Tài liệu

Mẫu đơn xin đi học Mầm non (5 mẫu)

Hồ sơ nhập học trường Mầm non năm 2022 – 2023 là biểu mẫu để phụ huynh viết ra và gửi đến ban giám hiệu nhà trường để xin nhập học cho con em mình.

Đơn xin học mẫu giáo là một trong những giấy tờ quan trọng trong bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển. Đồng thời, đơn xin vào trường Mầm non là cơ sở để nhà trường xét duyệt theo các tiêu chí hợp lý. Đồng thời, hồ sơ xin vào học trường Mầm non cũng dùng để lưu hồ sơ của nhà trường. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm mẫu đơn xin học thêm lớp hè mầm non.

Hồ sơ nhập học trường Mầm non năm 2022 – 2023

 • Đơn xin nhập học vào trường mẫu giáo – Mẫu 1
 • Đơn xin học mẫu giáo – Mẫu 2
 • Đơn xin học mẫu giáo – Mẫu 3
 • Đơn xin học mẫu giáo – Mẫu 4
 • Đơn đăng ký dự tuyển vào trường Mầm non – Mẫu số 5
 • Hướng dẫn viết đơn xin học mẫu giáo

Đơn xin học mẫu giáo – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———- o0o ———-

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Thân mến:……………………………………….. . …………………….

Tên tôi là: …………………………… năm sinh: ….. …. ……

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………. …

Điện thoại Email: …………………………………………… ……………………………. ………

Nghề nghiệp:……………………………………….. . ………………………….

Nơi làm việc hiện tại: ……………………………………… ………………………………………. …

Họ tên vợ (chồng): ……………………. ……………………..

Tên tôi là: …………………………… Năm sinh: ….. …. ……

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………. …

Điện thoại … Email: … ……………………..

Nghề nghiệp:……………………………………….. . …………………….

Nơi làm việc hiện tại: ……………………………………… …………………………………………

Chúng tôi có một con tên là …………………… .. …………., Sinh ngày…. tháng …. năm ……. Bây giờ cháu đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong BGH nhà trường xem xét và cho con tôi theo học tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường đề ra.

……….., ngày tháng năm …………

Người xin việc

Đơn xin học mẫu giáo – Mẫu 3

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—– o0o ——

Số: ……. / MNĐ ….., ngày …… .tháng …… .năm 20 ……….

ĐƠN XIN VIỆC HỌC
Năm học 20 …… – 20 …..

Thân mến: Ban Giám hiệu Trường Mầm non …………

1 – Họ và tên của bé: …………………………………… ……………………..

– Ngày sinh:……………………………………… …

– Hộ khẩu thường trú: ………………………………………. ……………

– Hiện thường trú tại: ……………………. ……….

2- Tên bố: ………… Điện thoại: ………… ……….

– Nghề nghiệp: ………… Nơi làm việc:. ……..

3 – Tên mẹ: ………………………. Điện thoại: ……….

– Nghề nghiệp: ………… Nơi làm việc: ………… ………

4. Tình trạng sức khỏe của cháu bé: …………………………………… ……………………………………….

5. Tên người nộp hồ sơ (nếu có): … ………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trong đơn là đúng sự thật và tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của Sở và Nhà trường.

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ..Ngày …… tháng …… năm 20….

Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học mẫu giáo – Mẫu 4

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—– o0o ——

Số: ……. / MNĐ ….., ngày ………… .tháng …… .năm 20 ……...

ĐƠN XIN VIỆC HỌC

Thân mến: ……………………………………………………….. … ………………….

Tên tôi là…………………………………………………………… ……….

Địa chỉ thường trú: ………………… …………………………………. ………..

Nơi ở hiện tại:………………………………………………. …… ……………….

Sinh con là: …………………… .. ………….

Sinh ngày ………… ..tháng …… .. ……

Nay tôi làm hồ sơ này để con tôi được xét tuyển vào trường …………… .. Nếu được chấp nhận, gia đình tôi xin hứa:

– Tuân thủ các nội quy, quy định của trường.

– Bảo đảm cha mẹ thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện cho con cái phát triển tốt. Phối hợp với giáo viên trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ giúp trẻ khỏe mạnh, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, học tập có nề nếp.

– Đưa và đón trẻ đúng giờ.

– Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp về tình hình phát triển tâm lý, sức khỏe của trẻ hàng ngày.

– Tham gia đầy đủ các cuộc họp phụ huynh, các phong trào do nhà trường phát động. Thực hiện kịp thời các khoản thu theo quy định và các khoản thu khác theo quy định của nhà trường.

Vậy kính mong trường Mầm non …… chấp thuận cho cháu đi học.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

… ..Ngày …… tháng …… năm 20….

Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đăng ký dự tuyển vào trường Mầm non – Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Thân mến: Ban Giám hiệu Trường Mầm non … …………………………….

– Tên của tôi: ……………………………………………………

– Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………

– Cư trú tại: ……………………………………………………

– Là cha mẹ của con bạn: …………………………………………………….

– Ngày sinh:……………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu trường Mầm non ……… cho tôi được gửi con đi học, để tôi yên tâm công tác.

Em hứa sẽ thực hiện tốt nội quy của trường.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban giám hiệu, tôi xin chân thành cảm ơn.

Kính đơn

… ..Ngày …… tháng …… năm 20….

Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin học mẫu giáo

 • Thông tin của người đăng ký: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại liên lạc chính của phụ huynh.
 • Thông tin của trẻ đăng ký nhập học: Phải ghi đầy đủ họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh. Chỉ định chính sách hoặc loại hộ gia đình, nếu có.
 • Tình trạng sức khỏe, tên ứng viên cũng cần ghi đầy đủ.
 • Làm: Phụ huynh các em ghi đầy đủ cam kết chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường.
 • Ký xác nhận: Cha mẹ của trẻ em nhận được hồ sơ ký xác nhận.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn xin đi học Mầm non (5 mẫu)

#Mẫu #đơn #xin #đi #học #Mầm #mẫu


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.