Linh Tinh

Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học năm 2022 mới nhất

Tải xuống

Đơn xin xét tiếp tục học là mẫu đơn sinh viên làm để xin về nhà trước, sinh viên đó được học tiếp sau thời gian bảo lưu kết quả học tập trước đó.

Một số nội dung chính trong đơn xin xét vào học hệ giáo dục thường xuyên mà thí sinh cần trình bày bao gồm: thông tin về thí sinh, thời gian bị đình chỉ, các giấy tờ liên quan,… để nhà trường dựa vào. có cơ sở để tra cứu thông tin về học sinh, sinh viên có chính xác hay không.

Đơn đăng ký mới nhất để tiếp tục học

  • 1. Đơn xin nhập học là gì?
  • 2. Đơn xin học tiếp
  • 3. Giấy cử nhận quyết định học tiếp

1. Đơn xin nhập học là gì?

Đơn xin chấp thuận tiếp tục học là mẫu đơn được sử dụng sau khi bạn đã bảo lưu kết quả học tập tại trường vì một lý do nào đó theo quyết định tạm dừng học đã được nhà trường phê duyệt trước đó. Vui lòng đọc, tải về và điền vào mẫu đơn xin tiếp tục ôn tập được đăng tải bên dưới.

2. Đơn xin học tiếp

Đơn xin xem xét để tiếp tục học

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xét vào học hệ giáo dục thường xuyên như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC…………….
PHÒNG ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Thân mến: Ban lãnh đạo của trường: ………….

Tên tôi: …………….. Ngày, tháng, năm sinh: ….. / …… / ……… …. ….

Sinh viên trong lớp: …………….. MSSV: ……………………… …… …..

Khoa học: …….. ……….

Hệ thống đào tạo:………………………………………. . …………….

Điện thoại liên hệ: ……. …… ………..

Đình chỉ từ: Học kỳ ….. / năm ……… đến học kỳ …… / năm …………

Quyết định đình chỉ học tập số: …………………… .. ngày … tháng … năm …

Hồ sơ liên quan:

Đầu tiên…………………………………………. …………………………..

2 …………………………………………… …………………………..

3 …………………………………………… …………………………..

4…………………………………………. …………………………..

Nay em làm đơn này kính gửi BGH, phòng Đào tạo xem xét chấp thuận cho em được tiếp tục đăng ký học tại trường.

Trong thời gian chờ nhà trường xét duyệt, em xin chân thành cảm ơn.

………………, ngày tháng năm…..
NHẬN XÉT CỦA PHÒNG ĐÀO TẠOKính đơn

3. Giấy cử nhận quyết định học tiếp

Phiếu hẹn nhận quyết định tiếp tục học được lập đề nghị nhà trường thông báo cụ thể ngày ra quyết định tiếp tục học. Kể từ ngày có quyết định học tiếp, sinh viên có thể bắt đầu học tại trường.

ĐƠN XIN VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGHIÊN CỨU TIẾP TỤC

Họ và tên của học sinh: ………………………………………. ………………………………. …

Ngày sinh: ……./ ……/………

Lớp: ………………………………………… ……………………..

MSSV: ……………………………………………… …………………………………

Hẹn ngày nhận quyết định đi học tiếp: …… / …… / ……

………………, ngày tháng năm…..
Bộ phận đào tạo

Trên đây là mẫu đơn xin tiếp tục học lên cao mới nhất năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết liên quan khác tại mục Mẫu đơn: GD – ĐT.

  • Đơn xin bảo lưu kết quả học tập
  • Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
  • Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học năm 2022 mới nhất

#Mẫu #đơn #đề #nghị #xét #tiếp #tục #học #năm #mới #nhất

Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học năm 2022 mới nhấtĐơn xin tiếp tục học tập Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đơn đề nghị xét tiếp tục học là mẫu đơn dành cho các bạn học sinh, sinh viên làm để đề nghị lên nhà trước cho học sinh, sinh viên đó được tiếp tục theo học sau thời gian bảo lưu kết quả học tập trước đó.Một số nội dung chính trong đơn đề nghị xét tiếp tục học mà người làm đơn cần trình bày bao gồm: các thông tin về người làm đơn, thời gian tạm dừng học, hồ sơ liên quan,…. để nhà trường dựa có cơ sở tra cứu các thông tin về học sinh, sinh viên xem chính xác hay không.Mẫu đơn đề nghị được tiếp tục học tập mới nhất1. Đơn xin đề nghị tiếp học là gì?2. Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học 3. Phiếu hẹn cấp quyết định tiếp tục học tập1. Đơn xin đề nghị tiếp học là gì?Đơn xin xét duyệt được tiếp tục học là mẫu văn bản sử dụng sau khi bạn bảo lưu kết quả học tập tại trường vì một lý do nào đó theo Quyết định tạm dừng học đã được nhà trường phê duyệt trước đó. Mời bạn đọc tải và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin xét duyệt tiếp tục học được đăng tải dưới đây.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục họcĐơn đề nghị xét tiếp tục họcNội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học như sau:TRƯỜNG ĐẠI HỌC…………….PHÒNG ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP TỤC HỌC TẬPKính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học:………….Tôi tên:………………. Ngày sinh: …../……/………………..Sinh viên lớp:…………… MSSV:…………………………….Ngành:……………………………….. Khoa:………………….Hệ đào tạo:………………………………………………………Liên hệ:………………………………. ĐT:……………………..Đã tạm dừng học trong thời gian từ: Học kỳ…../năm ……… đến học kỳ ……/năm …………Quyết định tạm dừng học số:………………/………………… ngày ….. tháng ….. năm ………..Hồ sơ liên quan:1………………………………………………………………………2………………………………………………………………………3………………………………………………………………………4………………………………………………………………………Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám Hiệu và Phòng Đào tạo xem xét, chấp thuận cho em được tiếp tục đăng ký học tại trường.Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, em xin chân thành cảm ơn………………., ngày……tháng….năm…..Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠOKính đơn(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Phiếu hẹn cấp quyết định tiếp tục học tậpPhiếu hẹn cấp quyết định tiếp tục học tập lập ra để xin nhà trường báo ngày cụ thể ra quyết định tiếp tục học tập. Từ ngày có quyết định tiếp tục học tập, học sinh, sinh viên có thể bắt đầu theo học tập tiếp tại trường.PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC HỌC TẬPHọ và tên sinh viên: …………………………………………Ngày sinh: ……./ ……/………Lớp: ……………………………………………………………….MSSV: ……………………………………………………………Ngày hẹn nhận QĐ tiếp tục học tập: ……/……/………………………., ngày……tháng….năm…..Phòng Đào tạoTrên đây là mẫu đơn đề nghị xét tiếp tục học 2022 mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo nhé.Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tậpĐơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tậpĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *