Linh Tinh

Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng

Tải xuống Bản in

Biểu mẫu báo cáo dữ liệu cho lĩnh vực vật liệu xây dựng là gì? Mẫu báo cáo nên bao gồm những gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé.

Mẫu báo cáo số liệu lĩnh vực vật liệu xây dựng

  • 1. Định nghĩa biểu mẫu báo cáo dữ liệu lĩnh vực vật liệu xây dựng là gì?
  • 2. Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng

1. Định nghĩa biểu mẫu báo cáo dữ liệu lĩnh vực vật liệu xây dựng là gì?

Mẫu báo cáo dữ liệu lĩnh vực vật liệu xây dựng là mẫu báo cáo được tạo ra để báo cáo dữ liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin, số liệu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng …

2. Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng

BÁO CÁO
DỮ LIỆU VỀ NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(số liệu kèm theo Báo cáo hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Bộ Xây dựng)

TT

Các loại vật liệu xây dựng

Đơn vị

Tổng số cơ sở sản xuất

Tổng công suất

Ghi chú

Thiết kế

Thực tế

Đầu tiên

Xi măng

Triệu tấn

2

Gạch men

triệu m2

3

Thiết bị vệ sinh

Triệu SP

4

Kính xây dựng

triệu m2 (QTC)

5

Vôi công nghiệp

Tấn

6

Vật liệu xây dựng

Tỷ thành viên

Vật liệu xây dựng nung

Tỷ thành viên

Vật liệu xây không nung

Tỷ thành viên

7

Tấm lợp xi măng sợi

triệu m2

số 8

Đá hoa cương

m2

9

Đá xây dựng

m3

mười

Cát xây dựng

m3

Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng

#Mẫu #báo #cáo #số #liệu #về #lĩnh #vực #vật #liệu #xây #dựng

Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng1. Định nghĩa mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng là gì?2. Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng1. Định nghĩa mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng là gì?Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin số liệu lĩnh vực vật liệu xây dựng…2. Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÁO CÁOCÁC SỐ LIỆU VỀ LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG(số liệu kèm theo Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Xây dựng)TTChủng loại vật liệu xây dựngĐơn vị tínhTổng số cơ sở sản xuấtTổng công suấtGhi chúThiết kếThực tế1Xi măngTriệu tấn2Gạch ốp látTriệu m23Sứ vệ sinhTriệu SP4Kính xây dựngtriệu m2 (QTC)5Vôi công nghiệpTấn6Vật liệu xâyTỷ viên-Vật liệu xây nungTỷ viên-Vật liệu xây không nungTỷ viên7Tấm lợp fibro xi măngtriệu m28Đá ốp látm29Đá xây dựngm310Cát xây dựngm3(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo số liệu về lĩnh vực vật liệu xây dựngMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.