Linh Tinh

Mẫu công văn tuyên truyền cổ động trực quan hội chợ

Tải xuống

Mẫu thư tuyên truyền trực quan về hội chợ

Mẫu công văn tuyên truyền quảng bá trực quan hội chợ là mẫu công văn được lập ra nhằm tuyên truyền về hình thức quảng bá hội chợ. Mẫu thư nêu nội dung tuyên truyền … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thư thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Mẫu đơn đề nghị chuyển đổi công chức

Mẫu thư yêu cầu thẩm định giá

Nội dung cơ bản của mẫu thư tuyên truyền trực quan về hội chợ như sau:

Uỷ ban nhân dân …………

CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

Con số: ………………

V / v tuyên truyền trực quan

Công bằng …… (1) …….

……………, ngày tháng năm…

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh …………

Được sự nhất trí của ………… (2) …………., Sở Công Thương tổ chức Hội chợ …… (1) …… kể từ ngày …………. (3) …………. tại …… (4) …… .. với quy mô …… (5) …… gian hàng.

Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá cho Hội chợ, Sở Công Thương đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao ………………….. công bằng. …… .. (6) …… .. theo quy định hiện hành và …… (7) …… xe tuyên truyền trực quan hoạt động ngoài giờ hành chính; đình chỉ kể từ ngày …… (8) ……

Kính mời quý cơ quan quan tâm hợp tác.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, …. (9) …..

GIÁM ĐỐC (10)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội chợ.

(2) Cơ quan cấp giấy phép tổ chức hội chợ.

(3) Thời gian tổ chức.

(4) Địa điểm tổ chức sự kiện.

(5) Tổng số gian hàng.

(6) Tên đơn vị tổ chức hội chợ.

(7) Số lượng.

(8) Khoảng thời gian cấp phép.

(9) Chỉ định người đánh máy, bản sao và số phát hành (nếu cần).

(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi tên viết tắt “KT”. nhập trước, ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC” bên dưới; Nếu bạn là Chánh văn phòng, hãy viết chữ viết tắt “TL.” Nhập trước, bên dưới ghi “CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG”.

Mẫu thư tuyên truyền trực quan về hội chợ

Xem chi tiết bài viết

Mẫu công văn tuyên truyền cổ động trực quan hội chợ

#Mẫu #công #văn #tuyên #truyền #cổ #động #trực #quan #hội #chợ

Mẫu công văn tuyên truyền cổ động trực quan hội chợCông văn tuyên truyền cổ động trực quan Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu công văn về việc tuyên truyền cổ động trực quan hội chợMẫu công văn về việc tuyên truyền cổ động trực quan hội chợ là mẫu bản công văn được lập ra để tuyên truyền về việc cổ động trực quan hội chợ. Mẫu công văn nêu rõ nội dung tuyên truyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toánMẫu công văn đề nghị chuyển ngạch công chứcMẫu công văn đề nghị thẩm định giáNội dung cơ bản của mẫu công văn về việc tuyên truyền cổ động trực quan hội chợ như sau:UBND ………………SỞ CÔNG THƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-Số: ………………V/v tuyên truyền cổ động trực quanHội chợ ……(1)…………………., ngày…tháng…năm…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh ……………..Được sự thống nhất của …………(2)………., Sở Công Thương tổ chức Hội chợ ……(1)…… từ ngày ……………. (3) …………. tại ……(4)…….. với quy mô ……(5)…… gian hàng.Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá cho Hội chợ, Sở Công Thương đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao ………………….. cấp phép cho ……..(6)…….. theo quy định hiện hành và ……(7)…… xe cổ động trực quan hoạt động ngoài giờ hành chính; thời gian treo từ ngày ……(8)……Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp./.Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, ….(9)…..GIÁM ĐỐC (10)(Ký tên, dấu)Họ và tênGhi chú:(1) Tên hội chợ.(2) Cơ quan cấp phép cho tổ chức hội chợ.(3) Thời gian tổ chức.(4) Địa điểm tổ chức.(5) Tổng số gian hàng.(6) Tên đơn vị tổ chức hội chợ.(7) Số lượng.(8) Thời gian cấp phép cổ động.(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.Mẫu công văn về việc tuyên truyền cổ động trực quan hội chợ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.