Linh Tinh

Mẫu đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

Tải xuống

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

#Mẫu #đơn #đề #nghị #chấm #dứt #liên #kết #giáo #dục #với #nước #ngoài

Mẫu đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoàiĐơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoàiMẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài. Mẫu nêu rõ lý do chấm dứt… Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoàiMẫu đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoàiMẫu đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoàiNội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài như sau:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})………., ngày…tháng…năm…ĐƠN ĐỀ NGHỊChấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoàiKính gửi: ………(1)……….Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm:Bên Việt Nam ………………………………..(2)………………………………………………………- Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………..- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..- Fax: ………………………………………………………………………………………………………………….- Website: ……………………………………………………………………………………………………………Bên nước ngoài: ……………………………………. (3)…………………………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………..- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..- Fax: …………………………………………………………………………………………………………………- Website: …………………………………………………………………………………………………………..Đã được cho phép thực hiện liên kết giáo dục theo Quyết định số: …………(4)………….Đề nghị…(1)…phê duyệt chấm dứt liên kết giáo dục nêu trên kể từ ngày… tháng… năm…Lý do chấm dứt: ……………………………………………………………………………………………………Trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi chấm dứt liên kết: ……………………………………………..Chúng tôi xin cam kết:1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo.2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.Tài liệu gửi kèm theo gồm:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết kèm theo các minh chứng về quá trình tổ chức, thực hiện liên kết trong thời gian được cấp phép;2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết (bản tiếng Anh và bản tiếng Việt);3. Kiến nghị các nội dung (nếu có) trong Quyết định phê duyệt chấm dứt và giải trình.Bên Việt Nam(Ký tên, đóng dấu)Họ và tênBên nước ngoài(Ký tên, đóng dấu)Họ và tênGhi chú:(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết;(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;(3) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.Mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.