Linh Tinh

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

Tải xuống Bản in

Mẫu báo cáo tuyển sinh là gì? Nội dung của mẫu biên bản tiếp nhận thông tin là gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

  • 1. Định nghĩa của mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là gì?
  • 2. Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

1. Định nghĩa của mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là gì?

Mẫu báo cáo tiếp nhận là mẫu báo cáo được tạo ra để báo cáo về việc tiếp nhận thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung tường trình, thông tin về người học …

2. Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

……(Đầu tiên)……
…….. (2) ……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THU NHẬN THÔNG TIN
Về (trường hợp / trường hợp người học / nhu cầu) ………… (3)

1. Nguồn thông tin:

Qua (điện thoại / gặp mặt trực tiếp / do người khác báo cáo): …………………………….. …………………………………

Thời gian nhận được thông tin: ..giờ ……. phút, ngày .. tháng ……….. năm ………….

2. Thông tin về người học (yêu cầu bảo mật)

Họ và tên: ……………………………………… … ……………………..

Ngày sinh: ……………………………………… . . Lớp: ………………………………………

Giới tính: ………………………………………… ……………………………. . Dân tộc: ……………………….. ………….

Địa chỉ nhà của học sinh: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Tên, nghề nghiệp, số điện thoại liên lạc của cha, mẹ (hoặc người giám hộ): ………… …………. Điện thoại: ……. ………………………..

Hoàn cảnh gia đình người học: ……………………………………… ……………………………………………… ……………

Nội dung vụ việc hoặc nhu cầu của người học: … …………………… ……………..

3. Thực trạng của người học

Về thể chất: ………………………………………… …………………….. …………………………..

Về tinh thần của người học: …………………………………….. …………………………………………. …

Các vấn đề khác (ghi rõ) ……………………………………… …………………………………………… …… ….. …………

……….., ngày … tháng … năm 20 …..
Người nhận thông tin (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản

(2) Tên đơn vị

(3) Nêu trường hợp hoặc nhu cầu của học sinh.

(4) Phiếu này sau khi hoàn thiện sẽ chuyển cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học.

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

#Mẫu #báo #cáo #tiếp #nhận #thông #tin

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là gì? Mẫu bản báo cáo tiếp nhận thông tin gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản báo cáo tiếp nhận thông tin1. Định nghĩa mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là gì?2. Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin1. Định nghĩa mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là gì?Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tiếp nhận thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về người học…2. Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin……(1)…………..(2)……..——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÁO CÁO TIẾP NHẬN THÔNG TINVề (vụ việc/trường hợp người học/nhu cầu) ………………(3)1. Nguồn nhận thông tin:Thông qua (điện thoại/gặp trực tiếp/người khác báo): …………………………………………….Thời gian nhận thông tin: ……….giờ ……..phút, ngày ………. tháng ……….. năm ………….2. Thông tin về người học (yêu cầu tính bảo mật)Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………Ngày tháng năm sinh: ……………………………………….. Lớp: ………………………………………Giới tính: ……………………………………………………….. Dân tộc: …………………………………..Địa chỉ gia đình của người học: …………………………………………………………………………..Họ tên, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ của cha, mẹ (hoặc người giám hộ): ………………………………….. Điện thoại: …………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hoàn cảnh gia đình của người học: ………………………………………………………………………Nội dung của vụ việc hoặc nhu cầu của người học: ………………………………………………..3. Tình trạng hiện tại của người họcVề thể chất: ……………………………………………………………………………………………………….Về tinh thần của người học:…………………………………………………………………………………Vấn đề khác (ghi rõ) ……………………………………………………………………………………………………., ngày … tháng … năm 20…..Người tiếp nhận thông tin (4)(Ký, ghi rõ họ, tên)Ghi chú:(1) Tên cơ quan chủ quản(2) Tên đơn vị(3) Nêu rõ về vụ việc hoặc nhu cầu của học sinh.(4) Mẫu này sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học.Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.