Linh Tinh

Mẫu danh sách giám định viên

Tải xuống Bản in

Danh sách các thanh tra viên là gì? Mẫu danh sách bao gồm những gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé.

Mẫu danh sách thanh tra viên

  • 1. Định nghĩa của mẫu danh sách người khảo sát là gì?
  • 2. Mẫu danh sách đăng kiểm viên

1. Định nghĩa của mẫu danh sách người khảo sát là gì?

Mẫu danh sách người đánh giá là mẫu danh sách được tạo ra để tạo danh sách người đánh giá. Biểu mẫu nêu rõ danh sách đăng kiểm viên …

2. Mẫu danh sách đăng kiểm viên

TÊN TỔ CHỨC: ……..
——-

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN

STT

Họ và tên

Chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp

Chứng chỉ đào tạo hệ thống quản lý

Kinh nghiệm làm việc

(điền số năm)

Có kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra

(chèn số lượng cuộc gọi)

Loại hợp đồng lao động đã ký kết

Ghi chú

Đầu tiên

2

3

4

5

….

(tên tổ chức) …. kèm theo tài liệu chứng minh năng lực của giám định viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 74/2018 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ. Nghị định số 132/2008 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cam kết các nội dung sau: Việc kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai .

……., ngày tháng năm …
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu danh sách thanh tra viên

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu danh sách giám định viên

#Mẫu #danh #sách #giám #định #viên

Mẫu danh sách giám định viên Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu danh sách giám định viên là gì? Mẫu bản danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản danh sách giám định viên1. Định nghĩa mẫu danh sách giám định viên là gì?2. Mẫu danh sách giám định viên1. Định nghĩa mẫu danh sách giám định viên là gì?Mẫu danh sách giám định viên là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách giám định viên. Mẫu nêu rõ danh sách giám định viên…2. Mẫu danh sách giám định viênTÊN TỔ CHỨC: ……..——-DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊNSTTHọ và tênChứng chỉ đào tạo chuyên mônChứng chỉ đào tạo hệ thống quản lýKinh nghiệm công tác(ghi số năm)Kinh nghiệm hoạt động giám định(ghi số cuộc)Loại hợp đồng lao động đã kýGhi chú12345….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(tên tổ chức)…. gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực của giám định viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.……., ngày ….. tháng ….. năm …LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC(Ký tên, đóng dấu)Mẫu danh sách giám định viên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.