Linh Tinh

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh

Tải xuống Bản in

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn phẩm kinh doanh nhập khẩu là gì? Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định bao gồm những nội dung nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định

  • 1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn phẩm kinh doanh nhập khẩu là gì?
  • 2. Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn chỉ kinh doanh nhập khẩu

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn phẩm kinh doanh nhập khẩu là gì?

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn chỉ kinh doanh nhập khẩu là mẫu báo cáo được lập để báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn chỉ kinh doanh nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo … Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020 / TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn chỉ kinh doanh nhập khẩu

TÊN đại lý, CHỦ SỞ HỮU CTV (NẾU CÓ)…

TÊN SẢN PHẨM CƠ SỞ XUẤT NHẬP KHẨU…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

Con số:..…..

..…, ngày……. có thể……..

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn chỉ kinh doanh nhập khẩu (1)

STT

Mã ISBN

Công ty xuất bản

Tựa gốc của ấn phẩm

Tên xuất bản bằng tiếng Việt

Số lượng

(copy)

Số hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Số giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu

Những kết quả đánh giá

Kết luận của người đứng đầu cơ sở nhập khẩu

Đầu tiên

2

3

4

5

Người nhận:

– Cục Xuất bản, In và Phát hành;

– Lưu: VT,….

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung ấn phẩm kinh doanh nhập khẩu

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh

#Mẫu #báo #cáo #tổng #hợp #kết #quả #thẩm #định #nội #dung #xuất #bản #phẩm #nhập #khẩu #kinh #doanh

Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh là gì? Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh là gì?2. Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh là gì?Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanhTÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-Số:..…….…, ngày……. tháng……. năm……..BÁO CÁO Tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh(1)STTMã ISBNNhà xuất bảnTên gốc của xuất bản phẩmTên xuất bản phẩm bằng tiếng ViệtSố lượng(bản)Số hiệu đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanhSố hiệu của giấy xác nhận đăng ký nhập khẩuKết quả thẩm địnhKết luận của người đứng đầu cơ sở nhập khẩu12345…Nơi nhận:- Cục Xuất bản, In và Phát hành;- Lưu: VT,….NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanhMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.