Linh Tinh

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

Tải xuống Bản in

Mẫu chứng chỉ năng lực tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là gì? Nội dung của mẫu chứng chỉ năng lực là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát điều tra khảo sát rà phá bom mìn

  • 1. Định nghĩa mẫu chứng chỉ năng lực tư vấn quan trắc và điều tra khảo sát, rà phá bom mìn là gì?
  • 2. Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

1. Định nghĩa mẫu chứng chỉ năng lực tư vấn quan trắc và điều tra khảo sát, rà phá bom mìn là gì?

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn là mẫu chứng chỉ được lập ra nhằm xác nhận năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà soát. rà phá bom mìn và vật liệu nổ. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận … Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

BỘ PHẬN LĨNH VỰC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ……. / CCNL-BQP

Hà nộitôi, ngày tháng năm ……

GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC
Các hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn

Căn cứ Nghị định số 164/2017 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 18/2019 / NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 195 / TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019 / NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Quốc phòng. Phòng thủ. Chính phủ về quản lý và thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh;

Xét đề nghị của … tại Tờ trình số …. ngày … tháng … năm 20 …. về việc cấp (đổi) Chứng chỉ năng lực tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn. ,

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG

Cấp (đổi) Chứng chỉ năng lực Tư vấn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn cho …………. (tên bài):

– Địa chỉ nhà: ………………………………………

– Lực lượng: ………………………………….

– Tài khoản: …………………………………..

– Mã số thuế: …………………………………

– Lĩnh vực hoạt động: …………………….

– Lĩnh vực hoạt động: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

– Giấy chứng nhận này có thời hạn 02 năm, kể từ ngày … tháng … năm 20 …

Người nhận:

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
– Tổng Tham mưu trưởng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
– Binh chủng Công binh;
– Phòng Nghiệp vụ / BTTM;
– VNMAC;
– Đơn vị được cấp;
– Lưu: VT, THBD; … (08b).

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn

#Mẫu #chứng #chỉ #năng #lực #hoạt #động #tư #vấn #giám #sát #và #điều #tra #khảo #sát #rà #phá #bom #mìn

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là gì? Mẫu chứng chỉ năng lực gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu giấy chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn1. Định nghĩa mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là gì?2. Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn1. Định nghĩa mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là gì?Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn là mẫu chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát rà phá bom mìn vật nổ. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìnBỘ QUỐC PHÒNG——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: ……./CCNL-BQPHà Nội, ngày … tháng … năm ……CHỨNG CHỈ NĂNG LỰCHoạt động Tư vấn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổCăn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;Căn cứ Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;Căn cứ Thông tư số 195/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;Xét đề nghị của … tại Tờ trình số…. ngày … tháng … năm 20…. về việc cấp (đổi) Chứng chỉ năng lực tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn,BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNGCấp (đổi) Chứng chỉ năng lực Tư vấn, Giám sát và Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn cho ………. (tên đơn vị):- Địa chỉ: ………………………………………- Lực lượng: ………………………………….- Tài khoản: …………………………………..- Mã số thuế: …………………………………- Phạm vi hoạt động: …………………………..- Lĩnh vực hoạt động: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn- Chứng chỉ này có thời hạn 2 năm, kể từ ngày… tháng … năm 20…Nơi nhận:- Đ/c Bộ trưởng BQP;- Đ/c Tổng Tham mưu trưởng – Thứ trưởng BQP;- Binh chủng Công binh;- Cục Tác chiến/BTTM;- VNMAC;- Đơn vị được cấp;- Lưu: VT, THBĐ; …(08b).BỘ TRƯỞNG(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn, giám sát và điều tra, khảo sát, rà phá bom mìnMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.