Linh Tinh

Mẫu đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự 2022

Tải xuống

Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn được lập ra để đề nghị được miễn nghĩa vụ quân sự. Mẫu đơn nêu rõ thông tin thí sinh, lý do được miễn nghĩa vụ quân sự … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự còn được sử dụng trong trường hợp công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ nhưng vẫn nhận được giấy gọi khám sức khỏe nhập ngũ. Lúc này, công dân cần xin xác nhận tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự để được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự.

Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự 2022

 • 1. Mẫu đơn xin hoãn (miễn) nghĩa vụ quân sự là gì?
 • 2. Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự 2022
 • 3. Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự 2022
 • 4. Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học tập.
 • 5. Cách Viết Đơn Xin Tạm hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự.
 • 6. Lưu ý khi viết đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự
 • 7. Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự
 • 8. Trình độ văn hóa thấp có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

1. Mẫu đơn xin hoãn (miễn) nghĩa vụ quân sự là gì?

Đơn xin tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ áp dụng cho trường hợp công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng vì những lý do khác nhau theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự xin tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. nghĩa vụ quân sự.

2. Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_____ *** _____

ĐƠN XIN TỪ CHỐI QUÂN SỰ

Thân mến: Đồng chí Chủ tịch UBND …

Tên tôi là …… .ngày sinh ……

Nghề nghiệp…

CMND / CCCD số …… ngày cấp …… nơi cấp….

Hộ khẩu thường trú… ..

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND …… xem xét cho tôi được miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: …… theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự (Kèm theo hồ sơ liên quan).

Tôi xin cam đoan những gì trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…ngày……/…../…..
Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự 2022

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc của công dân đối với đất nước khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2022 chuẩn nhất, áp dụng cho mọi công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhưng vì những lý do khác nhau theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự để xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự. nghĩa vụ quân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____ *** _____

ĐƠN XIN VIỆC TẠM THỜI / TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ QUÂN ĐỘI

Thân mến: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân …………………….

Tên tôi là……………………………………………………… ……….. ngày sinh……………………

Nghề nghiệp………………. …………………………..

CMND / CCCD số ……………………… ngày cấp …………………… .. nơi cấp ………… .. ………….

Hộ khẩu thường trú ………………………………………… ………………………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân …………………… .. xem xét cho tôi được tạm hoãn / miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: …………………………………………………………………… .. theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (Kèm theo các giấy tờ có liên quan).

Tôi xin cam đoan những gì trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………….,ngày…../…../…..
Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học tập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XÁC NHẬN

(về việc miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học tập)

Kính gửi: Ông / Bà ……. Hiệu trưởng Trường Đại học ……

Tên tôi là: …………………… Nam / Nữ:….

Ngày sinh:………………….

Hộ khẩu thường trú:… ………………

Hiện đang học lớp: ……………… Khóa: …………………….

Hệ đào tạo: …. Hệ chính quy tập trung.

Nay em làm đơn này xin anh chị xác nhận em đang học tại trường để được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học.

Mong bạn giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn.

20 tháng 5…

KT. HIỆU TRƯỞNGNgười xin việc

5. Cách Viết Đơn Xin Tạm hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự.

Khi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý những điều sau:

– Chủ đơn là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trình bày đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân cần thiết.

– Phải quy định rõ trường hợp nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được pháp luật cho phép.

– Nếu xác định được thời hạn đình chỉ thì phải trình bày trong đơn.

– Khi gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp huyện phải cung cấp các giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

+ Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của bác sĩ nếu không đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự;

+ Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp người là lao động duy nhất trực tiếp chăm sóc không có khả năng lao động, gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh. , Tai nạn;

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân trong các trường hợp sau đây: có anh, chị, em ruột đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, dân nhập cư, giản dị tại ngũ. 03 năm đối với vùng kinh tế khó khăn;

+ Đối với công chức, viên chức, thanh niên xung phong, dân quân thường trực phải có văn bản xác nhận của đơn vị;

+ Đối với học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận của trường nơi đang theo học.

Công dân phải bảo đảm tính trung thực trong việc xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi khai báo gian dối.

6. Lưu ý khi viết đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự

 • Ghi rõ lý do được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
 • Ghi rõ lý do miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015;
 • Các giấy tờ liên quan như: Giấy chứng nhận con thương binh, Giấy chứng nhận đã đi học đại học …
 • Nếu có sẵn mẫu địa phương thì sử dụng theo quy định.

7. Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

– Không đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

Theo đó, có 10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự:

+ Bệnh tâm thần;

+ Bệnh động kinh;

+ Bệnh Parkinson;

+ Mù một mắt;

+ Điếc;

+ Di chứng của bệnh lao xương khớp;

+ Di chứng do bệnh phong;

+ Các bệnh ác tính;

+ Người nhiễm HIV;

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng.

Căn cứ Thông tư 16/2016 / TTLT-BYT-BQP

– Con liệt sĩ, con thương binh hạng nhất.

– Anh ruột hoặc em ruột của liệt sĩ.

– Con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được bố trí công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

8. Trình độ văn hóa thấp có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 148/2018 / TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như sau:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, xếp loại từ cao xuống thấp. Địa phương khó khăn không đủ chỉ tiêu giao quân báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Người dân tộc thiểu số dưới 10.000 người được tuyển không quá 25% số công dân có trình độ học vấn tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Từ quy định trên có thể hiểu, đối với tiêu chuẩn văn hóa để khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhìn chung phải có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, đối với những địa phương khó khăn thì không đảm bảo chỉ tiêu gọi nhập ngũ. sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tuyển chọn công dân đạt văn hóa lớp 7.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Người dân tộc thiểu số dưới 10.000 người được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Do đó, tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương bạn mới có thể trả lời được câu hỏi học hết lớp 6 có đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự hay không.

Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi đến các bạn Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự 2022 với hướng dẫn chi tiết và cụ thể về cách viết.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

 • Đơn xin mua thuốc tại nhà
 • Đơn xin giảm học phí

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự 2022

#Mẫu #đơn #xin #miễn #đi #nghĩa #vụ #quân #sự

Mẫu đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự 2022Đơn xin tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn đi nghĩa vụ quân sự. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin được miễn đi nghĩa vụ quân sự… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự cũng có thể dùng trong trường hợp công dân thuộc đối tượng được tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nhập ngũ. Lúc này, công dân cần làm đơn xin xác nhận tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự để được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự.Đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự 20221. Mẫu đơn xin tạm hoãn (miễn) nghĩa vụ quân sự là gì?2. Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự 20223. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 20224. Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học5. Cách viết Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự6. Lưu ý khi viết mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự7. Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự8. Trình độ văn hóa thấp có phải đi nghĩa vụ quân sự không?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Mẫu đơn xin tạm hoãn (miễn) nghĩa vụ quân sự là gì?Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc xin miễn nghĩa vụ quân sự áp dụng cho công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ nhưng vì các lý do khác nhau theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự để xin hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.2. Đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự 2022CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_____***_____ĐƠN XIN MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰKính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND……Tôi tên là…… sinh ngày……Nghề nghiệp…CMND/CCCD số……ngày cấp…… nơi cấp….Hộ khẩu thường trú …..Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND……xem xét cho tôi được tạm miễn nghĩa vụ quân sự.Lý do: …… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự (Kèm theo giấy tờ có liên quan).Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.…ngày……/…../…..Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2022Nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ bắt buộc của công dân đối với tổ quốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiên mà pháp luật quy định. Dưới đây là mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn nhất 2022 được áp dụng cho mọi công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ nhưng vì các lý do khác nhau theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự để xin hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_____***_____ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰKính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………………………Tôi tên là……………………………………………………………….. sinh ngày……………………Nghề nghiệp………………. …………………………CMND/CCCD số………………………ngày cấp……………………..nơi cấp………………………….Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………………Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND……………………………xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.Lý do: …………………………………………………………………….. theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật………………..,ngày…../…../…..Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)4. Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian họcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN XÁC NHẬN(về việc miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học)Kính gửi: Ông/Bà …….Hiệu trưởng Trường Đại học ……Tôi tên là : ………………………. Nam/Nữ:….Ngày, tháng, năm sinh:………………….Hộ khẩu thường trú :…………………Hiện đang theo học lớp:………………..…Khóa học:…………………..Hệ đào tạo:…..Hệ chính quy tập trung.Nay tôi làm đơn này đề nghị ông/bà xác nhận cho tôi đang học tại trường để tôi được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học.Kính mong ông giải quyết. Tôi xin chân thành cám ơn.Ngày tháng năm 20…KT.HIỆU TRƯỞNGNgười làm đơn(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5. Cách viết Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sựKhi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý như sau:- Người nhận đơn là Ủy ban nhân dân cấp huyện.- Trình bày đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân cần thiết.- Bắt buộc ghi rõ mình thuộc trường hợp nào trong số những trường hợp được pháp luật cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.- Nếu xác định được thời gian tạm hoãn thì trình bày trong đơn.- Khi gửi đơn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cần cung cấp các giấy tờ chứng minh người viết đơn thuộc những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:+ Giấy kết luận tình trạng sức khỏe của bác sĩ nếu thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự;+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình đối với trường hợp người là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng người không có khả năng lao động, gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn;+ Các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với các trường hợp: có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giản dân trong 03 năm đến các vùng kinh tế khó khăn;+ Đối với cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong, dân quân thường trực phải có giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;+ Đối với học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học.Công dân phải đảm bảo tính trung thực trong việc xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu khai báo gian dối.6. Lưu ý khi viết mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sựGhi rõ lý do được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015.Ghi rõ lý do được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015;Giấy tờ có liên quan như là: Giấy xác nhận con thương binh, Giấy xác nhận đang học đại học…Nếu địa phương có mẫu sẵn, thì sử dụng mẫu đó cho phù hợp với quy định.7. Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Theo khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:- Không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe.Theo đó có 10 bệnh lý được miễn nghĩa vụ quân sự:+ Bệnh Tâm thần;+ Bệnh Động kinh;+ Bệnh Parkinson;+ Mù một mắt;+ Điếc;+ Di chứng do lao xương, khớp;+ Di chứng do phong;+ Các bệnh lý ác tính;+ Người nhiễm HIV;+ Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng.Căn cứ Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.8. Trình độ văn hóa thấp có phải đi nghĩa vụ quân sự không?Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số: 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như sau:Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân4. Tiêu chuẩn văn hóa:a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.Từ quy định trên có thể hiểu là đối với tiêu chuẩn văn hóa để tuyển nghĩa vụ quân sự thì nói chung phải cần trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, và đối với địa phương khó khăn, không đảm bảo chỉ tiêu giao quân thì có thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt, Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Do đó, còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương bạn, mới có thể trả lời được câu hỏi trình độ lớp sáu có đủ điều kiện tuyển nghĩa vụ quân sự hay không.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trên đây Hatienvenicevillas.vn đã gửi tới các bạn Mẫu đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết, cụ thể.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu đơn xin cấp thuốc tại nhàMẫu đơn xin giảm học thêm

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *