Linh Tinh

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép

Tải xuống Bản in

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc nghiệm thu bê tông cốt thép. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông nhựa
  • Mẫu giải trình chênh lệch BHXH

Biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép được lập khi hai bên tổ chức nghiệm thu phần bê tông cốt thép của công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin các bên nghiệm thu, biên bản chỉ được công nhận và ký kết khi hai bên thống nhất với kết quả nghiệm thu. Nếu có vi phạm trong quá trình nghiệm thu sẽ không được ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép

#Mẫu #biên #bản #nghiệm #thu #bê #tông #cốt #thép

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản về việc nghiệm thu bê tông cốt thépMẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu bê tông cốt thép. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông nhựaMẫu giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hộiBiên bản về việc nghiệm thu bê tông cốt thép(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép được lập ra khi hai bên tổ chức nghiệm thu về bê tông cốt thép của công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của các bên nghiệm thu, biên bản chỉ được công nhận và ký kết khi hai bên đồng ý với kết quả nghiệm thu. Nếu trong thời gian nghiệm thu có vi phạm thì biên bản sẽ không được ký kết.Biên bản được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.