Linh Tinh

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu

Tải xuống

Phiếu nhập kho dược liệu, bán thành phẩm thuốc

Phiếu nhập nguyên liệu, bán thành phẩm dược liệu là Phiếu ghi nhập nguyên liệu, bán thành phẩm dược liệu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin về dược liệu nhập khẩu … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đăng ký bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để bào chế tại cơ sở

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Đơn đặt hàng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn ghi nhập dược liệu, bán thành phẩm dược liệu như sau:

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ………..……..

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU THUỐC, SẢN PHẨM Y TẾ BÁN THÀNH CÔNG

Kính gửi: Bộ Y tế.

(Cơ sở Nhập khẩu) kính đề nghị Bộ Y tế xem xét, chấp thuận việc nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm từ dược liệu cho …………. (1) …………. theo quy định tại Điều ……. (2) ……. Nghị định số ………… .. như sau:

STT

Tên thảo dược (tên tiếng Việt) (3)

Các bộ phận được sử dụng

Tên khoa học (tên Latinh)

Đơn vị

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở sản xuất – Tên nước sản xuất

Tên nhà cung cấp – Tên nước nhà cung cấp (4)

Ghi chú

Đầu tiên

2

Cửa khẩu dự kiến ​​nhập (ghi rõ tên cảng hàng không, bến cảng):

BỘ Y TẾ
Chấp nhận đơn hàng nhập khẩu gồm …… .trang …… .công văn kèm theo Công văn số ……. / ………… ngày ……. tháng ……. năm ……. của Bộ Y tế
Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm ……..
BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
Người đại diện theo pháp luật / Người được ủy quyền
(Ký tên, gchào họ tên, đóng dấu)

(1) Điền vào mục đích nhập khẩu thích hợp:

– Làm mẫu xét nghiệm, nghiên cứu thuốc

– Sản xuất thuốc xuất khẩu

– Sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

– Làm mẫu thử nghiệm / nghiên cứu khoa học / thử nghiệm lâm sàng / đánh giá sinh khả dụng / tương đương sinh học

– Sản xuất, nghiên cứu, sản xuất thuốc (bán thành phẩm dược phẩm)

– Các trường hợp khác (đối với dược liệu)

(2) Điền số Điều trong Nghị định tương ứng với hình thức nhập khẩu

(3) Đối với bán thành phẩm dược liệu thì ghi dạng bào chế, tên dược liệu bằng tiếng Việt và tên khoa học, thành phần công dụng, hàm lượng / khối lượng của từng dược liệu. Trường hợp không có tên tiếng Việt thì ghi tên dược liệu của nước xuất khẩu.

(4) Chỉ yêu cầu trong trường hợp nhập khẩu dược liệu.

Phiếu nhập kho dược liệu, bán thành phẩm thuốc

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu

#Mẫu #đơn #hàng #nhập #khẩu #dược #liệu #bán #thành #phẩm #dược #liệu

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệuĐơn hàng nhập khẩu dược liệu Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệuMẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu là mẫu đơn hàng được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu. Mẫu nêu rõ thông tin về dược liệu nhập khẩu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sởMẫu báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệtMẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốcNội dung cơ bản của mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu như sau:TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ………..……..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU, BÁN THÀNH PHẨM DƯỢC LIỆUKính gửi: Bộ Y tế.(Cơ Sở nhập khẩu) kính đề nghị Bộ Y tế xét duyệt cho nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để ……….(1)………. theo quy định tại Điều …….(2)……. Nghị định số ………….. như sau:STTTên dược liệu (tên tiếng Việt) (3)Bộ phận dùngTên khoa học (tên La tinh)Đơn vị tínhSố lượngTiêu chuẩn chất lượngTên cơ sở sản xuất – Tên nước sản xuấtTên cơ sở cung cấp – Tên nước cung cấp (4)Ghi chú12Cửa khẩu dự định sẽ nhập khẩu (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):BỘ Y TẾChấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm ……..trang ……..khoản kèm theo Công văn số……./……… ngày ……. tháng ……. năm …….. của Bộ Y tếHà Nội, ngày ……. tháng ……. năm ……..BỘ TRƯỞNG………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(1) Điền mục đích nhập khẩu phù hợp:- Để làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc- Để sản xuất thuốc xuất khẩu- Để sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa- Làm mẫu kiểm nghiệm/nghiên cứu khoa học/thử nghiệm lâm sàng/đánh giá sinh khả dụng/tương đương sinh học- Để sản xuất, nghiên cứu sản xuất thuốc (đối với bán thành phẩm dược liệu)- Các trường hợp khác (đối với dược liệu)(2) Điền số Điều tại Nghị định tương ứng với hình thức nhập khẩu(3) Đối với bán thành phẩm dược liệu ghi dạng bào chế, tên dược liệu bằng tiếng Việt và tên khoa học, bộ phận dùng, hàm lượng/khối lượng của từng dược liệu. Trường hợp không có tên tiếng Việt thì ghi tên dược liệu của nước xuất khẩu.(4) Chỉ yêu cầu trong trường hợp nhập khẩu dược liệu.Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *