Linh Tinh

Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Tải xuống Bản in

Báo cáo chi tiết tình hình quản lý và sử dụng nhà ở công vụ là gì? Mẫu báo cáo cần bao gồm những gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Mẫu báo cáo chi tiết tình hình quản lý và sử dụng nhà ở công vụ

  • 1. Định nghĩa báo cáo chi tiết tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ là gì?
  • 2. Mẫu báo cáo chi tiết tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

1. Định nghĩa báo cáo chi tiết tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ là gì?

Báo cáo chi tiết tình hình quản lý và sử dụng nhà ở công vụ là mẫu báo cáo được lập để báo cáo chi tiết tình hình quản lý và sử dụng nhà ở công vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình quản lý và sử dụng nhà ở …

2. Mẫu báo cáo chi tiết tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

TÊN BỘ TRƯỞNG ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

TT

Loại nơi cư trú chính thức và địa chỉ

Diện tích sử dụng của nơi ở chính thức (m.)2)

Tên người thuê nhà ở chính thức

Vị trí, cơ quan, đơn vị làm việc của người thuê nhà ở công vụ

Sắp xếp thời gian theo hợp đồng

Tiền thuê nhà hàng tháng

Ghi chú

(Đầu tiên)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(số 8)

Tôi

Biệt thự

II

Căn hộ, chung cư

III

Nhà phố

toàn bộ

Người lập kế hoạch
(Ký và ghi rõ họ tên)

….. , ngày tháng năm…
CƠ QUAN BÁO CÁO
(Đã ký và đóng dấu)

Điện thoại liên hệ: …………..

Ghi chú:

– Cột 3: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự, báo cáo bổ sung diện tích khuôn viên biệt thự;

– Cột 6: Ghi rõ thời gian thuê theo hợp đồng đã ký từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm;

Mẫu báo cáo chi tiết tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ

#Mẫu #biểu #báo #cáo #chi #tiết #tình #hình #quản #lý #sử #dụng #nhà #ở #công #vụ

Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ là gì? Mẫu biểu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu biểu báo cáo chi tiết về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ1. Định nghĩa mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ là gì?2. Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ1. Định nghĩa mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ là gì?Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo chi tiết về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình quản lý sử dụng nhà ở…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụTÊN BỘ, NGÀNH/UBND CẤP TỈNHTTLoại nhà ở công vụ và địa chỉDiện tích sử dụng nhà ở công vụ (m2)Tên người ở thuê nhà ở công vụChức vụ, cơ quan, đơn vị công tác của người thuê nhà ở công vụThời gian bố trí theo hợp đồngTiền thuê nhà hàng thángGhi chú(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)IBiệt thựIIChung cưIIINhà liền kềTổng cộng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Người lập biểu(ký và ghi rõ họ, tên)….. , ngày ….tháng ….năm…CƠ QUAN BÁO CÁO(Ký tên và đóng dấu)Điện thoại liên hệ: …………..Ghi chú:- Cột 3: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự thì báo cáo thêm về diện tích đất khuân viên của biệt thự;- Cột 6: Ghi rõ thời gian thuê nhà ở theo hợp đồng ký kết từ ngày …tháng…năm đến ngày…tháng…năm;Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *