Linh Tinh

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tải xuống Bản in

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số là mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
  • Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

(Tên công ty)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ………

ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CUNG CẤP GIẤY PHÉP

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số …. / 2018 / NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số …. / GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày … tháng … năm ……;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số… / GP-BTTTT như sau:

1. Lý do thay đổi nội dung giấy phép

………………………………………………………………………………………………

2. Nội dung của giấy phép đề nghị thay đổi

………………………………………………………………………………………………

3. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép

STT

tên tập tin

Số lượng

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên và các tài liệu kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và quy định của pháp luật có liên quan.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Chữ ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong tổng số mặt hàng hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số

#Mẫu #đơn #đề #nghị #thay #đổi #nội #dung #giấy #phép #dịch #vụ #chứng #thực #chữ #ký #số

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký sốĐơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký sốMẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộngĐơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýĐơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số(Tên doanh nghiệp)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: …………, ngày … tháng … năm … (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNGKính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Nghị định số …/2018/NĐ-CP ngày… tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;Căn cứ Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số …/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…năm…;(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thay đổi nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số…/GP-BTTTT như sau:1. Lý do thay đổi nội dung giấy phép…………………………………………………………………………………………2. Nội dung giấy phép đề nghị thay đổi…………………………………………………………………………………………3. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phépSTTTên tài liệuSố lượngGhi chú123…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Cam kết(Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và pháp luật có liên quan./.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính của mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *