Linh Tinh

Mẫu đơn xin nhập học mới nhất 2022

Đơn xin nhập học là mẫu đơn được sử dụng khi đăng ký dự tuyển vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đơn xin nhập học cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của cha mẹ, con cái và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ. Mời các bạn tham khảo những mẫu dưới đây của Hatienvenicevillas.vn.

Mẫu đơn nhập học mới nhất dành cho mọi lứa tuổi

  • 1. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển mầm non
  • 2. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào trường tiểu học.
  • 3. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển THCS, THPT.
  • 4. Đơn Đăng ký Nhập học Đại học
  • 5. Cách viết đơn xin nhập học

1. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Mầm non ……………………

Tên tôi là:………………………….; Năm sinh:…………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………….…

Điện thoại……………………………………………………………..…

E-mail:……………………………………………………………………

Công việc: ………………………………………………………….

Nơi làm việc hiện tại: …………………………………………………… ..

Tên của chồng

Tên tôi là: ………………………………….; Năm sinh:………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………… ..

Điện thoại:………………………………………………………………

E-mail:……………………………………………………………………

Công việc: ………………………………………………………….

Nơi làm việc hiện tại: ……………………………………………………

Chúng tôi có một đứa con tên là …………………….

Sinh ngày …… .tháng ……. …………. Bây giờ cháu đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong BGH nhà trường xem xét và cho con tôi theo học tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường đề ra.

……………….., ngày tháng năm…………

Người xin việc

(Ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký)

2. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào trường tiểu học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Năm học…

Kính gửi: Hiệu trưởng Nhà trường … …………………………………………… ….. ….

Tên của tôi: ……………………. …………………………

Là cha mẹ của tôi: ………………………………………. …………………………………………… ……………………..

Ngày sinh: ………………………………………. ……………..

Nơi sinh: ………………………………………. …

Tình trạng sức khỏe: ……………………………………….. …………………………… ……….

Dân tộc: ……………………………………….. . …………………….

Tôn giáo: ……………………………………….. . …………………….

Giới tính: ………………………………………… ……………………………. ………

Các gia đình thuộc diện chính sách: …………………………………….. ………………………………. …

Học tại: …………………………………………… ……………… ……………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….. ……..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… ………………………………………. ………………

Tên đầy đủ của cha: ………………………………………. …………………………..

Công việc: ……………………………………….. . ………………………….

Tên của mẹ: ……………………. ……………..

Công việc: ……………………………………….. . ………………………….

Nay tôi viết đơn này để trình lãnh đạo nhà trường… xin cho con tôi được vào học năm học… của trường cô.

Nếu được nhận vào trường, gia đình chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, Ngày tháng năm…..

Người xin việc
(Ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký)

3. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển THCS, THPT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Năm học: …….. – ……..

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh của trường ……………………………………… …

Họ và tên học sinh: ……………… Nam (Nữ): ……….

Sinh ngày …… tháng …… năm …….; Nơi sinh: ……………

Tên đầy đủ của cha: ………………..; tuổi: …..; Công việc: ……………………

Tên của mẹ: …………; tuổi: …..; Công việc: ……………

Địa chỉ thường trú: số nhà: …………; tổ: ……….; khu (ấp): …………………….

phường): ………….; thành phố (quận, huyện, thị xã): …………; tỉnh: ……………

Địa chỉ tạm trú: số nhà: …………; tổ: …………; khu (ấp): …………

phường): ………….; thành phố (quận, huyện, thị xã): …………; tỉnh: …………..

Số điện thoại: …………………………………….. … …

Đã hoàn thành chương trình ..năm học: …………….. tại trường ………. ..

Em xin nhờ Ban tuyển sinh vào lớp …… trường ……. năm học …….

Khi vào trường, tôi hứa sẽ tuân theo nội quy của trường.

Xác nhận của cha mẹ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn Đăng ký Nhập học Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Nhà trường … ……………….

Họ và tên: ……………………………………….. ……………………………. ……….

Ngày sinh Nơi sinh: ………………… …. ………….

Điện thoại: ……………………………………….. . ………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….. ……………

MSSV: ……………………………………………… ……………………………. ………

Ngành công nghiệp: ………………………………………… …………………………….

Phòng: ………………………………………… ……………………..

Khóa: ……………………………………….. …

Hình thức giáo dục: ………………………………………. ……………………………………………… ..

Căn cứ Quyết định số: ……. / QĐ-ĐHHN, ngày ……. tháng ……. năm ……… của Hiệu trưởng Trường Đại học ………… cho sinh viên nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả;

Nay em làm đơn này kính gửi Ban giám hiệu trường Đại học …………….. để em được làm thủ tục nhập học trở lại lớp …… … từ ………………

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Xin chân thành cảm ơn. /.

Người nộp đơn

5. Cách viết đơn xin nhập học

Khi viết đơn xin nhập học, phụ huynh và học sinh cần lưu ý bố cục và nội dung sau:

– Về thông tin cha mẹ của thí sinh: Cần ghi rõ thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ cư trú, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp …

– Về thông tin sinh viên: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, mã số sinh viên (nếu bạn là sinh viên), tình trạng chính sách (nếu có), …

Ngoài ra, trường hợp học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 6, lớp 10 thì cần điền thêm thông tin kết quả học tập, điểm số, hạnh kiểm, hoạt động, thành tích,… của năm trước.

– Cam kết cuối đơn: Sinh viên cần trình bày nguyện vọng và cam kết thực hiện đúng quy định của Nhà trường.

– Phần ký tên: Cần có chữ ký và họ tên của phụ huynh và học sinh.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin nhập học mới nhất 2022

#Mẫu #đơn #xin #nhập #học #mới #nhất

Mẫu đơn xin nhập học mới nhất 2022Mẫu đơn xin vào lớp (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đơn xin nhập học là mẫu được sử dụng khi xin nhập học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đơn xin nhập nhập học cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của phụ huynh, của bé và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây của Hatienvenicevillas.vn.Mẫu đơn xin nhập học mới nhất cho mọi lứa tuổi1. Mẫu đơn xin nhập học mầm non2. Mẫu đơn xin nhập học tiểu học3. Mẫu đơn xin nhập học THCS, THPT4. Mẫu đơn xin nhập học Đại học5. Cách viết đơn xin nhập học1. Mẫu đơn xin nhập học mầm non(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————ĐƠN XIN NHẬP HỌCKính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non …………………………Tên tôi là:………………………….; Năm sinh:…………………….Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….…Điện thoại……………………………………………………………..…Email:……………………………………………………………………Nghề nghiệp: ………………………………………………………….Nơi làm việc hiện nay: ………………………………………………..Tên chồngTên tôi là: ………………………………….; Năm sinh:………………Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………..Điện thoại:………………………………………………………………Email:……………………………………………………………………Nghề nghiệp: ………………………………………………………….Nơi làm việc hiện nay: ………………………………………………Chúng tôi có con nhỏ tên là…………………………………………Sinh ngày…….tháng…….năm…………. Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.……………….., ngày…… tháng…….năm…………Người làm đơn(Ghi rõ họ, tên và ký)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn xin nhập học tiểu họcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–ĐƠN XIN NHẬP HỌCNăm học…Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………………………………………..Tôi tên: …………………………………………………………………………..Là phụ huynh em: ……………………………………………………………Ngày sinh: ………………………………………………………………………Nơi sinh: ………………………………………………………………………..Tình trạng sức khỏe: ……………………………………………………….Dân tộc: ………………………………………………………………………..Tôn giáo: ……………………………………………………………………….Giới tính: ……………………………………………………………………….Gia đình thuộc diện chính sách: ……………………………………….Đã học tại: ……………………………………………………………………..Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..Họ tên cha: ……………………………………………………………………Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….Họ tên mẹ: …………………………………………………………………….Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường … cho con tôi được nhập học năm học … của quý nhà trường.Nếu được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường đề ra.Tôi xin chân thành cảm ơn!…, Ngày …..tháng….năm…..Người làm đơn(Ghi rõ họ, tên và ký)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu đơn xin nhập học THCS, THPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–ĐƠN XIN NHẬP HỌCNăm học: …….. – ……..Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường ………………………Họ và tên học sinh: ………………….. Nam (Nữ): …………..Sinh ngày …… tháng …… năm ……..; Nơi sinh: ……………Họ tên cha: ………………..; tuổi: …..; Nghề nghiệp: ……………………Họ tên mẹ: …………………; tuổi: …..; Nghề nghiệp: ……………Địa chỉ thường trú: số nhà: …………..; tổ: ……….; khu (ấp): ……………….phường (xã): ………….; thành phố (huyện, thị): ………….; tỉnh: ……………Địa chỉ tạm trú: số nhà: ……………….; tổ: …………; khu (ấp): ………………phường (xã): ………….; thành phố (huyện, thị): …………..; tỉnh: …………..Số điện thoại liên lạc: …………………………………………..Đã hoàn thành chương trình ………………năm học: ………… tại trường …………Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp ….. trường …………………..năm học ……..Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./. Xác nhận của phụ huynh(Ký tên và ghi rõ họ tên) Học sinh(Ký tên và ghi rõ họ tên)4. Mẫu đơn xin nhập học Đại họcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–ĐƠN XIN NHẬP HỌCKính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học ……………………….Họ tên: ……………………………………………………………………….Ngày sinh: …………..Nơi sinh: …………………………………………Điện thoại: ……………………………………………………………………Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..MSSV: …………………………………………………………………………Ngành: ……………………………………………………………………….Khoa: ………………………………………………………………………….Khóa: …………………………………………………………………………Hình thức giáo dục: ……………………………………………………..Căn cứ quyết định số:……./QĐ-ĐHHN, ngày ………tháng………..năm ……… của Hiệu trưởng Trường Đại học ………………..về việc cho sinh viên nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả;Nay em làm đơn này, kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học ……………….cho em xin đăng ký nhập học trở lại vào lớp …….. kể từ ………………Em xin cam kết sẽ thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.Em xin chân thành cảm ơn./.Người viết đơn(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5. Cách viết đơn xin nhập họcPhụ huynh, học sinh khi viết đơn xin nhập học cần lưu ý về bố cục và nội dung như sau:- Về thông tin của người làm đơn là phụ huynh: Cần ghi rõ thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp…- Về thông tin của học sinh, sinh viên: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, Mã số sinh viên (nếu là sinh viên), diện chính sách (nếu có),…Ngoài ra, trường hợp học sinh làm đơn để xin xét tuyển nhập học vào lớp 6, lớp 10 thì cần điền đầy đủ kết quả học tập của năm trước, xếp loại, hạnh kiểm, hoạt động, thành tích đạt được,….- Phần cam kết cuối đơn: Học sinh cần trình bày nguyện vọng và cam kết thực hiện theo đúng nội của nhà trường quy định.- Phần ký tên: Cần có chữ ký và ghi rõ họ tên của phụ huynh và học sinh.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.