Linh Tinh

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

Tải xuống Bản in

Giấy đăng ký nhập khẩu phân bón là gì? Nội dung của Giấy đăng ký nhập khẩu phân bón là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

  • 1. Định nghĩa của tờ khai đăng ký nhập khẩu phân bón là gì?
  • 2. Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

1. Định nghĩa của tờ khai đăng ký nhập khẩu phân bón là gì?

Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón là mẫu đơn ghi lại việc đăng ký phân bón. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký nhập khẩu phân bón … Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số:……………….

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………… ..

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………

Fax Điện thoại: ………………………………….

2. Tên phân bón: ……………………………………………………… ..

3. Số lượng nhập khẩu: ……………………………………………………………………………………………….

4. Nhà sản xuất, xuất xứ: ………………………………………………………………………………………………

5. Mục đích nhập khẩu

□ Phân bón để thử nghiệm

□ Phân bón cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí

□ Phân bón sử dụng cho các dự án nước ngoài tại Việt Nam

□ Phân bón làm quà tặng, hàng mẫu

□ Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm

□ Phân bón cho nghiên cứu khoa học

□ Phân bón làm nguyên liệu sản xuất phân bón khác

□ Phân bón kinh doanh tạm nhập tái xuất, phân bón quá cảnh, cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất

6. Thời điểm nhập hàng (ước tính): ………………………………………………………

7. Cửa khẩu nhập (dự kiến): ………………………………………………………

8. Hồ sơ kèm theo: ………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến phân bón nhập khẩu.

Khi cần liên hệ theo địa chỉ: ……, điện thoại: ……, Fax:… .., E-mail: ……………… ..

…………., ngày …… tháng …. năm….
Tổ chức và cá nhân đã đăng ký
(K)ý kiến Doohng ký)

Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

#Mẫu #đơnđăng #ký #nhập #khẩu #phân #bón

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón là gì? Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu đơn đăng ký về việc nhập khẩu phân bón1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón là gì?2. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón là gì?Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đăng ký phân bón. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký nhập khẩu phân bón… Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ.2. Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bónTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số:……………….………., ngày ….. tháng ….. năm ……ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU PHÂN BÓNKính gửi: Cục Bảo vệ thực vật1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………..Địa chỉ: …………………………………………………………………………………Điện thoại: …………………………………….. Fax: ………………………………….2. Tên phân bón: ………………………………………………………………………..3. Số lượng nhập khẩu: ………………………………………………………….……..4. Nhà sản xuất, xuất xứ: ………………………………………………………………5. Mục đích nhập khẩu□ Phân bón để khảo nghiệm□ Phân bón dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí□ Phân bón sử dụng trong dự án nước ngoài tại Việt Nam□ Phân bón làm quà tặng, làm hàng mẫu□ Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm□ Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học□ Phân bón làm nguyên liệu sản xuất phân bón khác□ Phân bón tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất6. Thời gian nhập khẩu (dự kiến):………………………………………………………7. Cửa khẩu nhập khẩu (dự kiến):………………………………………………………8. Các tài liệu nộp kèm theo: ……………………………………………..……………Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến phân bón nhập khẩu.Khi cần liên hệ theo địa chỉ: ……, điện thoại: ……, Fax: ….., E-mail: …………..…..…….., ngày …… tháng …. năm….Tổ chức, cá nhân đăng ký(Ký tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.