……………. Tỉnh (Thành phố) …….. xác nhận Điều trên là đúng, nếu sai Công an Phường (Xã) ………… Quận (Huyện) ………… Tỉnh (Thành phố) ……….. sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỊCH ỦY BAN (XÃ)

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Cách viết đơn xin chứng thực hộ tịch.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đơn xin chứng thực dân sự:

1. Thông tin gia đình

Xung quanh còn có các thông tin bổ sung như: thông tin gia đình gồm thông tin bố mẹ, thông tin vợ chồng. Tất cả các nguồn thông tin đó được viết và liệt kê theo: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, nghề nghiệp và địa chỉ liên hệ.

2. Mong muốn của người nộp đơn

 • Phần cuối cùng của xác nhận nhân sự là Nguyện vọng của Ứng viên.
 • Người lao động cần trình bày lý do và có nguyện vọng xin xác nhận nhân sự và cam kết những thông tin trên là đúng sự thật, đồng thời xác nhận rằng bản thân không vi phạm pháp luật và quy định. nơi bạn sống và làm việc. Nếu thông tin có sai sót hoặc thay đổi, nhân viên cần nhanh chóng thay đổi và sửa chữa để tránh lãng phí thời gian cho các thủ tục giấy tờ.
 • Sau đó, ký tên rõ ràng của bạn và gửi cho cảnh sát địa phương để xác nhận và đóng dấu chữ ký.

4. Hồ sơ cấp chứng chỉ dân sự

Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định rõ về việc xin cấp giấy chứng nhận hộ tịch. Tuy nhiên, trên cơ sở liên hệ thực tế tại các cơ quan tại các tỉnh, thành phố, chúng tôi sẽ giới thiệu những hồ sơ cần chuẩn bị hồ sơ cụ thể như sau:

 • Đơn xin xác nhận dân sự: Cần ghi rõ các thông tin cần thiết bao gồm họ và tên, địa chỉ thường trú, họ tên cha mẹ, địa chỉ thường trú của cha mẹ, họ và tên, địa chỉ thường trú của vợ hoặc chồng, xác nhận các thông tin đó là chính xác và chính xác. , và ký rõ họ tên của người đó.
 • Các giấy tờ như căn cước công dân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực).
 • Sổ hộ khẩu / sổ tạm trú hoặc giấy tờ khác ghi thông tin chứng minh cá nhân cư trú tại địa phương đó.

5. Tôi có thể xin cấp Giấy chứng nhận dân sự ở đâu?

Thông thường, cá nhân sẽ gửi Đơn xin cấp Giấy xác nhận dân sự thường đến cơ quan công an cấp xã vì cơ quan này có nhiệm vụ, chức năng là nắm tình hình, xác minh, kiểm tra an ninh, trật tự, an toàn xã hội. các hội trên địa bàn xã. Căn cứ vào nội dung mà cá nhân đó muốn xác nhận được ghi trong đơn yêu cầu xác nhận dân sự, cơ quan công an sẽ tiến hành xác nhận vào vụ án dân sự của cá nhân. Vì vậy, việc soạn thảo đơn xin chứng thực dân sự sao cho đầy đủ, ngắn gọn, súc tích có vai trò nhất định trong việc vừa giúp cá nhân có nhu cầu xin chứng thực dân sự có thể trình bày, diễn đạt được toàn bộ nội dung, vấn đề mà mình muốn xác nhận. , vừa giúp cơ quan công an nắm được những thông tin cơ bản, cần thiết của cá nhân, vừa nắm bắt được toàn bộ nguyện vọng của người làm đơn để có thể tiến hành các bước xác minh.

6. Thủ tục xin cấp chứng chỉ hộ tịch.

Khi một cá nhân mong muốn hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho mình một vấn đề dân sự như việc họ tham gia vào một sự kiện hoặc hành vi đã thực sự xảy ra trong khoảng thời gian. cá nhân sống tuân theo Đảng, Nhà nước và pháp luật, cư trú trên địa bàn, tuân thủ và không vi phạm pháp luật, xác minh lý lịch, thông tin cá nhân, … Cá nhân sẽ làm Đơn xin cấp Giấy chứng nhận Hộ tịch và gửi về xã- cấp cơ quan công an cấp giấy chứng nhận.

Thực tế có nhiều trường hợp cá nhân có thể làm chứng chỉ hộ tịch. Một số trường hợp cụ thể như sau:

 • Xác nhận lý lịch, thông tin cá nhân
 • Liên quan đến nhân thân, ông bà, cha mẹ, anh chị em, tình trạng hôn nhân.
 • Xác nhận việc mất tài liệu cá nhân,
 • Bản thân cá nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tuân thủ pháp luật, bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ do địa phương giao, không vi phạm pháp luật, không tiền án, tiền sự.

7. Một số lưu ý khi viết đơn xin chứng thực dân sự

– Phân phối thông tin cá nhân

 • Ngày sinh: Vui lòng ghi rõ ngày sinh của bạn.
 • Nơi thường trú: Nhập nơi bạn hiện đang sống
 • Nơi làm việc: Nhập địa chỉ nơi bạn đang làm việc.
 • Họ và tên: Bạn điền chính xác họ tên của mình vào đơn, viết in hoa, có dấu.
 • Nghề nghiệp: Nhập nghề nghiệp của bạn.

– Thông tin cá nhân của người nộp đơn

 • Ngoài ra, nếu người đi làm chứng thực dân sự đã kết hôn thì cần ghi rõ các thông tin liên quan đến vợ / chồng của mình, bao gồm các thông tin trên.
 • Tương tự như khi điền thông tin cá nhân, các bạn điền thông tin bố mẹ vào mẫu, ghi rõ họ tên, hộ khẩu thường trú, nơi làm việc.
 • Lý do làm chứng chỉ hộ tịch:

Sau khi điền đầy đủ các mục thông tin cá nhân, nhân thân, người làm đơn trình bày nguyện vọng đề nghị cơ quan nhà nước chứng nhận cho mình việc người xin cấp giấy chứng nhận dân sự không vi phạm các quy định của pháp luật. theo luật pháp và địa phương nơi bạn sinh sống.

Cuối cùng, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên vào đơn mà mình trình bày, gửi đơn trực tiếp đến chính quyền địa phương bạn muốn xin xác nhận để xin chữ ký và xác nhận.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự mới nhất

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #dân #sự #mới #nhất


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.