Linh Tinh

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải xuống Bản in

Khi nào bạn cần mẫu biên bản bàn giao? Trước khi nghỉ việc hoặc được chuyển sang vị trí mới, bạn sẽ phải chuyển toàn bộ công việc hiện tại của mình cho một bộ phận nào đó đảm nhận. hoatieu.vn trân trọng mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất để người dùng tham khảo.

  • Mẫu biên bản bàn giao tài liệu
  • Báo cáo chuyển nhượng tài sản
  • Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ
  • Biên bản bàn giao căn hộ

Biên bản giao hàng hoạt động

  • 1. Biên bản bàn giao công việc là gì?
  • 2. Ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc
  • 3. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 1
  • 4. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 2

1. Biên bản bàn giao công việc là gì?

Biên bản bàn giao công việc là văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn thành trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản hay chuyển công tác,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện. bàn giao.

2. Ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc là văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn thành trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản hay chuyển công tác,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện. bàn giao.

Với biên bản này, người bàn giao có thể thống kê lại toàn bộ tài liệu, công cụ, dụng cụ lao động của mình cũng như những công việc đã làm, đang thực hiện hoặc đã lên kế hoạch.

Người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về công việc và tài liệu, tài sản khi nhận bàn giao.

Có thể thấy rõ ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc ở các khía cạnh sau:

– Bảo vệ quyền lợi của các bên sau khi bàn giao

Vì lý do nào đó, trước khi không thể tiếp tục làm việc, người lao động phải bàn giao rõ ràng để tránh:

+ Bồi thường khi mất tài liệu, tài sản;

+ Các giấy tờ, tài liệu quan trọng liên quan đến công việc bị xóa;

+ Công cụ, dụng cụ, tài sản chung bị chiếm đoạt thành của mình;

+ Bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ có thể bị lộ, lọt ra bên ngoài gây thiệt hại cho doanh nghiệp;

– Thể hiện trách nhiệm với công việc bàn giao

Trước khi ra về, việc lập biên bản bàn giao công việc đầy đủ và chi tiết sẽ thể hiện một người có tinh thần trách nhiệm với công việc và doanh nghiệp của bản thân.

Điều này sẽ để lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo cũng như đồng nghiệp. Điều này khá có lợi cho những ai đang xin nghỉ phép để tìm một công việc mới.

Ngoài ra, không phải trường hợp nào người nhận cũng có thể thực hiện dễ dàng, chưa kể sẽ mất nhiều thời gian và khó được chấp nhận.

Vì vậy, biên bản bàn giao với các hạng mục chi tiết và hướng dẫn từ bàn giao sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người nhận nắm rõ hơn về công việc và cách xử lý công việc.

– Thực hiện đúng quy trình làm việc

Việc bàn giao, hướng dẫn người nhận không chỉ thể hiện trách nhiệm của người lao động mà còn là yêu cầu cần thiết trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Quá trình này phải được thực hiện nghiêm túc và có sự tham gia đầy đủ của bên bàn giao và bên nhận bàn giao.

3. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—- *** —-

CÔNG VIỆC GIAO NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay, ngày … / ….. / ….., tại ……………………. …………………………

Chúng tôi gồm có:

I. Bên giao:

Ông bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh: …………………… .. Khoa: …………… ..

II. Người nhận:

Ông bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh: …………………… .. Khoa: …………… ..

Lý do bàn giao:

……………………………. ……………. ……….

……………………………. ……………. ……….

Hãy bàn giao công việc với các nội dung sau:

A. XỬ LÝ CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công việc

Người nhận

Đầu tiên

2

B. GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢN

STT

Tên tài liệu, thuộc tính

Số lượng

Trạng thái

Địa điểm

Đầu tiên

2

Người bàn giao đảm bảo rằng tất cả các công việc đang làm dở và tất cả các tài liệu và tài sản đang sử dụng đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

Người gửi

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bữa tiệc nhân chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 2

Trước khi viết biên bản bàn giao, người lao động sẽ phải viết đơn xin thôi việc. Để thuận tiện và có thêm ý tưởng viết mẫu đơn này, mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin thôi việc mà chúng tôi đã soạn thảo.

Nội dung cơ bản của biên bản bàn giao công việc như sau:

CÔNG VIỆC GIAO NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay, ngày …… / ….. / 20 ….., tại ………………….. ………………..chúng tôi gồm có:

Người bàn giao: …………………………………………… ……………………………. …Phòng:……….. …………………. MSNV. ……….

Người nhận bàn giao: …………………………………………… .Phòng:. …………………………….

Lý do bàn giao …… ……………………………. …………….

……………………………. …………………………….

Bàn giao công việc với các nội dung sau:

Mẫu giấy bàn giao công việc

Người bàn giao đảm bảo rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng Khoa học và Công nghệ

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục việc làm – nguồn nhân lực trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản bàn giao công việc

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #công #việc

Mẫu biên bản bàn giao công việcBiên bản bàn giao công việc mới nhất Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bạn cần mẫu biên bản bàn giao công việc khi nào? Trước khi bạn nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển công tác tiếp nhận vị trí công việc mới, bạn sẽ phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đó tiếp quản. hoatieu.vn xin mời bạn đọc tải mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất để người dùng tham khảo.Mẫu biên bản bàn giao tài liệuBiên bản bàn giao tài sảnMẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụBiên bản bàn giao căn hộBiên bản bàn giao công việc1. Biên bản bàn giao công việc là gì?2. Ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc3. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 14. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 21. Biên bản bàn giao công việc là gì?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Biên bản bàn giao công việc là loại văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn tất trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản hoặc chuyển công tác,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn nào trong quá trình bàn giao.2. Ý nghĩa của biên bản bàn giao công việcBiên bản bàn giao công việc là loại văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn tất trước khi nghỉ việc, nghỉ thai sản hoặc chuyển công tác,… để mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà không gặp khó khăn nào trong quá trình bàn giao.Bằng biên bản này, người bàn giao có thể thống kê lại toàn bộ những tài liệu, công cụ, dụng cụ làm việc của mình cũng như những công việc đã làm, đang làm dở hoặc đã lên kế hoạch.Người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về công việc và các hồ sơ, tài sản khi được nhận bàn giao.Có thể thấy rõ ý nghĩa của biên bản bàn giao công việc trên một số phương diện dưới đây:- Bảo vệ quyền lợi cho các bên sau khi bàn giao(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Vì một lý do nào đó, trước khi không thể tiếp tục công việc, người lao động phải bàn giao rõ ràng để tránh việc:+ Bồi thường khi thất thoát tài liệu, tài sản;+ Văn bản, tài liệu quan trọng liên quan đến công việc bị xóa bỏ;+ Công cụ, dụng cụ, tài sản chung bị chiếm dụng thành của riêng;+ Bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ có thể bị phát tán, rò rỉ ra bên ngoài gây tổn thất cho doanh nghiệp;…- Thể hiện trách nhiệm công việc của người bàn giaoTrước khi nghỉ, việc lập biên bản bàn giao công việc đầy đủ, chi tiết sẽ thể hiện một con người có tinh thần trách nhiệm đối với chính công việc và doanh nghiệp của mình.Điều này sẽ để lại một ấn tượng tốt đẹp trong mắt lãnh đạo cũng như đồng nghiệp. Việc này khá có lợi đối với những người xin nghỉ để tìm một công việc mới.Ngoài ra, không phải bất cứ trường hợp nào người tiếp nhận cũng có thể dễ dàng thực hiện công việc mới, chưa nói sẽ mất nhiều thời gian và gặp khó khăn trong việc tiếp nhận.Chính vì vậy, biên bản bàn giao công việc với các mục chi tiết cùng sự hướng dẫn của người bàn giao sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người tiếp nhận để biết rõ hơn về công việc và cách xử lý công việc.- Thực hiện đúng quy trình làm việc(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Việc bàn giao và hướng dẫn người tiếp nhận không chỉ thể hiện trách nhiệm của người lao động mà còn là yêu cầu cần thiết trong quy trình làm việc tại các doanh nghiệp.Quy trình này phải được thực hiện nghiêm túc và có sự tham gia đầy đủ của người bàn giao và người tiếp nhận bàn giao.3. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—-***—-BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆCHôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..Chúng tôi gồm:I. Bên giao:Ông/Bà: ………………………………………………………………………….Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………II. Bên nhận:Ông/Bà: ………………………………………………………………………….Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………Lý do bàn giao:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:A. BÀN GIAO CÔNG VIỆCSTTNội dung công việcNgười nhận12…B. BẢN GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢNSTTTên tài liệu, tài sảnSố lượngTình trạngVị trí12…Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện và toàn bộ tài liệu, tài sản đang sử dụng đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.Bên giao(Ký, ghi rõ họ tên)Bên nhận(Ký, ghi rõ họ tên)Bên làm chứng(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Mẫu biên bản bàn giao công việc số 2Trước khi viết biên bản bàn giao công việc, người lao động sẽ phải viết đơn xin thôi việc. Để thuận tiện và thêm ý tưởng cho việc viết mẫu đơn này, mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc mà chúng tôi chuẩn bị sẵn.Nội dung cơ bản của biên bản bàn giao công việc như sau:BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆCHôm nay, ngày…../…../20….., tại……………………………………………chúng tôi gồm:Người bàn giao:………………………………………….Bộ phận:………………………MSNV…………………………Người nhận bàn giao:…………………………………..Bộ phận:………………………MSNV………………………….Lý do bàn giao…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.Người bàn giaoNgười nhận bàn giaoPhòng HC-NS(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *