Linh Tinh

Mẫu C1-07b/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ

Tải xuống Bản in

Mẫu số C1-07b / NS – Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ ban hành Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu số C2-06 ​​/ NS
  • Lệnh thanh toán Mẫu số C2-01b / NS (khôi phục)
  • Mẫu C1-07a / NS đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

1. Mẫu C1-07b / NS ban hành kèm theo Thông tư 19/2020 / TT-BTC

ĐẠI LÝ SƯU TÂM

GỖTôiĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH THU NSNN BẰNG NGOẠI TỆ

Mẫu số C1-07b/ NS
(Theo Thông tư số 19/2020 / TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Con số: …………

Gửi Kho bạc Nhà nước: ……………… .. Tỉnh, Thành phố: ……………………. …….

THÔNG TIN ĐỎĐúng NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ………………. ……. Mã đại lý thu ……………………. ………… ..

Địa chỉ nhà:. …………………… .. ……………………. Xã …………….. Huyện / Huyện …………. Tỉnh, Thành phố …………………….

Do việc lập thông tin thu ngân sách nhà nước chưa chính xác, đề nghị Kho bạc Nhà nước ………… .. điều chỉnh lại như sau:

GNT

Mã số thuế

Lý do nên điVângbạn chỉnh sửa

Thông tin đã được tính

DVâng giới thiệuVângbạn chphụ thuộc vàoNh

Con số

Ngày

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã số thuế

Mã chuyên khoa

Mã số

Kỳ tính thuế

Số tiền

Mã TKKT

Mã NDKT

Hoa Kỳmột Doanh thu

Mã chuyên khoa

Mã số

Kỳ tính thuế

Stiền bạc

Tiền tệ tự nhiên

VND

Tiền tệ tự nhiên

VND

toàn bộ

toàn bộ

Thông tin khác được đề xuất điều chỉnh:

– …

Số lượng nguyên tệ bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………

Số tiền VNĐ viết bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày tháng năm ….

ĐẠI LÝ SƯU TÂM
Ngày tháng năm …..

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THÀNH LẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C1-07b / NS ban hành kèm theo Thông tư 77/2017 / TT-BTC

Nội dung cơ bản của văn bản đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ như sau:

ĐẠI LÝ SƯU TÂM

ĐƠN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN BẰNG NGOẠI TỆ

Gửi Kho bạc Nhà nước: ……………………………………… …………………………………… Tỉnh, Thành phố: … ……………..

THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:

Cơ quan yêu cầu điều chỉnh: ……………………………………… ……………….. Mã cơ quan thu …………………. ……..

Địa chỉ nhà: ………………………………………… – Xã Huyện / Huyện Tỉnh, Thành phố … ……………………………………..

Phương thức thanh toán: nộp tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước ………… …. nộp chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước …………….. …………….. thanh toán bằng chuyển khoản …. ……………………. .

Do việc lập thông tin thu ngân sách nhà nước chưa chính xác nên nay đề nghị với Kho bạc Nhà nước ……………………………

GNT Số điện thoại nộp thuế Lý do điều chỉnh Thông tin đã được tính

Đề xuất điều chỉnh

Con số Ngày Mã TKKT Mã NDKT

Mã số

Doanh thu

Mã số Kỳ tính thuế Số tiền Mã TKKT

Mã NDKT

Mã số

Doanh thu

Mã số Kỳ tính thuế Số tiền
NT VND NT VND
toàn bộ toàn bộ
Thông tin khác được đề xuất điều chỉnh:

Mẫu công văn đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu C1-07b/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ

#Mẫu #C107bNS #Giấy #đề #nghị #điều #chỉnh #thu #NSNN #bằng #ngoại #tệ

Mẫu C1-07b/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệMẫu kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số C1-07b/NS – Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.Mẫu số C2-06/NSMẫu số C2-01b/NS lệnh chi tiền (phục hồi)Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước 1. Mẫu C1-07b/NS kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTCCƠ QUAN THUGIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN BẰNG NGOẠI TỆMẫu số C1-07b/NS(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)Số: …………Kính gửi Kho bạc Nhà nước: …………………………….. Tỉnh, TP: ……………………………..…….THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ……………….……… Mã cơ quan thu ………………..………..Địa chỉ:. ……………………..……………………………. Xã ………………………… Quận/Huyện ………………………. Tỉnh, TP ………………………..Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ……………………….. điều chỉnh lại như sau:GNTMã số thuếLý do điều chỉnhThông tin đã hạch toánĐề nghị điều chỉnhSốNgàyMã TKKTMã NDKTMã CQ thuMã ĐBHCMã chươngKỳ thuếSố tiềnMã TKKTMã NDKTMã CQ thuMã ĐBHCMã chươngKỳ thuếSố tiềnNguyên tệVNĐNguyên tệVNĐTổng cộngTổng cộngCác thông tin khác đề nghị điều chỉnh:- …Số tiền nguyên tệ viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………Số tiền VNĐ viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày … tháng … năm ….CƠ QUAN THUNgày … tháng … năm …..KẾ TOÁNKẾ TOÁN TRƯỞNGNGƯỜI LẬP(Ký, ghi họ tên)THỦ TRƯỞNG(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu C1-07b/NS kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTCNội dung cơ bản của giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệ như sau: CƠ QUAN THUGIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN BẰNG NGOẠI TỆKính gửi Kho bạc Nhà nước:………………………………………….Tỉnh, TP:……………………………….THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:Cơ quan đề nghị điều chỉnh:…………………………….Mã cơ quan thu…………………………………….Địa chỉ:…………………………………….Xã Quận/Huyện Tỉnh, TP…………………………………………….Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN…………..nộp tiền mặt tại ngân hàng……………………nộp bằng chuyển khoản tại KBNN…………………………nộp bằng chuyển khoản tại NH…………………………..Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN……………………………………………..GNTMã số ĐT nộp thuếLý do điều chỉnhThông tin đã hạch toánĐề nghị điều chỉnhSốNgàyMã TKKTMã NDKTMãCQ thuMã chươngKỳ thuếSố TiềnMã TKKTMã NDKTMãCQ thuMã chươngKỳ thuếSố TiềnNTVNĐNTVNĐTổng cộngTổng cộngCác thông tin khác đề nghị điều chỉnh:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN bằng ngoại tệMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.