Linh Tinh

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy

Tải xuống

Mẫu biên bản nhận xét của nhóm chuyên gia

Mẫu biên bản nhận xét giờ dạy là một trong những mẫu biên bản được sử dụng phổ biến để ghi chép, góp ý về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên.. Mẫu biên bản phản hồi này sẽ giúp cho việc chấm công hiệu quả hơn và có nhiều thông tin hữu ích nhất.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ

Biên bản bàn giao phòng mẫu

BIÊN BẢN NHẬN XÉT GIỜ DẠY

TỔ:…………………..

Đúng giờ ……… giờ …… phút, ……. ngày ……. tháng … năm

Tại phòng chuyên môn của Tổ .., trước sự chứng kiến ​​của .. giáo viên, nhận xét giờ dạy của đ / c:

……………………………. …………………………….

Tên bài: ………………………………………………………………………….

Tiết: ………… .Lớp: ………… .., ngày dạy: …………………… .. ………………… ………

Giảng viên tại thời điểm: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ..

NỘI DUNG BÌNH LUẬN

1. Ưu điểm chính: ……………………………………… ……………………………………………… ……………… ..

Về giáo án và tài liệu: ……………………………………. …………………………………………… ……….

………………………………………………………………………………………………

Về việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Về hoạt động học tập của học sinh

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Những hạn chế cần rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Nhận xét của giáo viên được nhận xét:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. ……

4. Phân loại giờ dạy: ……………………. Điểm TB: …………………….

Lãnh đạo

Thư ký

Mẫu biên bản phản hồi giờ dạy

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy

#Mẫu #biên #bản #góp #giờ #dạy

Mẫu biên bản góp ý giờ dạyBiên bản góp ý giờ dạy học của tổ chuyên môn Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản góp ý của tổ chuyên mônMẫu biên bản góp ý giờ dạy là một trong số những mẫu biên bản được ứng dụng khá phổ biến hiện nay với các công việc ghi chép và góp ý về công tác giảng dạy chuyên môn của các thầy cô giáo. Mẫu biên bản góp ý này sẽ hỗ trợ công tác dự giờ trở nên hiệu qủa hơn và có những thông tin góp ý hữu ích nhất.Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụMẫu biên bản bàn giao phòng bộ mônBIÊN BẢN GÓP Ý GIỜ DẠYTỔ:…………………..Vào hồi,………giờ ……phút,…….ngày……..tháng………..nămTại phòng chuyên môn của Tổ …………., với sự có mặt của……………giáo viên, tiến hành góp ý giờ dạy của đ/c:………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tên bài dạy:……………………………………………………………………………………..Tiết dạy:……….Lớp:…….., ngày dạy:………………………………………………………………Giáo viên dự giờ:……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. ………..NỘI DUNG GÓP Ý1. Những ưu điểm chính:…………………………………………………………………………………..Về kế hoạch và tài liệu dạy học:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Về tổ chức hoạt động học cho học sinh:………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Về hoạt động học của học sinh………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….2. Những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Ý kiến của giáo viên được góp ý:………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..4. Xếp loại giờ dạy:…………………………. Điểm TB:……………………………………..Tổ TrưởngThư KýMẫu biên bản góp ý giờ dạy

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.