Linh Tinh

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước

Tải xuống Bản in

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ của ngân hàng nhà nước? Nội dung của biên bản thanh lý TSCĐ là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước

  • 1. Định nghĩa mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước là gì?
  • 2. Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước

1. Định nghĩa mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước là gì?

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ thông tin biên bản, thông tin thanh lý tài sản cố định … Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày …. tháng …. năm ……..

Con số: ………………

Nợ: …..………………

Có: …..……………….

Căn cứ Quyết định số …………. ngày …. tháng …. năm ….. của …………………… .. về việc thanh lý tài sản cố định

Hôm nay tại … giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại …. đã tiến hành thanh lý tài sản cố định ….

I. HỘI ĐỒNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BAO GỒM:

Ông (bà): ………… Đại diện ………… ..- Chủ tịch Hội đồng

Ông (Bà): ………… Đại diện Phòng Kế toán – Thành viên

Ông (Bà): ………… Đại diện phòng kiểm soát – Thành viên

Ông bà.): …………. Đại diện phòng hành chính (hoặc hành chính) – Thành viên

II. THỰC HIỆN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

STT

Tên, chữ ký, mã số, quy cách (hạng) TSCĐ

Số lượng tài sản cố định

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Số thẻ tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định

Giá trị hao mòn đến thời điểm thanh lý

Giá trị còn lại của TSCĐ

Một

GỠ BỎ

c

DỄ

Đầu tiên

2

3

4

5

6

cộng

X

X

X

X

X

III. KẾT LUẬN BAN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

……………………………. …………….

……………………………. …………….

Ngày tháng năm
Chủ tịch Hội đồng thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. KẾT QUẢ THANH LÝ TSCĐ

– Nguyên giá thanh lý TSCĐ: …………………… (bằng chữ): …………………….

– Giá trị thu hồi: …………………… (bằng chữ): ……………………

– Ghi giảm (Sổ) thẻ TSCĐ ngày … tháng … năm …

Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị
(K)ý kiếnhọ tên, đóng dấu)

Trưởng phòng Kế toán
(K)ý kiếnHọ và tên)

Người làm bàn
(K)ý kiếnHọ và tên)

Lưu ý: Biên bản thanh lý TSCĐ được lập để xác định tình hình thanh lý TSCĐ và làm căn cứ ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước

#Mẫu #biên #bản #thanh #lý #tài #sản #cố #định #của #ngân #hàng #nhà #nước

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước là gì? Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước1. Định nghĩa mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước là gì?2. Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước1. Định nghĩa mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước là gì?Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ thông tin biên bản, thông tin thanh lý tài sản cố định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nướcNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM——-Đơn vị: ……………………..BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNHNgày …. tháng …. năm ……..Số: ………………Nợ: …..………………Có: …..……………….Căn cứ Quyết định số ………. ngày …. tháng …. năm ….. của ………………….. về việc thanh lý TSCĐHôm nay vào hồi … giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại …. đã tiến hành thanh lý TSCĐ….I. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GỒM:Ông (bà): ……………………… đại diện ………………………..- Chủ tịch Hội đồngÔng (bà): ……………………… đại diện bộ phận Kế toán- Ủy viênÔng (bà): ……………………… đại diện bộ phận kiểm soát- Ủy viênÔng (bà): ……………………… đại diện bộ phận hành chính (hoặc quản trị)- Ủy viênII. TIẾN HÀNH THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:STTTên, ký, mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐSố hiệu TSCĐNước sản xuất (XD)Năm sản xuấtNăm đưa vào sử dụngSố thẻ TSCĐNguyên giá TSCĐGiá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lýGiá trị còn lại của TSCĐABcD123456CộngXXXXXIII. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày … tháng … năm …Chủ tịch Hội đồng thanh lý(Ký, họ tên)IV. KẾT QUẢ THANH LÝ TSCĐ- Chi phí thanh lý TSCĐ: …………………… (viết bằng chữ): …………………….- Giá trị thu hồi: ……………………………… (viết bằng chữ): ……………………- Đã ghi giảm (Sổ) Thẻ TSCĐ ngày … tháng … năm …Ngày … tháng … năm …Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên, đóng dấu)Trưởng phòng Kế toán(Ký, họ tên)Người lập bảng(Ký, họ tên)Ghi chú: Biên bản thanh lý TSCĐ được lập để xác định việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định của ngân hàng nhà nướcMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *