Tài liệu

Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy (4 mẫu)

Đơn xin hợp đồng giảng dạy Có 4 hình thức do cá nhân giáo viên tự lập và gửi ban giám hiệu nhà trường để xin dạy hợp đồng.

Nội dung trong mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy cần ngắn gọn, khoa học, thể hiện đầy đủ các thông tin cá nhân của người làm đơn về: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi ở hiện tại, dân tộc, tôn giáo, trình độ chuyên môn, chuyên ngành, nơi đào tạo, năm. của lễ tốt nghiệp. Mọi thông tin cần chi tiết, chính xác để nhà trường có cơ sở xét duyệt khi tuyển dụng giáo viên hợp đồng.

Đơn xin hợp đồng giảng dạy mới nhất

  • Đơn xin hợp đồng giảng dạy – Mẫu 1
  • Đơn xin hợp đồng giảng dạy – Mẫu 2
  • Đơn xin hợp đồng giảng dạy – Mẫu 3
  • Đơn xin hợp đồng giảng dạy – Mẫu 4

Đơn xin hợp đồng giảng dạy – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

ĐƠN XIN VIỆC HỢP ĐỒNG DẠY HỌC

Thân mến:…………………………….

Quản trị viên ……………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………. ……………………………

Ngày sinh:………………………………………. …………………………

Nơi sinh: ………………………………………. …………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………. …………………………..

Quốc gia tôn giáo: …………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………… Chuyên ngành: ……………………… ….

Nơi đào tạo: …………. Năm tốt nghiệp: ………………………….. ….

Sau thời gian hợp đồng giảng dạy tại trường tiểu học …………, tôi thấy bản thân có đầy đủ phẩm chất, năng lực và khả năng tiếp tục công tác. Đồng thời với mong muốn thiết tha được góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục. Vì vậy, tôi viết thư này gửi các cấp lãnh đạo, đề nghị được tiếp tục hợp đồng giảng dạy tại các trường tiểu học.

Tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm tốt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…..ngày tháng năm…….

NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy (4 mẫu)

#Mẫu #đơn #xin #hợp #đồng #giảng #dạy #mẫu


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close