Linh Tinh

Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới

Tải xuống Bản in

Mẫu biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới là gì? Mẫu biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới gồm những nội dung gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới

  • 1. Định nghĩa mẫu biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới là gì?
  • 2. Biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới.

1. Định nghĩa mẫu biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới là gì?

Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới là mẫu biên bản được lập để ghi nhận việc thu thập mẫu xe cơ giới. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung … Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2020 / TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới.

VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KÝ VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số:

…,ngày…tHángnăm ….

PHÚT MẪU

Con số:…………..

1. Doanh nghiệp nhập khẩu:

2. Đại diện nhà nhập khẩu: (Họ và tên, chức danh)

3. Nhân viên khảo sát lấy mẫu: (Họ và tên, đơn vị)

4. Phương pháp lấy mẫu: lấy mẫu ngẫu nhiên

Không

Nhãn hiệu / Tên thương mại

Số khung (hoặc VIN) / Số động cơ

Số đăng ký

Yêu cầu kiểm tra

Ghi chú

(An toàn)

(Khí thải)

5. Tình trạng mẫu:

– Mẫu được lấy để doanh nghiệp nhập khẩu mang đi kiểm nghiệm.

– Mẫu phải được doanh nghiệp nhập khẩu bảo quản nguyên trạng như khi lấy mẫu.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện doanh nghiệp nhập khẩu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhà đăng ký lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản lấy mẫu phương tiện cơ giới

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới

#Mẫu #biên #bản #lấy #mẫu #cơ #giới

Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới là gì? Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới1. Định nghĩa mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới là gì?2. Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới1. Định nghĩa mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới là gì?Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc lấy mẫu xe cơ giới. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông và vận tải.2. Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giớiBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số:…,ngày…tháng…năm ….BIÊN BẢN LẤY MẪUSố:…………..1. Doanh nghiệp nhập khẩu:2. Đại diện doanh nghiệp nhập khẩu: (Họ tên, chức vụ)3. Đăng kiểm viên lấy mẫu: (Họ tên, đơn vị)4. Phương pháp lấy mẫu: lấy ngẫu nhiênSố TTNhãn hiệu / Tên thương mạiSố khung (hoặc số VIN) / Số động cơSố ĐKKTYêu cầu thử nghiệmGhi chú(An toàn)(Khí thải)5. Tình trạng mẫu:- Mẫu được lấy để doanh nghiệp nhập khẩu đưa đi thử nghiệm.- Mẫu phải được doanh nghiệp nhập khẩu bảo quản nguyên trạng như khi lấy mẫu.Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản./.Đại diện doanh nghiệp nhập khẩu(Ký, ghi rõ họ tên)Đăng kiểm viên lấy mẫu(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản lấy mẫu xe cơ giới(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.