Linh Tinh

Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Tải xuống Bản in

Mẫu đơn đề nghị cấp / cấp lại / cấp đổi quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được quy định như thế nào? Đơn xin việc bao gồm những gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Đơn đề nghị cấp / cấp lại, cấp đổi Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp / cấp lại / cấp đổi Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam?
  • 2. Đơn đề nghị cấp / cấp lại / gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp / cấp lại / cấp đổi Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam?

Đơn đề nghị cấp / cấp lại / gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là đơn đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Nam giới. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu … Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đơn đề nghị cấp / cấp lại / gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số:………………

………….ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN XIN CẤP / CẤP LẠI / gia hạn quyết định công nhận PHÂN BÓN lưu hành tại VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

Tên tổ chức, cá nhân đã đăng ký: ……………………………………………………

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp / Thẻ căn cước / Căn cước công dân: ……………………

Điện thoại: …………………… ..Fax: …………………… ..E-mail: …………………….… ..

ĐỀ XUẤT

Mức độ

□ Phân bón được nghiên cứu hoặc tạo ra trong nước;

□ Lần đầu tiên phân bón được nhập khẩu vào Việt Nam;

□ Phân bón đã được công nhận lưu hành và đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng (trừ độ ẩm, khối lượng riêng hoặc tỷ trọng, pHH2O, tỷ lệ C / N, cỡ hạt) hoặc phương pháp sử dụng, loài cây trồng trong sách hướng dẫn.

□ Tái san lấp mặt bằng

□ Thay đổi, bổ sung thông tin về tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành; làm mất, hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

□ Chuyển tên phân bón;

□ Đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.

Sự đổi mới

Tài liệu đính kèm:

1. Danh mục phân bón được cấp / cấp lại / gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

TT

Tên phân bón

Mã phân bón(Đầu tiên)

Tiêu chuẩn chất lượng

Phương pháp sử dụng

Hướng dẫn sử dụng(2)

Hết hạn

Tên của nhà sản xuất(3)

Địa chỉ sản xuất(4)

Thông báo tiếp nhận hợp quy / Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước(5)

Đầu tiên

2

2. Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón (trường hợp gia hạn).

3. Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật sản phẩm phân bón theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ (số …. ngày cấp …. cơ quan cấp, trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt) .

4. ……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trong đơn và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(GIẾT)ý kiến Doohng ký)

(1) Áp dụng đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi.

(2) Không áp dụng với trường hợp cấp lại, đổi mới mà không thay đổi sách hướng dẫn.

(3), (4) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi.

(5) Chỉ áp dụng cho các trường hợp gia hạn.

Đơn đề nghị cấp / cấp lại, cấp đổi Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

#Mẫu #đơnđề #nghị #cấpcấp #lạigia #hạn #Quyết #định #công #nhận #phân #bón #lưu #hành #tại #Việt #Nam

Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu đơn đề nghị về việc cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là gì?2. Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là gì?Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại, gian hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị… Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt NamTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số:………………………., ngày …… tháng ….. năm …..ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHÂN BÓN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAMKính gửi: Cục Bảo vệ thực vậtTên tổ chức, cá nhân đăng ký: …………………………………………………………Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….Mã số doanh nghiệp/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: …………………Điện thoại: ……………………..Fax: …………………..E-mail: ………………….…..ĐỀ NGHỊ□ Cấp□ Phân bón được nghiên cứu hoặc tạo ra trong nước;□ Phân bón được nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam;□ Phân bón đã được công nhận lưu hành đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng (trừ độ ẩm, khối lượng riêng hoặc tỷ trọng, pHH2O, tỷ lệ C/N, cỡ hạt) hoặc phương thức sử dụng, hoặc đối tượng cây trồng trong hướng dẫn sử dụng.□ Cấp lại□ Thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;□ Chuyển nhượng tên phân bón;□ Thay đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.□ Gia hạnTài liệu kèm theo:1.Danh sách phân bón đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt NamTTTên phân bónMã số phân bón(1)Chỉ tiêu chất lượngPhương thức sử dụngHướng dẫn sử dụng(2)Hạn sử dụngTên nhà sản xuất(3)Địa chỉ sản xuất(4)Thông báo tiếp nhận hợp quy/Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước(5)12…2. Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón (đối với trường hợp gia hạn).3. Quyết định công nhận là tiến bộ kỹ thuật về sản phẩm phân bón theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ (Số …. ngày cấp …. Cơ quan cấp, Trường hợp quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt).4. ……………………………………………………………………………………….Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./.ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Ký tên, đóng dấu)(1) Áp dụng đối với trường hợp cấp lại và gia hạn.(2) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại và gia hạn không có sự thay đổi hướng dẫn sử dụng.(3), (4) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại và gia hạn.(5) Chỉ áp dụng đối với trường hợp gia hạn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt NamMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.