Linh Tinh

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng

Tải xuống Bản in

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật hoang dã là gì? Nội dung của mẫu biên bản tiêu hủy động vật hoang dã là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu thư hủy diệt động vật hoang dã

  • 1. Định nghĩa mẫu biên bản tiêu hủy động vật hoang dã là gì?
  • 2. Mẫu biên bản tiêu hủy động vật hoang dã

1. Định nghĩa mẫu biên bản tiêu hủy động vật hoang dã là gì?

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật hoang dã là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc tiêu hủy động vật hoang dã. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin tiêu hủy … Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019 / TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu biên bản tiêu hủy động vật hoang dã

ĐÀN ORGAN(Đầu tiên)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …… / BB-THĐVR

BÁO CÁO
Tiêu diệt động vật hoang dã

Thi hành Quyết định tiêu hủy động vật rừng số ……. / … ngày ….. / ….. / ….. của: ……. (2)

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …… ../ ………… / 20 …….., lúc …………

Chúng tôi bao gồm: (3)

1. Họ và tên: ……. ……………… Chức vụ; …………………… .; Đơn vị: ……………..

2. Họ và tên: …………………… Chức vụ; …………………… .; Đơn vị: ……………..

3. Họ và tên: …………………… Chức vụ; …………………… .; Đơn vị: ……………..

4. Họ và tên: …………………… Chức vụ; …………………… .; Đơn vị: ……………..

5. Với sự hiện diện của (nếu có):

Họ và tên: ………………………………………. Nghề nghiệp: …………………….

Chỗ ở hôm nay: ………………………. ………………………………………………

Số CMND / Thẻ căn cước / Hộ chiếu:… ..… .. Ngày cấp:… /… /… .. Nơi cấp: …………

Cùng nhau tiêu diệt các loài động vật hoang dã, cụ thể như sau:

1. Nơi tiêu hủy: ……………………………………………………

2. Động vật hoang dã bị tiêu diệt, bao gồm:

TT

Tên động vật rừng

Nguy cấp, quý, hiếm hoặc phổ biến(4)

Giới tính (nếu có) hoặc tên các bộ phận, sản phẩm của động vật hoang dã

Đơn vị

Số lượng hoặc trọng lượng

Kích thước

Tình trạng động vật rừng(5)

Ghi chú

Tên động vật rừng

Tên khoa học

Đầu tiên

2

3

3. Phương pháp tiêu hủy (6): ………………………………………………………………………………………………

4. Các ý kiến ​​bổ sung khác (nếu có): ……………………………………………………

Việc tiêu diệt động vật hoang dã kết thúc vào hồi …. giờ..phút, ngày …………. / …………. / ………… ..

Biên bản này được lập vào hồi … giờ … phút cùng ngày, gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung, giá trị như nhau; đọc lại cho những người có tên trên, công nhận là đúng và cùng ký tên; mỗi bên giữ một bản để thực hiện và lưu hồ sơ.

NHÂN CHỨNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

GHI MAKERS
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(7)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi tên cơ quan chủ trì tiêu hủy.

(2) Tên cơ quan ra quyết định tiêu hủy động vật hoang dã.

(3) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tiêu hủy.

(4) Nhóm IB hoặc IIB hoặc Phụ lục I hoặc II của Công ước CITES hoặc động vật hoang dã thông thường.

(5) Ghi tình trạng sức khỏe của động vật hoang dã còn sống; tình trạng của các bộ phận cơ thể, sản phẩm của động vật hoang dã.

(6) Ghi rõ phương pháp tiêu hủy được thực hiện như thiêu hủy, chôn lấp hoặc các biện pháp khác.

(7) Tất cả các thành viên hội đồng ký vào biên bản.

Mẫu thư hủy diệt động vật hoang dã

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng

#Mẫu #biên #bản #tiêu #hủy #động #vật #rừng

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng là gì? Mẫu biên bản tiêu hủy độn vật rừng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng1. Định nghĩa mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng là gì?2. Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng1. Định nghĩa mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng là gì?Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiêu hủy động vật rừng. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin tiêu hủy… Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.2. Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừngCƠ QUAN(1)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: ……/BB-THĐVRBIÊN BẢNTiêu hủy động vật rừngThi hành Quyết định tiêu hủy động vật rừng số……/… ngày …../…../….. của: …….(2)Hôm nay, hồi…. giờ …. phút, ngày ……../………/20…….., tại ………………………Chúng tôi gồm:(3)1. Họ và tên: …….…………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..2. Họ và tên: ………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..3. Họ và tên: ………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..4. Họ và tên: ………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..5. Với sự chứng kiến của (nếu có):Họ và tên: ………………………………………. Nghề nghiệp: …………………….Nơi ở hiện nay: ……………………….………………………………………………Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: …..….. ngày cấp: …/…/….. nơi cấp: ………Cùng nhau tiến hành việc tiêu hủy động vật rừng, cụ thể như sau:1. Địa điểm tiêu hủy: …………………………………………………………………2. Động vật rừng tiêu hủy, gồm:TTTên động vật rừngNhóm nguy cấp, quý, hiếm hoặc thông thường(4)Giới tính (nếu có) hoặc ghi tên bộ phận, sản phẩm động vật rừngĐơn vị tínhSố lượng hoặc trọng lượngKích thướcTình trạng của động vật rừng(5)Ghi chúTên động vật rừngTên khoa học123…3. Biện pháp tiêu hủy(6): ………………………………………………………………4. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ……………………………………………………Việc tiêu hủy động vật rừng kết thúc vào hồi…. giờ …. phút, ngày ………./………./………..Biên bản này được lập xong hồi… giờ… phút cùng ngày, gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên; mỗi bên giữ một bản để thực hiện và lưu hồ sơ./.NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký tên, ghi rõ họ tên)NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG(7)(Ký tên, ghi rõ họ và tên)(1) Ghi tên cơ quan chủ trì tiêu hủy.(2) Tên cơ quan của người ra quyết định tiêu hủy động vật rừng.(3) Ghi họ và tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng tiêu hủy.(4) Nhóm IB hoặc IIB hoặc Phụ lục I hoặc Phụ lục II Công ước CITES hoặc động vật rừng thông thường.(5) Ghi tình trạng sức khỏe đối với động vật rừng còn sống; tình trạng của bộ phận cơ thể, sản phẩm của động vật rừng.(6) Ghi cụ thể biện pháp tiêu hủy được thực hiện đối như đốt, chôn lấp hoặc các biện pháp khác.(7) Tất cả các thành viên hội đồng đều ký vào biên bản.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.