Linh Tinh

Mẫu đơn xin miễn học thể dục

Tải xuống Bản in

Mẫu Đơn Xin Miễn Học Môn Thể Dục là gì? Nội dung của đơn xin miễn học môn thể dục là gì? hoatieu.vn mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Đơn xin miễn học môn thể dục

  • 1. Định nghĩa của mẫu đơn xin từ bỏ học thể dục là gì?
  • 2. Mẫu đơn xin miễn học môn thể dục

1. Định nghĩa của mẫu đơn xin từ bỏ học thể dục là gì?

Mẫu Đơn Xin Miễn Giáo Dục Thể Chất là một biểu mẫu do phụ huynh tạo ra để yêu cầu miễn học môn Thể dục cho con họ vì một lý do nào đó. Mẫu ghi rõ thông tin phụ huynh, thông tin học sinh …

2. Mẫu đơn xin miễn học môn thể dục

SỞ GD & ĐT…

TRƯỜNG HỌC …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngàyythángnăm ….

ĐƠN XIN MIỄN PHÍ HỌC GYM

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường …

Tên của tôi: ……………………. Là phụ huynh Tôi: …………… .. Học sinh lớp: …………. Trường học….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng trường …………………… cho tôi …………. Học sinh lớp ………… được miễn học môn thể dục ……………………. (HK hoặc cả năm) Năm học: 20 …… – 20 ……

Lý do: ………………………………………… ……………………………. ……………. …………………….

……………………………. ………………….

(Có kèm theo văn bản của bệnh viện).

Kính mong nhà trường xem xét. Xin chân thành cảm ơn. /.

Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin miễn học môn thể dục

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin miễn học thể dục

#Mẫu #đơn #xin #miễn #học #thể #dục

Mẫu đơn xin miễn học thể dục Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn xin miễn học thể dục là gì? Mẫu đơn xin được miễn học thể dục gồm những nội dung nào? hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu đơn xin được miễn học thể dục1. Định nghĩa mẫu đơn xin miễn học thể dục là gì?2. Mẫu đơn xin miễn học thể dục1. Định nghĩa mẫu đơn xin miễn học thể dục là gì?Mẫu đơn xin miễn học thể dục là mẫu đơn được phụ huynh lập ra để xin được miễn học môn thể dục cho con em mình vì một số lý do nào đó. Mẫu nêu rõ thông tin phụ huynh, thông tin học sinh…2. Mẫu đơn xin miễn học thể dụcPHÒNG GD&ĐT …TRƯỜNG …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Hà Nội, ngày…tháng…năm ….ĐƠN XIN MIỄN HỌC THỂ DỤCKính gửi: Hiệu trưởng Trường …Tôi tên: …..………………………. Là phụ huynh Em: ………………………….. Học sinh lớp: ……….. Trường ….Nay Tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng Trường ………………… xin cho em …………………………………………. Học sinh lớp ………… được miễn học môn Thể dục ……………………. (HK hoặc cả năm) năm học: 20…… – 20……Lý do: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….(có kèm theo chứng từ do bệnh viện cấp).Kính mong nhà trường xem xét giải quyết. Xin chân thành cảm ơn./.Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn xin miễn học thể dụcMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *