Tài liệu

Mẫu báo cáo kết quả tập sự 2022 (Cách viết + 3 Mẫu)

Báo cáo kết quả học việc là mẫu do người tập sự lập với nội dung theo quy định và gửi đến người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức sau khi hết thời gian tập sự.

Mẫu báo cáo thực tập là văn bản quan trọng, thể hiện khả năng tự đánh giá của bản thân sau khi trải qua thời gian thử việc, là cơ sở để thủ trưởng, người hướng dẫn thực tập sinh đưa ra những ý kiến, trăn trở. chấm điểm và quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức vào các vị trí công tác. Vậy trên đây là gợi ý về cách viết và 3 mẫu báo cáo thực tập mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thực tập mới nhất

  • Cách viết báo cáo thử việc của nhân viên?
  • Báo cáo kết quả học việc – Mẫu 1
  • Báo cáo kết quả học việc – Mẫu 2
  • Báo cáo kết quả học việc – Mẫu 3

Báo cáo kết quả học việc – Mẫu 3

UBND QUẬN ………… ..
……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———— o0o —————

…… ..ngày …. tháng năm 20…..

Họ và tên:……………………………………… ……………..

Chức danh: Giáo viên

Kiểm soát:……………………………………… … …………………..

Tôi xin báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong thời gian thử việc theo nội dung sau:

1. Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

– Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các quy chế của Sở và của trường đã đề ra.

– Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị do Sở tổ chức.

– Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc:

– Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trường của tổ.

– Chấp hành tốt sự chỉ đạo, phân công của lãnh đạo.

– Tham dự tất cả cuộc họp.

– Là tấm gương trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người thầy, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

– Có lối sống và tác phong đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng mực.

– Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

3. Trình độ chuyên môn:

– Về hồ sơ:

+ Thiết lập đầy đủ hồ sơ theo quy định chung.

+ Nội dung được trình bày đầy đủ, khoa học, đúng thời gian quy định.

+ Hình thức sạch sẽ, ngắn gọn, trình bày đúng quy định.

+ Tuy nhiên do thời gian làm việc không nhiều nên nội dung hồ sơ chưa phong phú, cần bổ sung và hoàn thiện.

– Về công việc viết lách:

+ Tôi đã soạn giáo án đầy đủ trước mỗi tuần học theo phân phối chương trình do Bộ Giáo dục quy định.

+ Không tự ý soạn, lồng ghép, cắt xén chương trình.

+ Bài làm chú ý thay đổi phương pháp, câu hỏi phù hợp với từng đối tượng học sinh, củng cố hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, mở rộng, phù hợp.

+ Tuy nhiên trong thời gian thực tập tôi còn ít kinh nghiệm nên tôi luôn học hỏi đồng nghiệp để khắc phục những hạn chế và hoàn thiện bài giảng của mình.

Về giảng dạy:

+ Tôi luôn cố gắng áp dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh, tạo cho học sinh hứng thú học tập bộ môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

+ Trong dạy học tôi đã sử dụng thiết bị dạy học thường xuyên, cố gắng phát huy tối đa hiệu quả của thiết bị dạy học, có hệ thống câu hỏi rõ ràng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

+ Tôi luôn tham khảo ý kiến ​​của đồng nghiệp, rút ​​kinh nghiệm để hoàn thiện giờ dạy của mình.

– Chữa khỏi:

+ Kiểm tra kịp thời theo quy định và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh.

+ Nhập điểm tương đối chính xác, đủ số điểm theo quy định của chế độ cho điểm.

+ Chấm bài làm có sửa lỗi, nhận xét cụ thể, chính xác, công bằng, khách quan.

+ Trả bài đầy đủ đúng hạn.

– Công tác đào tạo:

+ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn ở trường và các buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm do Phòng giáo dục tổ chức.

+ Không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tích lũy dần kinh nghiệm cho bản thân.

+ Tích cực dự giờ đồng nghiệp, đọc tài liệu tham khảo để nâng cao hiểu biết của bản thân.

– Công việc chính:

+ Thân thiện với học sinh, tích cực trong công tác chủ nhiệm.

+ Vì mới đảm nhận công việc trưởng phòng nên kinh nghiệm còn ít.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

– Thiết lập đầy đủ hồ sơ, giáo án chuyên môn đúng thời gian quy định chung.

– Trong tiết dạy, tôi được phân công dạy các môn: Vật lí, Tin học.

Kết quả cụ thể của đề tài như sau:

Đơn vị

Môn học

TS

Tốt

Hơn là

Vừa phải

Nhu nhược

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

Vật lý

49

23

47

20

41

4

số 8

2

4

6

công nghệ thông tin

49

36

74

11

22

2

4

0

0

7

công nghệ thông tin

48

38

79

mười

21

0

0

0

0

– Trong bài làm của tôi, tôi được phân công làm chủ nhiệm lớp 6/2. Duy trì sĩ số lớp chủ nhiệm: đầu năm 25 học sinh cuối năm đạt 100%.

Kết quả cụ thể như sau:

Lớp

TSHS

Phân loại

Tốt

Hơn là

Lao

Nhu nhược

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6/2

25

HL

07

28

mười

40

6

24

02

số 8

HK

20

80

5

20

0

0

0

0

5. Tinh thần trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ:

– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao.

– Tích cực, nhiệt tình nâng cao năng lực bản thân.

6. Tinh thần phục vụ nhân dân:

– Có mối quan hệ tốt với nhân dân, đi sâu tìm hiểu tình hình địa phương để có biện pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh, được nhân dân yêu mến.

Trên đây là những mặt mà bản thân làm được, mong các đồng nghiệp đóng góp chân thành để tôi rút kinh nghiệm và làm việc tốt hơn.

….…., ngày ……. tháng ………… năm 20 …… ..

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo kết quả tập sự 2022 (Cách viết + 3 Mẫu)

#Mẫu #báo #cáo #kết #quả #tập #sự #Cách #viết #Mẫu


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.