Linh Tinh

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ

Đơn xin gia nhập dân quân tự vệ là gì? Đơn xin gia nhập dân quân tự vệ gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đăng ký tham gia dân quân tự vệ

 • 1. Định nghĩa mẫu đơn gia nhập dân quân tự vệ là gì?
 • 2. Đơn xin gia nhập dân quân tự vệ.
 • 3. Đơn xin gia nhập dân quân tự vệ.

1. Định nghĩa mẫu đơn gia nhập dân quân tự vệ là gì?

Mẫu đơn xin gia nhập dân quân tự vệ là mẫu đơn được lập ra để xin gia nhập dân quân tự vệ một cách tình nguyện. Đơn xin việc nêu rõ thông tin ứng viên, nội dung đơn …

2. Đơn xin gia nhập dân quân tự vệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP TỰ DÂN QUÂN ĐỘI

Kính gửi: Ban chỉ huy quân sự ……

Tên tôi là:…………………………………………………………………….

Ngày sinh:……………………………………………………….

CMND / CCCD: ………… ngày cấp: ………. ….. năm ………….. ……..

Hiện ở: …………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………….

Hoàn cảnh cá nhân: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Hãy nêu mong muốn của bạn:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này kính mong Ban chỉ huy quân sự quận / huyện / phường / xã ……… chấp thuận cho tôi tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. . Tôi xin cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong thời gian huấn luyện.

Kính đề nghị Ban chỉ huy quân sự …… .. xem xét.

Cám ơn rất nhiều

………., ngày tháng năm ………

Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin gia nhập dân quân tự vệ.

Mẫu đơn tình nguyện tham gia dân quân tự vệ mới nhất

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thể tách rời sản xuất và công tác, là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. tài sản của Việt Nam, sự thống trị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Phòng thủ. , người chỉ huy trực tiếp cơ quan quân sự địa phương có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi, trừ một số trường hợp đặc biệt, có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Thời hạn phục vụ dân quân tự vệ nói chung là 4 năm.

Dân quân tự vệ có 6 nhiệm vụ:

 • Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa bàn, cơ sở; phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quân, tuần duyên và các lực lượng khác bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.
 • Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.
 • Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, cơ sở.
 • Học chính trị, pháp luật, huấn luyện và diễn tập quân sự.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức và các câu hỏi pháp lý như:

 • Điều kiện tính phụ cấp thâm niên trong thời gian làm nghĩa vụ quân sự
 • Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự 2020

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ

#Mẫu #đơn #xin #tham #gia #dân #quân #tự #vệ

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệMẫu đơn xin gia nhập dân quân tự vệ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn xin được tham gia dân quân tự vệ là gì? Mẫu đơn xin được tham gia dân quân tự vệ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đơn xin được tham gia dân quân tự vệ1. Định nghĩa mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ là gì?2. Mẫu đơn gia nhập dân quân tự vệ 3. Mẫu đơn xin được tham gia dân quân tự vệ1. Định nghĩa mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ là gì?Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ là mẫu đơn được lập ra để xin được tham gia dân quân tự vệ một cách tự nguyện. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin tham gia…2. Mẫu đơn gia nhập dân quân tự vệCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do-Hạnh phúcĐƠN XIN THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆKính gửi: Ban chỉ huy quân sự …..…Tôi tên là:…………………………………………………………………….Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………….CMND/CCCD:…………………………cấp ngày:………………tại………………….Hiện đang ở:…………………………………………………………………..Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………………………………………………………………………………………Xin trình bày nguyện vọng:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tôi làm đơn này, kính mong Ban chỉ huy quân sự quận/huyện/phường/xã……………..… xét duyệt cho tôi tham gia lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.Kính mong Ban chỉ huy quân sự …..… xem xét.Chân thành cảm ơn………., ngày….. tháng……năm ………Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu đơn xin được tham gia dân quân tự vệMẫu đơn tự nguyện tham gia dân quân tự vệ mới nhất(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.Công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, đều có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Thời gian thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ nói chung là 4 năm.Dân quân tự vệ có 6 nhiệm vụ:Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị bộ đôi biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.Phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước.Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, cơ sở.Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu và hỏi đáp pháp luật như:Điều kiện tính phụ cấp thâm niên cho thời gian nghĩa vụ quân sựCác trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự 2020(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.