Linh Tinh

Mẫu đơn xin vào lớp 1 trường thực nghiệm

Tải xuống

Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1 trường Thực nghiệm

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1 trường thực nghiệm là mẫu đơn được lập để đăng ký dự tuyển vào lớp 1 trường thực nghiệm. Trong đơn ghi rõ nội dung thông tin học sinh, thông tin phụ huynh học sinh, thông tin trường thực nghiệm … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019

Tổng hợp các nét chữ và mẫu chữ cơ bản cho các em học sinh lớp 1 luyện viết

Mẫu vở tập viết dành cho học sinh lớp 1 – Quyển 1

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1 trường TH thực nghiệm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

ĐỀ THI VÀO LỚP 1

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thực Nghiệm …………

Sau khi tìm hiểu nhà trường, chúng tôi đã làm đơn gửi ban giám hiệu nhà trường cho phép con vào lớp 1 năm học 2018-2019.

Họ và tên của học sinh: ………………………………………. ……………………… ……… Nam nữ

Ngày sinh: ……………………………………. … ………………………

Đi học mẫu giáo: …………………………………………… ……………………………. …………..

Mã học sinh trường mầm non: …………………………………….. ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….. …

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… ………………………………………. ……………….

Họ và tên của cha: ……………………………………… ……………………………… … Điện thoại: ……… ………………

Nghề nghiệp: ……………………………………….. . ………………………..

Nơi làm việc: ………………………………………… ………………………….

Họ và tên mẹ: ……………………………………… ……………………………… ……… Điện thoại: … ………………

Nghề nghiệp: ……………………………………….. . ………………………..

Nơi làm việc: ………………………………………… …

Chúng tôi cam kết:

– Tuân thủ tất cả các yêu cầu của trường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục và tạo mọi điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho con em học tập và sinh hoạt tại trường.

– Tích cực tham gia các hoạt động của hội cha mẹ học sinh.

…………, ngày tháng năm…

Xác nhận của UBND nơi đăng ký HKTT.

Cha mẹ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1 trường Thực nghiệm

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin vào lớp 1 trường thực nghiệm

#Mẫu #đơn #xin #vào #lớp #trường #thực #nghiệm

Mẫu đơn xin vào lớp 1 trường thực nghiệmĐơn xin vào lớp 1 Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn xin vào học lớp 1 trường thực nghiệmMẫu đơn xin vào học lớp 1 trường thực nghiệm là mẫu đơn được lập ra để xin được vào học lớp 1 trường thực nghiệm. Mẫu đơn nêu rõ nội dung thông tin học sinh, thông tin phụ huynh học sinh, thông tin trường thực nghiệm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019Tổng hợp nét chữ cơ bản và chữ cái cho học sinh lớp 1 tập viếtMẫu vở tập viết cho học sinh lớp 1 – Quyển 1Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin vào học lớp 1 trường thực nghiệm như sau:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: Ban giám hiệu trường tiểu học thực nghiệm ……….Sau khi tìm hiểu về nhà trường, chúng tôi làm đơn xin Ban giám hiệu nhà trường cho con chúng tôi được vào học lớp 1 năm học 2018-2019.Họ và tên học sinh: …………………………………………….. Nam, NữNgày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………….Đã học trường mầm non: …………………………………………………………………….Mã số học sinh tại trường mầm non: …………………………………………………….Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………..Họ và tên cha: ………………………………………… Điện thoại: ………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………Họ và tên mẹ: ……………………………………………… Điện thoại: …………………Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………..Chúng tôi xin cam kết:- Thực hiện đầy đủ những yêu cầu của nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho con chúng tôi học tập và sinh hoạt ở trường.- Tích cực tham gia các hoạt động của hội cha mẹ học sinh…………., ngày…tháng…năm…Xác nhận của UBND nơi đăng ký HKTTPhụ huynh học sinh(Ký và ghi rõ họ tên)Mẫu đơn xin vào học lớp 1 trường thực nghiệm(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.