Linh Tinh

Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

Tải xuống Bản in

Mẫu C2-17a / NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ của Nhà nước Ngân khố. Vui lòng duyệt và tải xuống.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017 / TT-BTC hiện đã được thay thế bằng các biểu mẫu của Thông tư 19/2020 / TT-BTC và Nghị định 11/2020 / NĐ-CP. Vui lòng tải về Phụ lục của Thông tư 19 2020 BTC và Mẫu của Nghị định 20/1120 tại đây.

  • Biểu mẫu C2-10 / Bảng điều chỉnh ngân sách NS
  • Mẫu C2-11a / NS rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên
  • Phiếu điều chỉnh cam kết thanh toán Mẫu C2-13 / NS

Trình tự ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

  • 1. Mẫu C2-17a / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC
  • 2. Mẫu C2-17a / NS theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

1. Mẫu C2-17a / NS theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

Đừng viết trong lĩnh vực này

CƠ QUAN TÀI CHÍNH….

CHỈ TUYỂN DỤNG NGÂN SÁCH VÀ TRANG TRÍ

Mẫu số C217a/ NS
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số: …… .. Năm NS: …………

Ngân sách: …………………………………………………….

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,

Gửi Kho bạc Nhà nước: …………. Ghi thu ngân sách nhà nước: …………

Doanh thu của: …………………… Mã số thuế: …………………… ..

Nội dung: …………………………………………………………

Cơ quan quản lý thu: …………………… Mã CQT: …………… ..

Mã NDKT …………………… .. Mã chương: ………… ..

Theo Quyết định (Tờ khai hải quan) số: …………. ngày: …………

Chi ngân sách nhà nước: …………………………………………………… ..

Người thụ hưởng: ……………………………………………………

Mã đơn vị: …………………… .. Mã chương: ……………….

PHẦN CỦA BAN NHÀ NƯỚC ĐÃ GHI LẠI

1. Nợ tài khoản: …………………….

Tài khoản: …………………….

2. Nợ tài khoản: …………………….

Tài khoản: …………………….

Mã đơn vị hành chính: …………………… ..

Mã đề án, dự án và thủ tục hành chính: ………… .. Mã nguồn ngân sách nhà nước: …………. Tại Kho bạc Nhà nước ………….

NỘI DUNG

Mã số NDKT

Mã ngành KT

Số thu, chi ngân sách

toàn bộ

Tổng số tiền bằng chữ: … ……………………………………………… .

… ……………………………………………… …

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày tháng năm ..….

CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ
Ngày tháng năm ..…..

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI QUẢN LÝ

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C2-17a / NS theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Nội dung cơ bản của trình tự ghi thu, ghi chi KBNN – KBNN như sau:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC…

CHỈ TUYỂN DỤNG NGÂN SÁCH VÀ TRANG TRÍ

Ngân sách:……………………………………..

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,

Gửi Kho bạc Nhà nước: …………………………… Thu ngân sách nhà nước: ….. … ………………………..

Doanh thu của: …………………………… Mã số thuế: ……… …………………

Nội dung:……………………………………….. . ……………………………………………… ……….

Cơ quan quản lý thu: ………… Mã CQT: ……………………… ………..

Mã NDKT: …………………… Mã chương: ………………… …………………………

Theo Quyết định (Tờ khai hải quan) số: …………….. ngày: …………. ….

Chi ngân sách nhà nước: ………………………………………. ……………………………………………… ……….

Người thụ hưởng: …………………………………………… ……………………………. ………….

Mã đơn vị sự nghiệp: ……………………………………… ……………………………… ……Mã số:…… …………………………….

Mã CTMT, Dự án và TCC: ……………… Mã nguồn vốn NSNN: ……………… …………… .. Tại Kho bạc Nhà nước ……….

NỘI DUNG

Mã số

NDKT

Mã số

ngành kỹ thuật

Số tiền được ghi lại,

ghi chi

toàn bộ

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………… …………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ

Ngày tháng năm ..…. Ngày tháng năm..….

Kế toán viên Kế toán trưởng Người quản lý Kế toán trưởng Trưởng phòng

Mẫu lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

#Mẫu #C217aNS #lệnh #ghi #thu #ghi #chi #ngân #sách #Kho #bạc #Nhà #nước

Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nướcMẫu kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.Mẫu C2-10/NS phiếu điều chỉnh số liệu ngân sáchMẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trênMẫu C2-13/NS phiếu điều chỉnh cam kết chiLệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước1. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC2. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTCKhông ghi vào khu vực nàyCƠ QUAN TÀI CHÍNH ….LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCHMẫu số C2-17a/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: …….. Năm NS: ………Ngân sách: …………………………………….Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,Yêu cầu Kho bạc nhà nước: …………. Ghi thu NSNN: ………Khoản thu của: …………………… Mã số thuế: ………………..Nội dung: …………………………………………………………Cơ quan quản lý thu: ………………… Mã CQT: ……………..Mã NDKT ……………….. Mã chương: ………………………..Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số: ……………. ngày: …………Ghi chi NSNN: …………………………………………………..Đơn vị thụ hưởng: ………………………………………………Mã ĐVQHNS: ………………….. Mã chương: ……………….PHẦN KBNN GHI1. Nợ TK: …………………….Có TK: ……………………….2. Nợ TK: …………………….Có TK: ……………………….Mã ĐBHC: …………………..Mã CTMT, DA và HTCT: ……….. Mã nguồn NSNN: ………. Tại Kho bạc Nhà nước …………….NỘI DUNGMã NDKTMã ngành KTSố tiền ghi thu, ghi chi ngân sáchTổng cộngTổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày … tháng … năm ..….CƠ QUAN TÀI CHÍNHNgày … tháng … năm ..…..KẾ TOÁNKẾ TOÁN TRƯỞNGGIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên)THỦ TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu C2-17a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTCNội dung cơ bản của lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước như sau:KHO BẠC NHÀ NƯỚC…LỆNH GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCHNgân sách:……………………………………..Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu, chi ngân sách nhà nước,Yêu cầu Kho bạc nhà nước:…………………………….Ghi thu NSNN:……………………………….Khoản thu của:………………………………….Mã số thuế:……………………………………….Nội dung:………………………………………………………………………………………………Cơ quan quản lý thu:…………………………Mã CQT:……………………………………………….Mã NDKT: ………………….Mã chương:………………………………………………………….Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số:…………………………ngày:……………………………………Ghi chi NSNN:…………………………………………………………………………………Đơn vị thụ hưởng:………………………………………………………………………………..Mã ĐVQHNS:……………………………………………..Mã chương:………………………………….Mã CTMT, DA và HTCT:………………..Mã nguồn NSNN:…………………Tại Kho bạc Nhà nước……………..NỘI DUNGMãNDKTMãngành KTSố tiền ghi thu,ghi chi ngân sáchTổng cộngTổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………KHO BẠC NHÀ NƯỚC CƠ QUAN TÀI CHÍNHNgày ………. tháng……… năm ..…. Ngày ……. tháng ………. năm..….Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng Thủ trưởng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nướcMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.