Linh Tinh

Mẫu đăng ký thi đua dành cho giáo viên chủ nhiệm

Tải xuống

Bản đăng ký danh hiệu thi đua dành cho giáo viên chủ nhiệm

Mẫu đăng ký thi đua dành cho giáo viên chủ nhiệm là biểu mẫu đăng ký các danh hiệu thi đua cả năm học nhằm hưởng ứng phong trào thi đua của Ngành giáo dục đề ra.

Mẫu quyết định công nhận danh hiệu thi đua

Báo cáo kết quả lao động nâng cao

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của một giáo viên cấp 2

Nội dung của bản đăng ký cuộc thi

PHÒNG GD & ĐT …………………………………….. …

TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ CHO ĐỘI THẮNG

NĂM HỌC:………….

(Cô giáo làm chủ nhiệm lớp)

– Họ và tên: …………………….

– Chức vụ: ………………………..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………..

– Nhiệm vụ được giao: …………………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành Giáo dục ……………. tổ chức, các hoạt động sư phạm của trường Tiểu học ………… được phát động trong năm học ………… em kí, phấn. Thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

I. NỘI DUNG CẠNH TRANH:

Con số

TT

Công việc chuyên nghiệp

(Đã chỉ định)

Kết quả (Phần trăm hoàn thành)

01

100%

02

03

04

II. CHỨA KHÁC:

– Về phẩm chất đạo đức: …………………………………….. ……………………………………………… …… …………………………

– Về đoàn kết: ………………………………………. ……………………………………………… ……………………..

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………… …

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ………………………………… ………….. …

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ………………………….

– Về việc tham gia các diễn biến của thị trường: ……………………………………. ………………………………………….

III. Phấn đấu cho danh hiệu cạnh tranh

III.1. Danh hiệu cá nhân:

1. Danh hiệu thi đua cấp Nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chính sách chuộc lợi, …)

2. Các danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, …)

3. Danh hiệu Giáo viên Giỏi: …………

III.2. Chất lượng học sinh:

a) Kết quả cuối năm:

I. Hoạt động giáo dục

Toán học

T.Việt

Khoa học

Lịch sử & Định nghĩa

Ghi chú

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Điểm 9 -> 10

Điểm 7 -> 8

Điểm 5 -> 6

Điểm <5

II. Dung tích

III. Phẩm chất

b) Các chỉ tiêu khác:

– Giải thưởng cuối năm:

+ ………… Học sinh giỏi = ………..%

+ ………… Tiến bộ của học sinh = …………%

– Giữ nguyên số: ………… / …………. = ………………%;

– Học sinh lên lớp thẳng: ………… / ………… = ………….%

– Tên lớp: ……………………………………………………………………………………………….

– Tổng số học sinh tham gia BHYT: ………… em = 100%

IV. ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

– Tên sáng kiến: …………………… ..

– Phạm vi áp dụng: ……………… ……………

– Hiệu quả của sáng kiến: ………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học ………., đề nghị Lãnh đạo đơn vị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt. nội dung đã đăng ký.

…….., ngày tháng năm ……..

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐĂNG KÝ

Bản đăng ký danh hiệu cạnh tranh

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đăng ký thi đua dành cho giáo viên chủ nhiệm

#Mẫu #đăng #ký #thi #đua #dành #cho #giáo #viên #chủ #nhiệm

Mẫu đăng ký thi đua dành cho giáo viên chủ nhiệmBản đăng ký danh hiệu thi đua Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên chủ nhiệmMẫu đăng ký thi đua cho giáo viên chủ nhiệm là biểu mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cả năm học nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục đề ra.Mẫu quyết định công nhận danh hiệu thi đuaBáo cáo thành tích lao động tiên tiếnMẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCSNội dung mẫu đăng ký thi đuaPHÒNG GD-ĐT……………………….TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUANĂM HỌC:………….(Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)- Họ và tên: …………………….- Chức vụ: ………………………..- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Nhiệm vụ được phân công: …………………….Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục……………., HĐSP trường Tiểu học………………. phát động trong năm học ……….. Tôi đăng ký, phấn. đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:I. NỘI DUNG THI ĐUA:SốTTCông tác chuyên môn(Ghi cụ thể)Kết quả (Tỷ lệ % hoàn thành)01100%020304II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:- Về phẩm chất đạo đức: ……………………………………………………………………….- Về đoàn kết: ……………………………………………………………………….- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ……………………………………………………………………- Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………………..- Về tham gia các phong trào thị đua: ……………………………………………………..III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUAIII.1. Các danh hiệu cá nhân:1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)3. Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………III.2. Chất lượng học sinh:a) Kết quả cuối năm:I. HĐGDToánT.ViệtKhoa họcLSử & ĐLýGhi chúSLTLSLTLSLTLSLTLĐiểm 9 -> 10Điểm 7 -> 8Điểm 5 -> 6Điểm < 5II. Năng lựcIII. Phẩm chất(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})b) Các chỉ tiêu khác:- Khen thưởng cuối năm:+ ………… học sinh Xuất sắc = …………… %+ ……… học sinh Tiến bộ = …………… %- Duy trì sỹ số:………/…………=……………%;- Học sinh lên lớp thẳng:…………/…………= …………%- Danh hiệu lớp:……………………………………………………………….- Tổng số học sinh tham gia BHYT: …………… em = 100%IV. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN- Tên sáng kiến: ………………………………..- Phạm vi áp dụng: ……………………………- Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học ………., đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký. …….., ngày …….. tháng ……. năm ……..XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI ĐĂNG KÝMẫu đăng ký danh hiệu thi đua(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *